Ansvarlig eliteidræt

Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. Derfor spiller ansvarlighed en helt central rolle i vores arbejde.

T-D

EliteSupport

Du kan som Team Danmark-indplaceret atlet eller træner indberette uacceptabel adfærd, som kan være i strid med konkurrenceidrættens etiske kodeks. Din henvendelse vil blive behandlet af Anti Doping Danmark for at sikre uafhængighed af Team Danmark og forbund.
Læs mere

Antidoping

Doping hører ikke hjemme blandt atleter og er ikke foreneligt med idrættens etik og idealet om en fair og ligeværdig konkurrence.
Læs mere

Sport og spillekultur

Pengespil er underholdende for de fleste, men kan udvikle sig til afhængighed. Det er vigtigt at sætte tydelige rammer for spillekulturen for at sikre et sundt og fokuseret elitesportsmiljø.
Læs mere

Aktører

Team Danmark arbejder med ansvarlig eliteudvikling med både atleter, trænere, forbund og elitekommuner.
Læs mere

Etisk kodeks

Team Danmark og DIF har i samarbejde udarbejdet et etisk kodeks. Dette gælder for dansk konkurrenceidræt, herunder eliteidrætten.
Læs mere

Tilsynsprocedure

Team Danmark har ansvar for løbende at føre tilsyn med, hvorvidt de enkelte forbund agerer i overensstemmelse med Lov om Eliteidræt og gældende retningslinjer.
Læs mere

Lov om eliteidræt

Eliteidrætsloven er grundlaget for Team Danmarks virke. Det stadfæstes i loven, at Team Danmark skal udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde.
Læs mere

Yderligere

oplysninger

Kontakt

Links

  • Atleten i centrum

    Team Danmarks strategi og støttekoncept 2022-2024 for dansk eliteidræt beskriver samarbejdsformer og kriterier for at indgå et samarbejde mellem forbund under Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark.

  • Vision og mission

    Team Danmarks formål er at skabe de bedst mulige vilkår for dansk eliteidræt og for de enkelte atleter. Læs om vores vision og mission og de værdier, vi arbejder efter.

Tilmeld dig vores nyhedsmail