Elitesport handler om mere end at vinde eller tabe. Derfor er det vigtigt, at trænere, ledere, forældre og andre betydningsfulde aktører i sportens verden er bevidste om, hvilken rolle de spiller for udviklingen af mentalt sunde atleter.

Mental sundhed handler ikke kun om de få atleter, der mistrives. Mental sundhed handler om at værne om trivslen for alle. Team Danmark har udviklet nedenstående model for at give et overblik over mental sundhed i danske elitesport. 

Modellen er opdelt i fire niveauer:

 • Atleten, der beskriver den enkelte atlet, og hvordan han eller hun oplever livet som eliteatlet.
 • Træningsmiljøet, der beskriver det daglige træningsmiljø på holdet.
 • Ledelsen, der dækker over trænere og sportslig ledelse i miljøet.
 • Hverdagslivet, der beskriver atleternes dagligdag.

Hvert af disse niveauer er inddelt i tre farver.

 • Grøn signalerer trivsel, et sundt træningsmiljø med god ledelse og en sammenhængende hverdag.
 • Gul signalerer, at vi skal være ekstra opmærksomme. Her finder vi atleter under pres, i et utrygt miljø og med et ubalanceret hverdagsliv.
 • Rød signalerer reel mistrivsel, hvilket ofte hænger sammen med et skadeligt træningsmiljø, farlig ledelse og et kaotisk hverdagsliv.

Model for mental sundhed. Modellen viser ikke den mentale sundhedstilstand i dansk elitesport. Langt de fleste atleter har det godt og de fleste miljøer er gode. Det grønne område fylder således i virkeligheden mere end det røde. Modellen viser derimod, hvad der kendetegner mental sundhed, samt hvad der kendetegner miljøer, ledelse og hverdagsliv, der påvirker mental sundhed.

Tid udgør et usynligt, men meget vigtigt perspektiv i modellen. Hvor det røde niveau aldrig bør accepteres, er det svært at undgå, at atleter og miljøer bevæger sig mellem det gule og det grønne. Dette er OK, så længe disse perioder ikke får lov at blive for lange og de efterfølges af en indsats for at finde tilbage i grønt.

Mental sundhed og gode præstationer følges ofte ad, men der er ingen årsagssammenhæng. En atlet, der trives, præsterer ikke nødvendigvis godt, ligesom en atlet, der præsterer godt, ikke nødvendigvis har høj mental sundhed. Vi ved dog, at sandsynligheden for gode præstationer – især på den lange bane – stiger med atletens oplevede mentale trivsel.

Læs mere i folderen Model for mental sundhed i elitesport

Yderligere

oplysninger

Kontakt

Links

 • Sportspsykologisk filosofi

  Bliv mentalt rustet til at levere verdensklassepræstationer. Læs om Team Danmarks sportspsykologiske metoder og den filosofi, der ligger bag.

 • Sportspsykologisk model

  En række faktorer skal spille sammen, hvis du skal præstere optimalt. Modellen beskriver niveauer, lag og temaer i det sportspsykologiske arbejde.

 • Mindfulnesss

  Mindfulness hjælper dig til at være fuldt ud til stede i den forestående opgave, så du kan performe optimalt. Her finder du en række mindfulness-øvelser af forskellig karakter fra træning af åndedrættet til sportsspecifikke visualiseringer.

 • Sportspsykologisk teammodel

  Præstationsoptimering af teams handler både om præstationen, kulturen og trivslen på holdet.

 • Sportspsykologiske netværk

  Team Danmark har etableret et netværk af eksterne sportspsykologiske konsulenter, som kan supplere Team Danmarks sportspsykologiske konsulenter.

 • Model for mental sundhed

  Elitesport handler om mere end at vinde eller tabe. Derfor er det vigtigt, at trænere, ledere, forældre og andre betydningsfulde aktører i sportens verden er bevidste om, hvilken rolle de spiller for udviklingen af mentalt sunde atleter.

Tilmeld dig vores nyhedsmail