Team Danmark samarbejder med flere uddannelsesinstitutioner for at sikre den fornødne fleksibilitet, så du kan kombinere en videregående uddannelse og elitesport.

Generelle anbefalinger

Elitesport og videregående uddannelse

Elitesport og videregående uddannelse

Læs mere om regler, muligheder og gode råd til, hvordan du kombinerer dit studie og eliteidræt. Se folderen her 

Team Danmark anbefaler, at du, inden du søger om optagelse på en videregående uddannelse, kontakter uddannelsesinstitutionen og undersøger mulighederne for at kombinere uddannelsen med en eliteidrætskarriere.

Team Danmark samarbejder med flere uddannelsesinstitutioner for at sikre den fornødne fleksibilitet, så du kan kombinere en videregående uddannelse og elitesport. Team Danmark-støttede atleter kan typisk få mulighed for forlængede studieforløb samt fleksibilitet i forbindelse med eksamener, praktik og obligatorisk undervisning.

Se liste over Team Danmarks uddannelsespartnere her

Kontakt Team Danmarks konsulent for dual career for at høre mere om mulighederne på de forskellige uddannelser.

Ansøgning via kvote 2

Søger du optagelse via kvote 2, kan du anmode Team Danmark om en anbefaling, som bekræfter din status som atlet.

Kontakt Team Danmarks konsulent for dual career for at få udarbejdet en bekræftelse eller anbefaling.

Betalingsuddannelser

Team Danmark kan i særlige tilfælde yde tilskud til betalingsuddannelser. Der vil altid være tale om en individuel vurdering, når og hvis Team Danmark yder økonomisk støtte til en uddannelse. Vær i den forbindelse opmærksom på. at denne type af støtte betragtes som skattepligtig.

Informatiosmøder om videregående uddannelse og eliteidræt

Team Danmark afholder årlige informationsmøder om kombination af elitesport og videregående uddannelser.

Målgruppen er elitesportsudøvere, der forventer at starte på videregående uddannelse inden for den nærmeste fremtid.

Her kan du læse mere om informationsmøderne og se, hvor og hvornår de afholdes.

Supplerende undervisning

Team Danmark hjælper gerne med supplerende undervisning i forbindelse med sportsrelateret fravær.

Udfyld dokument vedr. ansøgning om supplerende undervisning og send det til Team Danmarks konsulent for dual career. Når du søger om supplerende undervisning, skal ansøgningen indeholde en række oplysninger – blandt andet det antal timer du søger om og udgifterne forbundet hermed. Yderligere skal du vedlægge dokumentation for fraværet, for eksempel i form af udtagelsesbreve med videre.

Generelt støtter vi atleter efter behov og vil i forhold til hver enkelt ansøgning vurdere, hvor stor en del vi vil medfinansiere.

Team Danmark uddannelsesstøtte

I forbindelse med forlængede uddannelsesforløb kan Team Danmark yde uddannelsesstøtte til verdensklasseatleter og udvalgte eliteatleter.

Læs procedurer og kriterier for at få uddannelsesstøtte fra Team Danmark her.

Uddannelsesstøtten fra Team Danmark er en sportsindtægt, der skal beskattes.

Læs mere om skattemæssige forhold i folderen SKAT og Sport.

 

Kontakt

og ressourcer

Kontakt vedr. uddannelse

Dokumenter

 • Team Danmark bekræftelse

  Her kan du printe en bekræftelse på, at du er Team Danmark-støttet atlet.

 • Uddannelsesguiden

  Læs mere om de videregående uddannelser ved at gå til Uddannelsesguiden

 • Råd og vink

  Råd og vink til uddannelsesinstitutionerne om Team Danmark-studerende

 • Team Danmark uddannelsesstøtte

  Procedurer og kriterier for at få uddannelsesstøtte fra Team Danmark.

 • Søg om supplerende undervisning

  Udfyld og indsend dette dokument for at søge supplerende undervisning

Tilmeld dig vores nyhedsmail