Team Danmark støtter eliten inden for forskningen såvel som idrætten.

Forskningsprojekter og viden

Team Danmark sætter forskeres viden og indsigt i relation til atleternes dagligdag og træning. Team Danmark-støttet forskning skal generere konkrete forslag og løsninger, som skaber værdi for for forbund og atleter.

Team Danmark investerer således i forsknings- og udviklingsprojekter, der relaterer til et eller flere forbunds spørgsmål og behov. Det skaber viden, som kan anvendes i praksis i forbindelse med træningsplanlægning, testning, atlet-/træneruddannelse, træning/konkurrence og meget mere.

Her kan du læse om, hvordan viden og resultater bliver anvendt i praksis, samt finde link til publikationer fra forskningsprojekter støttet af Team Danmark

Forskningsinvesteringer

Team Danmark støtter dansk forankrede forskere og forskningsgrupper og investerer i forskning, innovation og udvikling og støtter projekter, der har relevans for udviklingen af dansk eliteidræt.

Læs om de overordnede principper for Team Danmarks forskningsinvesteringer, satsningsområder og ansøgningsproces her

Forskningsinstitutioner

Team Danmarks support bygger i stadig højere grad på videnskabelig evidens, og Team Danmark har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med en række forskningsinstitutioner, der sikrer adgang til videnskabens viden, arbejdsmetoder og teknologier.

Nedenfor ses en liste over forskningsinstitutter og -grupper og andre partnere, som Team Danmark har forsknings- og udviklingssamarbejder med (med forbehold for mangler):

Yderligere

information

Kontakt

Links

  • Forskningsprojekter og viden

    Oversigt over hhv. igangværende og afsluttede projekter samt links til praktisk viden samt publikationer.

  • Forskningsinvesteringer

    Principper for Team Danmarks investeringer i forsknings- og udviklingsprojekter samt information om satsningsområder og ansøgning om forskningsstøtte fra Team Danmark.

  • Historisk donation til dansk idrætsforskning

    Novo Nordisk Fonden ydede i december 2018 en historisk donation på i alt 100 millioner kroner til Team Danmark til fremme af idrætsforskningen i Danmark. Donationen har afgørende betydning for Team Danmarks forskningsarbejde i 2019-2024.

Tilmeld dig vores nyhedsmail