Vægt og kropskomposition kan have betydning for præstationsevnen. Her finder du anbefalinger omkring vejning, og om hvordan man taler om vægt og kropskomposition på en hensigtsmæssig måde, så der ikke opstår utilsigtede reaktioner.

Team Danmark anbefaler, at alle, der arbejder med atleter, er opmærksomme på følgende i kommunikation omkring vægt og kropssammensætning.

Fokus på

 • Den hele atlet: Vægt er blot én ud af mange parametre, der kan have indflydelse på præstationen.
 • Præstation: Vægten må aldrig stå alene, der skal være et formål med enhver vejning og måling.
 • Optimale betingelser: Fokusér på at skabe de bedste forudsætninger for at præstere, restituere, fremme træningsrespons og undgå skader: Følg altid op på atleten og tilbyd samtale, når atleten er blevet målt og vejet.
 • Feedback og opfølgning.
 • Viden og hjælp: Atleter skal oplyses om, hvor der kan findes information, og hvem de kan tage kontakt til hvis behovet for hjælp opstår.

Undgå at

 • Sammenligne vægt og kropssammensætning med andre atleter.
 • Italesætte atletens vægt i andres påhør, og undgå at synliggøre den på skrift, hvor andre harmulighed for at se det.
 • Gøre brug af humor, ironi, sarkasme og stikpiller i relation til atleters vægt. Ovenstående kan giveanledning til misforståelser og forvirring.
 • Fokusere udelukkende på udseende og fysisk fremtoning.
 • Kommentere på madvalg, mængder og måltider generelt.

Team Danmark anbefaler, at specialforbund udarbejder specifikke retningslinjer samt procedurer vedrørende vejning og måling i samråd med Team Danmarks fageksperter.

Download Team Danmarks anbefalinger til italesættelse af vægt og kropssammensætning som PDF

Retningslinjer for vejning

Hvis det vurderes hensigtsmæssigt at veje en atlet, skal man sikre sig, at det bliver håndteret på den rigtige måde, og at atleten er tryg ved det.

Vejning bør kun foretages af personer med særlige sundhedsfaglige kompetencer.

Som udgangspunkt er vores anbefaling, at man ikke skal veje atleter under 18 år. Der kan være undtagelser f.eks. ved testning og under slutrunder, hvor formålet er monitorering af væsketab.

 

Følgende skal sikres:

 • At målingen altid har et formål.
 • At atleten er grundigt informeret om formål og procedure.
 • At atleten har givet samtykke.
 • At data behandles fortroligt.
 • At målingen foretages i privat/aflukket rum og trygge rammer.
 • At den samme vægt benyttes ved gentagne vejninger.
 • At vægten er placeret på en hård og plan overflade for at opnå en nøjagtig måling.
 • At atleten som udgangspunkt vejes på samme tid af døgnet – og umiddelbart efter toiletbesøg.
 • At atleten så vidt muligt har indtaget samme mængde væske og kost fra gang til gang.
 • At atleten vejes i det samme tøj fra gang til gang, gerne mindst muligt, men det skal føles trygt.

 

Procedure for vejning:

 • Spørg om atleten er okay med målingerne før tøjet tages af og målingen foretages.
 • Inden målingen foretages, spørges atleten om han/hun har spørgsmål eller kommentarer.
 • Bed atleten om at tage dét tøj af som atleten finder nødvendigt for en vejning.
 • Tallet på vægten siges kun højt hvis atleten spørger til det, ellers noteres det blot.
 • Data må ikke påtales i andres påhør. Undgå ligeledes at synliggøre data på skrift, hvor andre kan se dem.
 • Gem altid måledata væk efter endt måling.

 

Måling af kropskomposition:

 • Såfremt der laves kropskompositionsmåling, bør det foretages af sundhedsprofessionelle med erfaring. Det anbefales, at personerne er ISAK-certificerede.
 • Målingerne bør suppleres med væskestatus (f.eks. Urin Specifik Massefylde) for at kunne nuancere estimeringen af Fedtfri Masse.
 • Efter vejning bør atleten oplyses om, hvor der kan findes information, og hvem de kan tage kontakt til, hvis de har behov for hjælp, er usikre eller har spørgsmål.

...

Download Team Danmarks retningslinjer for vejning som PDF

Yderligere

oplysninger

Kontakt

Links

 • Kost og elitesport

  I 'Kost og elitesport' kan du læse mere om, hvordan du får den bedst mulige fordeling af næringsstoffer i din kost samt redskaber og viden, der hjælper dig til at træffe fornuftige valg omkring kosten og dermed skabe det bedst mulige udgangspunkt for at præstere.

 • Basalkursus i sportsernæring

  Team Danmark udbyder i samarbejde med elitekommunerne basalkurser i sportsernæring.

 • Kend dit energibehov

  Beregn hvor meget energi, din krop har behov for, afhængig af hvor meget og hvor hårdt du træner.

 • Hvor meget væske har du brug for?

  Lav din egen væsketest for at regne ud, hvor meget det er nødvendigt at drikke før, under og efter konkurrence og træning.

Tilmeld dig vores nyhedsmail