Der findes en række tilbud, som gør det lettere at kombinere en gymnasial ungdomsuddannelse med eliteidræt.

Sportslig godkendelse

Du kan få en sportslig godkendelse, hvis dit forbund har en aftale med Team Danmark, og du opfylder de kriterier, som forbundet og Team Danmark har lavet i fællesskab.

Med en sportslig godkendelse fra Team Danmark kan du:

 • gøre skolen opmærksom på din status som atlet
 • skabe forståelse for din situation og få fleksibilitet i hverdagen og i forbindelse med eksamen
 • få adgang til supplerende undervisning
 • forlænge din ungdomsuddannelse

Her kan du se de enkelte forbunds kriterier for sportslig godkendelse.

Ansøgning om sportslig godkendelse

Der er frist for ansøgning om sportslig godkendelse til skoleåret 2024-2025 d. 10. januar 2024. Søger du inden fristen, vil du få svar senest d. 7. februar 2024. Ansøgninger, der kommer efter ansøgningsfristen, behandles løbende, men svar på ansøgningen kan tilsvarende være forsinket og dermed komme efter d. 7.2.

Hvis du allerede er i gang med en ungdomsuddannelse og ønsker at søge om sportslig godkendelse, kan du frit søge hele året. Vi behandler oftest din ansøgning inden for 2 uger.

Søg sportslig godkendelse her.

Informationsmøder om ungdomsuddannelse og eliteidræt

Team Danmark afholder hvert år i efteråret en række informationsmøder om ungdomsuddannelse og eliteidræt.

På informationsmøderne kan du bl.a. høre om:

 • Muligheder for at kombinere erhvervs- eller gymnasial ungdomsuddannelse med elitesport
 • Sportslig godkendelse – ansøgningsprocedure, sportslige krav og hvilke muligheder en godkendelse kan give
 • Supplerende undervisning – hvem, hvornår, hvor meget?
 • Gode råd til hvordan du kan få en god overgang til ungdomsuddannelse
 • Inspiration til personlig udvikling gennem kombination af elitesport og uddannelse
 • Lokale og regionale tilbud og møde lokale uddannelsesinstitutioner

Læs mere og se video fra informationsmøde her

Forlænget ungdomsuddannelse

Der er både fordele og ulemper ved at forlænge din ungdomsuddannelse. Det er vigtigt, at en forlængelse giver mening for dig, da der er store forskelle i de enkelte sportsgrene i forhold til træningsmængde, rejseaktivitet mv. Vi anbefaler, at du snakker med din træner, vejleder og øvrige nøglepersoner, der kender til din situation.

Det er vigtigt, at du søger information om, hvilken ordning den/de skole(r), du overvejer at søge ind på, kan tilbyde dig. Den enkelte skole afgør, om den ønsker at tilbyde forlængede forløb, og hvordan det enkelte forløb bliver planlagt.

En række skoler har stor erfaring med at tilrettelægge forløb for Team Danmark-elever. Du kan se en liste over vores uddannelsespartnere.

Se liste over Team Danmarks uddannelsespartnere på her

Hvis du undervejs i forløbet stopper med at dyrke sport – for eksempel på grund af en skade – har du ret til at fortsætte dit forlængede forløb. Du kan dog også høre, om det er muligt for skolen at ændre til et almindeligt forløb.

Supplerende undervisning

Hvis du er meget væk fra skolen i forbindelse med forbundsaktiviteter (træningslejre, samlinger, internationale mesterskaber og stævner), kan du have behov for supplerende undervisning. I den forbindelse kan skolen ansøge Team Danmark om finansiering af den supplerende undervisning. 

Læs mere om supplerende undervisning her

Scholarships i USA

Danske atleter, der søger til USA i forbindelse med scholarships, kan møde en række udfordringer.

Læs og download Gode råd om scholarships og livet som studerende i udlandet her. 

I nogle tilfælde vil organisationen National Collegiate Athletic Association (NCAA) ikke anerkende et forlænget uddannelsesforløb. Team Danmark har derfor i samarbejde med Undervisningsministeriet udarbejdet et notat på engelsk, som beskriver, hvordan den danske gymnasieuddannelse er opbygget. Læs og download notatet her.

Læs om konvertering af karakterer fra dansk til amerikansk skala her. 

Yderligere

information

Kontakt

Links

 • Sportslig godkendelse

  En sportslig godkendelse gør det lettere at kombinere uddannelse og eliteidræt.

 • Godkendelseskriterier

  De enkelte forbunds kriterier for sportslig godkendelse til forlænget ungdomsuddannelse.

 • Informationsmøder ungdomsuddannelse

  Team Danmark holder i år syv informationsmøder, hvor du får en grundig introduktion til, hvordan du kan kombinere ungdomsuddannelse og elitesport.

 • Informationsmøde videregående uddannelse og eliteidræt

  Team Danmark holder årligt informationsmøde om mulighederne for at kombinere videregående uddannelse og elitesport.

 • Søg supplerende undervisning

  Her kan skoler, der har et login, søge Team Danmark om supplerende undervisning.

 • Opret login

  Her kan skoler oprette et login til at søge om supplerende undervisning til atleter.

 • Team Danmark og uddannelse

  Gå til hovedsiden for uddannelse og se mere om, hvordan Team Danmark arbejder med dual career.

 • Uddannelsespartnere

  Team Danmark har uddannelsespartnere fordelt over hele landet, som er med til at sikre en høj kvalitet i tilbud til eliteatleter.

Tilmeld dig vores nyhedsmail