Team Danmarks strategi og støttekoncept 2022-2024 for dansk eliteidræt beskriver, hvordan vi samarbejder med forbundene og kriterierne for at indgå et samarbejde med Team Danmark.

Støttekoncept 2022-2024 - Atleten i centrum

Atleten i centrum

Atleten i centrum

Team Danmarks Støttekoncept 2022-2024 for dansk eliteidræt.

Læs Støttekoncept 2022-2024 her.

Team Danmarks strategi bygger videre på den stærke udvikling, dansk eliteidræt har gennemgået de seneste år.

Danske atleter begejstrer, inspirerer og samler Danmark, når de præsterer i verdensklasse på den internationale scene. Dansk eliteidræt står på et solidt fundament, hvor mange atleter, trænere og forbund præsterer resultater på højt internationalt niveau. '

Team Danmark har ansvaret for at udvikle og koordinere dansk eliteidræt på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde. Vi samarbejder tæt med en lang række aktører, der alle spiller vigtige roller for at sikre de bedst mulige rammer og vilkår for de danske atleter.

Team Danmarks strategi 2022-2024 er justeret på baggrund af coronapandemiens konsekvenser og udskydelsen af OL, PL og en lang række andre internationale
mesterskeber. Der er ikke foretaget justeringer af Støttekonceptet, som beskriver kriterier for samarbejde mellem forbund og Team Danmark gældende fra 1. januar 2022 frem til og med 2024.

Udover de strategiske prioriteringer arbejder Team Danmark til daglig med at understøtte vejen til verdensklasse for Danmarks bedste atleter inden for områder
som eksempelvis dual career, kompetenceudvikling af sportschefer og landstrænere, ekspertsupport, Elitekommunesamarbejde, forskningssamarbejde og
talentarbejde.

Du kan læse Støttekoncept 2022-2024 - Atleten i centrum her

Forbundssamarbejde

Team Danmark samarbejder tæt med forbundene om at styrke og støtte danske atleters udvikling som hele mennesker – fra talent til eliteatlet og fra eliteatlet til livet efter den sportslige karriere.

Målet er at udvikle og styrke et målrettet og ansvarligt elitesamarbejde, der giver atleterne mulighed for at vinde medaljer på højeste internationale niveau ved EM, VM, OL og PL.

For at indgå et samarbejde med Team Danmark, skal forbundene arbejde med idrætsdiscipliner med højt internationalt niveau og stor udbredelse. Sportschefer og landstrænere er nøglepersoner i samarbejdet mellem forbundene og Team Danmark.

Her kan du se en oversigt over de forbund, Team Danmark samarbejder med, og de atleter, der er en del af Team Danmarks bruttogruppe.

Disciplinanalysen

Alle forbund, der ønsker at indlede samarbejde med Team Danmark, skal udarbejde en disciplinanalyse til vurdering af disciplinens internationale niveau, resultat- og udviklingsperspektiv.

Analysen består af en række faktuelle og vurderingsmæssige data om disciplinen og viser i første omgang, om det internationale og det nationale niveau er tilstrækkeligt.

Er de overordnede kriterier opfyldt, vil analysen være udgangspunkt for dialog mellem Team Danmark og forbundene om indholdet af samarbejdet.

Disciplinanalysen afdækker:

 • International udbredelse og konkurrencetæthed
 • Olympisk/paralympisk deltagelse
 • Dansk niveau i forhold til internationalt niveau
 • Rekrutteringsgrundlag
 • Økonomiske aspekter
 • Andre særlige vilkår

Alle faktorer i disciplinanalysen indgår i en sportsfaglige vurdering, der danner baggrund for indstilling til Team Danmarks bestyrelse.

Masterplan

Team Danmark Forbund skal i samarbejde med Team Danmark udarbejde en Masterplan, der danner grundlag for samarbejdet og beskriver de handlinger, der ligger til grund for opfyldelse af de resultatmål og udviklingsmål specialforbundene vil opnå i støtteperioden 2022-2024.

Masterplanen er et dynamisk værktøj, der indeholder aftaler om det fælles elitesamarbejde. Masterplanen revideres årligt.

Masterplanen skal indeholde:

 • Resultatmål på baggrund af tidligere resultater ved internationale mesterskaber og forventet sportslig udvikling.
 • Udviklingsmål og handlinger, som bidrager til opfyldelse af de beskrevne resultatmål.
 • Udviklingsmål, der skal forholde sig til de prioriterede indsatsområder, elitekommunesamarbejdet og eventuelt særlige forbundsrelaterede mål.
 • Aftaler om konkrete tiltag og tildeling af ressourcer hertil.
 • Fælles elitebudget, hvor finansiering af de aftalte investeringsområder fremgår. Ved bevillingsperiodens udløb aflægges regnskab i henhold til gældende retningslinjer.

Du kan læse mere om, hvordan Team Danmark støtter og prioriterer i Team Danmarks Støttekoncept 2022-2024 - Atleten i centrum

Kontakt

og ressourcer

Kontakt

Links

 • Støttekoncept 2022-2024

  Team Danmarks strategi og støttekoncept for perioden 2022-2024 for dansk eliteidræt.

 • Værdigrundlag

  Team Danmark formål er at skabe de bedst mulige vilkår for dansk eliteidræt og for de enkelte atleter. Læs om Team Danmarks vision og mission og de værdier, vi arbejder efter.

 • Ansvarlig eliteidræt

  Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. Derfor spiller ansvarlighed en helt central rolle i vores arbejde.

Tilmeld dig vores nyhedsmail