Når vi arbejder med præstationsoptimering af teams handler det både om præstationen, kulturen og trivslen på holdet.

 

Modellen illustrerer de elementer, som Team Danmarks sportspsykologiske faggruppe arbejder med i præstationsoptimeringen af teams.

Modellens fokus er præstationen, men den forholder sig også til trivsel, som kan indvirke på præstationen.

Et team forstås som to eller flere atleter, der skal præstere sammen: Fra en double i badminton eller et makkerskab i en robåd til et håndbold- eller ishockeyhold. Vi anskuer også̊ en træningsgruppe som et team, da de ofte er afhængige af hinanden og samarbejder om et fælles mål.

Sportspsykologisk teammodel

Sportspsykologisk teammodel

Modellen illustrerer de elementer, som Team Danmarks sportspsykologiske faggruppe arbejder med i præstationsoptimeringen af teams. - Download Team Danmarks sportspsykologiske teammodel som .pdf

Cirklen i modellen indbefatter de aktører, som er en del af det, vi forstår som et team.

Atleter: De sportsligt aktive medlemmer af teamet. Kan indbefatte senioratleter, stamspillere, nye atleter, perifert tilknyttede atleter og talenter.

Trænere: Personer med en trænermæssig eller sportslig ledelsesrolle. Indbefatter cheftræner, assisterende træner, pladsspecifikke trænere og sportschef.

Stab: Medlemmer som understøtter teamet. Indbefatter sportspsykologisk konsulent, fysisk træner, sportsfysiolog, præstationsanalytiker, ernæringsfysiolog, fysioterapeut, massør, læge, holdleder mm.

KULTUR - Fundamentet for teamets præstation

 • Psykologisk tryghed - Tryghed er afgørende for teamets evne til at udvikle sig, trives og lære af hinanden, hvilket er grundlaget for gode præstationer.
 • Mål - Klart definerede målsætninger understøtter, at teamets medlemmer bidrager og arbejder i samme retning.
 • Værdier – Det som teamet står for og gerne vil stå for.

ROLLER – En klar og veldefineret rollefordeling

 • Sportslige roller - De opgaver og ansvarsområder, der er direkte knyttet til de sportslige præstationer.
 • Sociale roller - Dynamikker og trivsel i teamet, som udvikles i det sociale samspil.
 • Ledelsesroller – Tydelige ledelsesroller er afgørende, og ledere er kulturbærere, som bør eksemplificere teamets værdier og mål.

ADFÆRD

 • Handlinger - Alle de ting, som gøres af og udveksles imellem teamets medlemmer i forbindelse med præstationen.
 • Kommunikation – De rette informationer på de rette tidspunkter og i tråd med teamets værdier.

Yderligere

oplysninger

Kontakt

Links

 • Sportspsykologisk filosofi

  Bliv mentalt rustet til at levere verdensklassepræstationer. Læs om Team Danmarks sportspsykologiske metoder og den filosofi, der ligger bag.

 • Sportspsykologisk model

  En række faktorer skal spille sammen, hvis du skal præstere optimalt. Modellen beskriver niveauer, lag og temaer i det sportspsykologiske arbejde.

 • Mindfulnesss

  Mindfulness hjælper dig til at være fuldt ud til stede i den forestående opgave, så du kan performe optimalt. Her finder du en række mindfulness-øvelser af forskellig karakter fra træning af åndedrættet til sportsspecifikke visualiseringer.

 • Sportspsykologisk teammodel

  Præstationsoptimering af teams handler både om præstationen, kulturen og trivslen på holdet.

 • Sportspsykologiske netværk

  Team Danmark har etableret et netværk af eksterne sportspsykologiske konsulenter, som kan supplere Team Danmarks sportspsykologiske konsulenter.

 • Model for mental sundhed

  Elitesport handler om mere end at vinde eller tabe. Derfor er det vigtigt, at trænere, ledere, forældre og andre betydningsfulde aktører i sportens verden er bevidste om, hvilken rolle de spiller for udviklingen af mentalt sunde atleter.

Tilmeld dig vores nyhedsmail