Bestyrelsen består af otte medlemmer, hvoraf de fire udpeges af Kulturministeren, herunder formanden. De sidste fire medlemmer udpeges af Danmarks Idrætsforbund.

Medlemmer af bestyrelsen

 • Lars Krarup (formand), tidl. borgmester
 • Kim Mejnert Frydensberg, chef for events Wonderful Copenhagen
 • Lykke Friis, direktør Tænketanken Europa
 • Frans Hammer, næstformand DIF (udpeget af DIF)
 • Anne Engdal Stig Christensen, direktør TV2 (udpeget af DIF)
 • Susanne Ward, tidl. eliteatlet
 • Poul Sand, advokat (udpeget af DIF)
 • Sara Slott Petersen, tidl. eliteatlet (udpeget af DIF)

Beskikkelsen gælder for perioden fra den 1. marts 2023 til og med den 31. december 2026.

Kontakter og

relateret info

Kontakt

Bestyrelsesmøder

 • Materiale og referater

  Download materiale til bestyrelsesmøder samt referater.

 • Værdigrundlag

  Mission og grundlæggende værdier for Team Danmarks arbejde.

 • Vedtægter

  Team Danmarks vedtægter

 • Lov om eliteidræt

  Det lovmæssige grundlag for Team Danmarks virke

 • Rammeaftale mellem Team Danmark og Kulturministeriet

  Rammeaftalen mellem Kulturministeriets departement og Team Danmark fastlægger mål for Team Danmarks virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der forventes herfor.

Tilmeld dig vores nyhedsmail