Team Danmark arbejder med ansvarlig eliteudvikling med både atleter, trænere, forbund og elitekommuner.

Atleter

 • Har mod til at tage ansvar for centrale elementer i egen karriere
 • Oplever meningsfuldhed, fx ved at være rollemodel og give tilbage til miljøet
 • Har blik for, hvad de ønsker deres karriere skal handle om udover resultater
 • Arbejder med sin mentale styrke og personlige udvikling og evner at være i nuet i accept af det uundgåelige ubehag
 • Behandler sig selv, kolleger og modstandere med omsorg og respekt
 • Evner at bede om hjælp

Trænere

 • Har en klar trænerfilosofi og formår at omsætte den i adfærd
 • Sætter mennesket før medaljetageren
 • Understøtter atleternes autonomi og involvering
 • Udviser interesse for og har strategi for at understøtte atleternes præstation, udvikling og trivsel
 • Tager ansvar for at skabe et miljø med høj tryghed
 • Har høj faglighed, er nysgerrig og søger sparring og viden

Forbund

 • Elitearbejdet i forbundet er forankret i en professionel driftsorganisation, der skal understøtte atleternes mulighed for at nå internationalt niveau
 • Der arbejdes ud fra en politisk vedtaget og forankret elitepolitik med klare strategier og målsætninger
 • Der er udarbejdet funktionsbeskrivelser med en klar ansvars- og kompetencefordeling
 • Der er en klar adskillelse imellem politik og driftsorganisationen

Elitekommuner

 • Elitekommunerne udvikler og understøtter i samspil med forbundene talentmiljøer, så unge talenter får mulighed for at begå sig på højeste internationale niveau
 • Giver talenter mulighed for at kombinere elitesport og uddannelse
 • Arbejder tæt sammen med idrætsskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelsesinstitutioner
 • Understøtter lokalt talentarbejde baseret på Værdisæt for dansk talentudvikling

Yderligere

oplysninger

Kontakt

Links

 • Atleten i centrum

  Team Danmarks strategi og støttekoncept 2022-2024 for dansk eliteidræt beskriver samarbejdsformer og kriterier for at indgå et samarbejde mellem forbund under Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark.

 • Vision og mission

  Team Danmarks formål er at skabe de bedst mulige vilkår for dansk eliteidræt og for de enkelte atleter. Læs om vores vision og mission og de værdier, vi arbejder efter.

Tilmeld dig vores nyhedsmail