For kvindelige eliteatleter kan den hormonelle cyklus og status betinget af brug af f.eks. p-piller have indvirkning på præstationsevne, tilpasninger til træning og skadesrisiko. 

De senere år har der været øget fokus på kvindens hormonelle cyklus og status i forhold til sport og præstation både forskningsmæssigt og blandt atleter. Som eliteatlet bør du være opmærksom på to hovedbudskaber:

 1. Der bør anvendes en individuel tilgang
  Effekten af den hormonelle status er i de fleste tilfælde begrænset og varierer fra atlet til atlet. Mulige indsatser skal derfor altid tage afsæt i den enkelte atlets sport og baggrund (se figur herunder).
 2. Udebleven menstruation skal ikke ignoreres
  Udebleven menstruation over længere tid kan have negativ indvirkning – både på din almene sundhed og på din præstationsevne.

 

 

Det er vigtigt, at du som atlet ved, at valg omkring prævention altid er personlige. Valg eller fravalg af prævention (f.eks. p-piller eller hormonspiral) er forbundet med fordele og ulemper. Alle lægemidler kan give bivirkninger, som skal medtænkes i den enkelte atlets personlige valg.

Q&A om kvindelige atleter og hormonel status

 • Hvordan påvirkes træningsudbyttet?
  Den kvindelige atlets normale hormonelle cyklus (uden brug af hormonel prævention) kan muligvis medtænkes i træningsplanlægning. Muligheden for at opnå et udbytte er formentlig størst inden for styrke- og power træning. Der er dog behov for flere studier til at underbygge de hidtidige fund på området. Forskningen peger på, at udbyttet af den kvindelige atlets træning muligvis påvirkes marginalt ved brug af p-piller. I en isoleret kontekst af sport kan påvirkningen for den enkelte atlet både være positiv og negativ.

 • Hvordan påvirkes den akutte præstationsevne?
  Gennemsnitligt er der ingen eller beskedne forskelle i den akutte præstationsevne i løbet af cyklus. Dette gælder både for atleter med naturlig cyklus og atleter på p-piller eller anden prævention. I perioden efter ægløsning og indtil blødning kan temperatur niveauer og regulering være påvirket ”negativt”, hvilket kan nedsætte præstationsevnen i varme og fugtige forhold. I denne del af cyklus kan der således være grund til ekstra fokus på de klassiske tiltag i varmen i form af tilpas køling og væske, varmetræning og justeret pacing/taktik.

 • Hvordan påvirker gener fra menstruation træning og præstation?
  Perioden op til og omkring blødning kan øge ubehag og sænke trænings- og præstationsparathed hos nogle atleter. Det vigtigt, at det forhold indtænkes i dialogen mellem atlet og træner.
 • Øges risikoen for skader?
  Hos kvinder, der i længere perioder har haft udebleven menstruation, nedsættes knoglestyrken og risikoen for brud øges. For kvindelige atleter med en naturlig cyklus kan der være øget risiko for korsbåndsskader i perioden omkring ægløsningen. P-piller kan muligvis nedsætte risikoen for korsbåndsskader uden det skal skygge for relevans af tiltag som styrke- og balancetræning. Dog bemærkes, at en af de mulige bivirkninger ved p-piller og hormonspiral er øget psykisk sårbarhed samt en lille forøget risiko for blodpropper ved p-piller.

 

Fakta

En individuel tilgang

I jagten på sportslige resultater kan det være relevant at vide, om f.eks. valg af prævention eller ens cyklusstatus kan have betydning for ens træningsudbytte, præstationsniveau og risikoen for skader.

Er man som atlet eller træner nysgerrig på, om udsving i kvindelige kønshormoner kan påvirke træningsudbytte og/eller præstationsevne, bør man altid tage afsæt i en individuel tilgang omkring den enkelte atlet. Det vil desuden være relevant og væsentligt først at afdække, om der er optimeret på andre områder, hvor både sandsynligheden for og udbyttet af en evt. indsats vil være større. Det kan f.eks. være den udførte træning, restitutionstiltag som tilpas kost, væske og søvn, samt tekniske og mentale aspekter af træning og konkurrence.

Derudover er der mange udfordringer i at kunne monitorere cyklusstatus præcist og eventuelt anvende det i træning og konkurrence. Både pga. forskelle fra atlet til atlet og pga. variation fra måned til måned hos den enkelte atlet.

Du er velkommen til at søge rådgivning og sparring hos Team Danmark, hvor vi vil tage afsæt i den enkelte atlets situation og behov og søge at give den bedst mulige vejledning gennem tværfaglig sparring.

 

Udebleven menstruation skal ikke ignoreres

Udebleven menstruation over længere tid kan have negativ indvirkning – både på din almene sundhed og på din præstationsevne. Hvis du som atlet oplever, at din menstruation udebliver gennem en længere periode, eller du som træner har en atlet, som italesætter dette, bør du søge sparring hos Team Danmark eller hos læge eller anden sundhedsfaglig person.

Der kan være flere årsager til, at menstruationen udebliver. Inden for elitesport kan et for lille energiindtag fra kosten i forhold til en given træningsmængde være en udløsende faktor (Læs om såkaldt relativ energimangel (REM-S) her).

Årsagen til udebleven menstruation bør udredes, så en regelmæssig cyklus så vidt muligt genetableres. Det vil potentielt kunne give et øget træningsudbytte og mindske risikoen for skader.

...

Team Danmarks eksperter inden for temaet har udarbejdet et populært videnskabeligt overblik, hvor ovenstående pointer behandles og uddybes.

Læs og download her

Yderligere

information

Kontakt

Links

 • Videnskabeligt overblik

  Team Danmarks eksperter inden for temaet har udarbejdet et populært videnskabeligt overblik, hvor ovenstående pointer behandles og uddybes.

Tilmeld dig vores nyhedsmail