Vægt og kropssammensætning har stor betydning i mange sportsgrene, og det kan ske, at atleter udvikler et forstyrret forhold til kosten. 

Hvad skal du være opmærksom på?

I forsøget på at optimere vægt og kropssammensætning kan det ske, at nogle atleter udvikler et forstyrret forhold til kosten.

Som eliteatlet skal du være opmærksom på, om du selv eller nogen omkring dig udviser tegn på forstyrret spisning og andre tidlige tegn på udvikling af en spiseforstyrrelse. Hvis du har mistanke herom, er det meget vigtigt, at du er med til at bringe det i tale. Derudover er det afgørende, at du ved, hvor du kan henvende dig, og at der er hjælp at hente.

Er du træner, leder, forældre eller anden ressourceperson med berøringsflade til atleter er det vigtigt, at du udviser en informerende og ikke-dømmende adfærd. Ved at tilbyde en varieret kost med et passende energiindhold, skabes det bedst mulige grundlag for, at opretholde en fornuftig kropssammensætning.

Du bør reagere, så snart du fornemmer, at en sportsudøver begynder at fokusere overdrevent på mad, vægt og kropssammensætning. Jo tidligere problemet bliver opdaget og italesat, desto lettere er det at gribe ind og vende den negative adfærd.

Læs mere om tegn på forstyrret spisning og spiseforstyrrelser her

Inden for konkurrence og eliteidræt er det vigtigt at være opmærksom på tegn på forstyrret spisning og andre tidlige tegn på udvikling af en spiseforstyrrelse. Herunder finder du information om forstyrret spisning, Relativ energimangel i sport - REM-S og vigtig viden om forebyggelse af spiseforstyrrelser i eliteidræt.

Denne side er målrettet Team Danmark-atleter og trænere og ressourcepersoner i de forbund, Team Danmark samarbejder med. 

På DIFs hjemmeside kan du finde generelle råd og vejledning til atleter og trænere om spiseforstyrrelser i dansk idræt

Risikovurdering

Forslag til handling ved moderat eller høj risiko

Det vigtigt at tale om tegn på forstyrret spisning for at undgå, at et problem opstår eller udvikler sig. Ved kendetegn på enten moderat eller høj risiko, bør du derfor:

 • Tale med atleten om observationerne.
 • Tilbyde atleten en samtale med en sportsdiætist, der kan afdække atletens energitilgængelighed, kostvaner, jernstatus, evt. knogletæthed og italesætte (og handle på) evt. psykologisk stress omkring mad, vægt og krop.

 

Deltagelse i træning og konkurrence:

 • Ved tegn på moderat risiko er det ok at deltage i træning og konkurrence, når atleten følger en superviseret trænings- og kostplan.
 • Ved tegn på høj risiko bør konkurrencedeltagelse overvejes, og træningsdeltagelse og kostplanlægning bør superviseres.

Ved såvel moderat som høj risiko bør der være en løbende tværfaglig dialog omkring respons på kost- og træningsindsats ud fra fastsatte mål/delmål. Overvejelser omkring deltagelse i træning og konkurrence bør inddrage landstræner, sportschef, sportsdiætist, psykolog og læge.

Hvordan kan du forebygge spiseforstyrrelser?

Forskellige kulturer og sociale miljøer udsætter os for forskellige oplevelser og påvirkninger. Især det nære miljø og vores omgangskreds og idoler har indflydelse på vores valg (bevidste som ubevidste) og kan påvirke vores adfærd. Inden for forskellige sportsgrene er der forskellige kulturer og normer omkring vægt, krop og udseende. I nogle anses det som godt at være slank og let, mens det i andre tilstræbes at være stærk og tung. Disse kulturer og normer er ofte opstået som følge af krav til æstetikken og/eller præstationsevnen i idrætten.

Både som træner og som atlet er det vigtigt, at du er bevidst om at vægt, kropssammensætning og udseende kan være ømtålelige emner - især for unge i puberteten.

Klik her og se en række forslag til, hvad du som ressourceperson især bør være opmærksom på i din kontakt med atleterne for at forebygge uhensigtsmæssig spiseadfærd og spiseforstyrrelser

Relativ energimangel i sport – REM-S

REM-S er et syndrom, der opstår ved for lavt energiindtag i forhold til energiforbrug. Ved REM-S bliver energiindtaget for lavt til at understøtte de funktioner i kroppen, som er involveret i at opretholde optimal sundhed og præstation, hvilket kan have negative konsekvenser for både den fysiologiske og den psykologiske sundhed og trivsel.

Læs mere om REM-S her

E-læring om spiseforstyrrelser

Danmarks Idrætsforbund har udviklet et e-læringsmodul, som blandt andet henvender sig til trænere og forældre. Her kan alle lære mere om spiseforstyrrelser foran skærmen. Det er gratis at hente ’kurset’, men det kræver, at du opretter dig i systemet.

Læs mere og tag kurset online her

Team Danmarks procedure vedr. spiseforstyrrelser

Team Danmark har udfærdiget en procedure for henvisning af Team Danmark-støttede atleter til ekstern klinisk psykolog for at sikre et korrekt udredningsforløb, der samtidig tager højde for tavshedspligt og fortrolighed omkring atleten.

Læs og downlad Team Danmarks procedure vedr spiseforstyrrelser her

Du kan du se en oversigt over Team Danmark og DIFs nyeste initiativer i forhold til spiseforstyrrelser her

Yderligere

oplysninger

Kontakt

Links

 • Sportsernæring

  Viden og information om kost, væske, energi med mere målrettet eliteidrætsudøvere.

 • Spiseforstyrrelse i sport

  Hvad er symptomerne, og hvordan hjælper du atleten til en sund balance i mad, vægt og træning?

 • Forebyggelse af spiseforstyrrelser

  Der er en række ting, du kan være opmærksom på som atlet, træner eller ressourceperson for at forebygge uhensigtsmæssig spiseadfærd og spiseforstyrrelser.

 • Tegn på forstyrret spisning

  Som atlet kan du blive ramt af uhensigtsmæssige tanker om kost og kropsbillede. Det kan ske på tværs af køn, alder, sportsgren og niveau.

 • REM-S

  REM-S opstår ved for lavt energiindtag i forhold til energiforbrug. REM-S kan have negative konsekvenser både i sporten og for almindelig sundhed og trivsel.

 • Spiseforstyrrelser i dansk idræt

  På DIFs hjemmeside kan du finde generelle råd og vejledning om spiseforstyrrelser, der henvender sig til alle idrætsudøvere og trænere i dansk idræt.

Tilmeld dig vores nyhedsmail