Kulturministeriet har nu godkendt retningslinjerne for genoptagelse af professionel sport i Danmark, hvilket også omfatter atleterne i Team Danmarks bruttogruppe.

12. maj 2020

Regeringen vedtog den 7. maj at genåbne professionel sport – herunder ligaer med professionelle atleter samt individuelle atleter på højt internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra deres idræt, eller som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe.

En forsvarlig genoptagelse af professionel sport indebærer, at alle involverede parter (herunder ansatte, trænere, ledere og forbundenes sportslige ansvarlige for de individuelle atleters træning samt alle atleter) tager fælles ansvar for, at genoptagelsen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt og i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

I nedenstående dokument kan du blandt andet læse mere om forudsætninger for gennemførsel af genåbning af professionel sport samt generelle retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejdet og beskyttelse af medarbejdere.

Læs Kulturministeriets for genoptagelse af professionel sport her

Det endelige ansvar for et godt og sundhedsansvarligt sportsligt setup påhviler i sidste ende klubben, virksomheden og forbundets ledelser. Det væsentligste er at overholde anbefalingerne om at holde 1 meters afstand samt god hosteetikette, håndhygiejne og hyppig rengøring af overflader, der berøres af mange mennesker.

Læs Sundhedsstyrelsens 'Covid 19 - Forebyggelse af smittespredning' her

Yderligere

information

Links

  • COVID-19: Forebyggelse af smittespredning

    Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smittespredning.

  • Retningslinjer for genoptagelse af professionel sport i Danmark

    Retningslinjer fra Kulturministeriet vedrørende en forsvarlig for genoptagelse af professionel sport i Danmark.

  • Atleter

    Se hvilke forbund, Team Danmark samarbejder med, og atleter i Team Danmarks bruttogruppe.

Tilmeld dig vores nyhedsmail