Bliv mentalt rustet til at levere verdensklassepræstationer. Læs om Team Danmarks sportspsykologiske metoder og den filosofi, der ligger bag.

Team Danmarks sportspsykologiske arbejde bygger på et solidt fundament af sportspsykologisk forskning og tager udgangspunkt i anerkendte teorier om, hvordan man skaber forandring.

Tæt sammenhæng mellem tanker, følelser og præstationer

Sportspsykologisk filosofi

Sportspsykologisk filosofi

Den sportspsykologiske filosofi beskriver Team Danmarks ydelser og metoder og den filosofi, der ligger bag. Læs Team Danmarks sportspsykologiske filosofi her.

Den kognitive psykologi sætter spot på sammenhængen mellem tanker, følelser, fysiologi og adfærd. Atletens tankemønstre er helt centrale for deres præstationer.

I kognitiv psykologi er det en central pointe, at vi ikke reagerer på virkeligheden men på vores fortolkning af virkeligheden. Når en atlet bliver nervøs, er det altså ikke nødvendigvis, fordi han f.eks. er overmatchet, men fordi han oplever at være det.

Atleter kan med fordel tilegne sig en forståelse af disse mønstre.

Al adfærd har en funktion

Den funktionelle adfærdspsykologi pointerer, at al adfærd har en funktion. Selv uhensigtsmæssig adfærd har sekundære gevinster. Det kan f.eks. være, når en atlet bliver nervøs og reagerer ved at presse tempoet for højt op i en svær finale og ikke kan holde hjem. Selv i en sådan situation er der gevinster. Måske oplever atleten ganske kortvarigt lettelse, fordi ”man gør noget”, selv om handlingen faktisk har en uhensigtsmæssig konsekvens.

Sportspsykologien hjælper atleter med at få øje på disse mønstre og handle mere hensigtsmæssigt.

Slip kontrollen med tanker og følelser

Atleter giver tit udtryk for et ønske om at kontrollere deres følelser og at omfortolke negative tanker til mere positive. Det kan ikke altid lade sig gøre.

Særligt i meget pressede situationer som f.eks. under vigtige konkurrencer og mesterskaber får vores tanker deres eget liv. Atleter oplever i disse situationer myriader af tanker, der er meget svære at styre og som ofte er nye og uvante. Når vi engagerer os i noget, der virkelig er vigtigt for os, vil bekymringen være en uundgåelig følgesvend. Hvis vi kæmper hårdt med uønskede tanker har vi mindre fokus på ”selve kampen”.

Med udgangspunkt i Mindfulness og Acceptance and Commitment Training (ACT) træner vi i stedet atleterne i at være tilstede i nuet, at registrere og acceptere ubehagelige tanker og følelser og rette fokus mod opgaven.

Værdier og grundlæggende drivkraft

Eliteatleter gennemgår en lang række af eksistentielle udfordringer på deres vej til verdenstoppen. De handler dels om at håndtere karrierens ”store spørgsmål” såsom ”Hvem er jeg, og hvad driver mig? Hvad er det for drømme, der ligger bag mine mål? Hvilke værdier vil jeg gerne stå for? Er min sportslige satsning det hele værd?”

Med udgangspunkt i den eksistentielle psykologi sætter vi fokus på begreber som værdier, identitet og mening. En atlet, der er afklaret omkring de store spørgsmål, vil ofte være mere villig til at gå svære situationer i møde og udvise større udholdenhed under modgang.

Kommunikation på banen skal trænes på banen

Kommunikation på banen skal trænes på banen. Effektiv kommunikation giver noget til samarbejdet på holdet eller i træningsmiljøet (f.eks. struktur, gejst, selvtillid, fokus eller ro). Det er en vigtig del af optimeringen af teamsamarbejde at gøre atleterne bevidste om, hvordan deres adfærd og kommunikation henholdsvis flytter holdet tættere på eller længere fra at nå dets mål.

For at optimere et holds måde at fungere på, må vi tage fat i det konkrete, i det der sker på banen. Hvad gør de enkelte spillere, og hvordan påvirker det de andre spillere? Hvilken betydning får det, der sker i relationen mellem dem?

Organisation og træningskultur

Atleter oplever ikke bare stress, der stammer fra selve sporten. De oplever også organisatorisk stress, der stammer fra uklare udtagelseskriterier, medier, uro eller stress i ledelse eller stab og usikkerhed omkring praktiske forhold som f.eks. træningstider, boligforhold eller lignende.

I enhver træningsgruppe og på ethvert hold opstår hen ad vejen en kultur, dvs. nogle grundlæggende værdier og måder at gøre tingene på. En sådan træningskultur kan være mere eller mindre hensigtsmæssig. Ofte er en god kultur lig med en stor overensstemmelse mellem hvad, man siger, man gør, og hvad man faktisk gør.

Derfor er et vigtigt fokus for moderne sportspsykologi at arbejde med ledelse og at hjælpe trænere og sportschefer med at afklare værdier.

Værdierne skal komme til udtryk i hverdagen.

Atletens miljø kan også optimeres

Når atleter kæmper med at få hverdagen til at hænge sammen, er det jævnligt på grund af udfordringer i miljøet uden for sporten. Derfor har sportspsykologen en væsentlig opgave i at rette fokus mod hele miljøet omkring atleterne, fx at hjælpe med til at skabe et godt og sammenhængende miljø med tid til både uddannelse, venner, familie – med sporten i centrum.

Yderligere

oplysninger

Kontakt

Links

 • Sportspsykologisk filosofi

  Bliv mentalt rustet til at levere verdensklassepræstationer. Læs om Team Danmarks sportspsykologiske metoder og den filosofi, der ligger bag.

 • Sportspsykologisk model

  En række faktorer skal spille sammen, hvis du skal præstere optimalt. Modellen beskriver niveauer, lag og temaer i det sportspsykologiske arbejde.

 • Mindfulnesss

  Mindfulness hjælper dig til at være fuldt ud til stede i den forestående opgave, så du kan performe optimalt. Her finder du en række mindfulness-øvelser af forskellig karakter fra træning af åndedrættet til sportsspecifikke visualiseringer.

 • Sportspsykologisk teammodel

  Præstationsoptimering af teams handler både om præstationen, kulturen og trivslen på holdet.

 • Sportspsykologiske netværk

  Team Danmark har etableret et netværk af eksterne sportspsykologiske konsulenter, som kan supplere Team Danmarks sportspsykologiske konsulenter.

 • Model for mental sundhed

  Elitesport handler om mere end at vinde eller tabe. Derfor er det vigtigt, at trænere, ledere, forældre og andre betydningsfulde aktører i sportens verden er bevidste om, hvilken rolle de spiller for udviklingen af mentalt sunde atleter.

Tilmeld dig vores nyhedsmail