Sportschefer og landstrænere er afgørende for at sikre træningsmiljøer af højeste kvalitet, og Team Danmark arbejder derfor for at styrke deres faglige niveau og kompetencer.

Udviklingen af danske atleter skal foregå under kompetent sportslig ledelse, og danske sportschefer og landstrænere skal besidde tidssvarende kompetencer.

Team Danmark faciliterer derfor løbende  kompetenceudvikling gennem blandt andet uddannelse og netværk for sportschefer og landstrænere i de Team Danmark-støttede specialforbund. Vi har fokus på udvikling af træner- og ledelsesmæssige kompetencer hos den enkelte og på organisatorisk udvikling i forbundene.

Team Danmark samarbejder med specialforbundene om udvikling af planer for rekruttering, uddannelse og udvikling af trænere til højeste niveau.

Uddannelse af landstrænere og sportschefer

Team Danmark har i samarbejde med konsulentvirksomheden DoubleYou udarbejdet lederuddannelser for henholdsvis landstrænere og sportschefer. Uddannelserne tager udgangspunkt i de enkelte landstrænere og sportschefer i deres daglige virke og har fokus på deres individuelle behov og udvikling.

Landstræneruddannelsen

Anden udgave af landstræneruddannelsen 'Det personlige lederskab i elitesport' er påbegyndt i september 2022. Landstrænerne vil på uddannelsen blive styrket i at lede fra et kraftfuldt ståsted og bruge deres personlige stil optimalt i mødet med atleterne og andre vigtige samarbejdspartnere.

23 landstrænere fra 17 forbund deltager på uddannelsen, som består af i alt tre moduler henover resten af 2022 samt træning og refleksion i små netværk i de mellemliggende perioder.

Landstræneruddannelsen blev gennemført første gang i 2019, hvor 26 landstrænere deltog. 

Herunder vil du løbende kunne se materiale fra landstræneruddannelsens tre moduler.

Materiale til Landstræneruddannelsen 2022

Landstræneruddannelsen - Modul 1 Stå stærkt.pdf Download
Landstræneruddannelsen - Modul 2 Slå igennem.pdf Download
Landstræneruddannelsen - Modul 3 I brændpunktet.pdf Download

Sportschefuddannelsen

Fra 2017 til 2020 gennemførte Team Danmark den første 'Lederuddannelse i elitesport' målrettet sportschefer i de Team Danmark-støttede forbund. Målet med sportschefuddannelsen var blandt andet at skabe bedre rammer for den sportslige ledelse ved at styrke sportschefernes faglige niveau og kompetencer.

En sportschef har en unik hverdag og et højt specialiseret arbejdsfelt. Mange af udfordringerne er anderledes end i andre ledelsesfelter, selvom der også er ledelsesopgaver, der ligner dem, der er i andre organisationer.

Sportschefuddannelsen lagde derfor vægt på individuelle behov og på udvikling af den enkelte sportschef i dennes aktuelle virke. På uddannelsen opnåede deltagerne kvalifikationer specifikt målrettet sportens verden samt kvalifikationer til at varetage lederposter uden for sportens verden.

Se materiale fra 'Lederuddannelse i elitesport' herunder.

Materiale til Sportschefuddannelsen 2017-2020

Lederuddannelse-i-elitesport_2017-2020.pdf Download
Lederuddannelse-i-elitesport - modul 1.pdf Download
Lederuddannelse-i-elitesport - modul 2.pdf Download
Lederuddannelse-i-elitesport - modul 3.pdf Download
Lederuddannelse-i-elitesport - modul 4.pdf Download
Lederuddannelse-i-elitesport - modul 5.pdf Download

Trænerfilosofier

Som en del af landstræneruddannelsen i 2019 har hver landstræner formuleret deres personlige trænerfilosofier. Du kan herunder se eksempler på trænerfilosofierne.

Yderligere

information

Kontakt

Tilmeld dig vores nyhedsmail