Forskning i eliteidræt har fået et stort boost. Novo Nordisk Fonden har bevilget 100 mio. kr. til Team Danmark til national forskning i eliteidræt. Det er første gang, en forskningsbevilling er målrettet forskning i eliteidræt, og bevillingen markerer dermed en milepæl i Team Danmarks arbejde.

01. marts 2019

Med udgangspunkt i den nye forskningsbevilling bygges Team Danmarks arbejde op omkring et forskningsprogram og et forskningssamarbejde. Forskningsprogrammet skal understøtte forskningsmiljøernes arbejde ved at gøre det muligt at fokusere på forskning med relevans for eliteidrætten og samtidig sikre, at de relevante spørgsmål fra eliteidrætten kommer i spil i forbindelse med forskningen. Forskningssamarbejdet skal bygges op over den model, som er beskrevet i Team Danmarks forsknings, innovations- og udviklingsstrategi for eliteidræt i Danmark.

Team Danmark søger derfor en erfaren forskningschef med international anerkendelse, som kan være med til at sikre en målrettet og strategisk udvikling af dansk eliteidrætsforskning med spinoff mod den brede befolkning. Du skal lede og koordinere Team Danmarks forskningsprogram og forskningssamarbejde, og du refererer til Team Danmarks direktør. I det daglige vil du skulle samarbejde med Team Danmarks forskellige medarbejdergrupper på Team Danmarks kontor i Brøndby samt med landstrænere, sportschefer og netværket fra forskningsmiljøerne i Danmark med flere.  

 

Forskningschefens væsentligste arbejdsopgaver vil være:

  • Udvikling af organiseringen af forskningssamarbejdet med de relevante forskningsinstitutioner (med udgangspunkt i eliteidrættens spørgsmål)
  • Opbygning af en infrastruktur for specialfaciliteter og udstyr samt en national strategi for det fremadrettede arbejde med faciliteter og udstyr til eliteidrætsforskning
  • Ledelse og koordinering af Team Danmarks forskningsprogram og forskningssamarbejde
  • Afrapportering til Novo Nordisk Fonden (herunder regnskab og budget)

 

Vi forventer, at du har følgende kvalifikationer og kompetencer:

  • Faglig og uddannelsesmæssig baggrund på højeste niveau
  • Betydelig dokumenteret erfaring med applied forskning i eliteidræt i et internationalt perspektiv (min. 10 års erfaring)
  • Et nationalt og internationalt netværk inden for idrætsforskning
  • Dokumenteret ledelseserfaring fra forsknings- og vidensmiljøer på højt niveau
  • Personlig gennemslagskraft og gode samarbejdsevner

 

Kontaktinfo og ansøgningsfrist:

Du er velkommen til at kontakte direktør Lone Hansen på telefon 60 38 25 27 eller mail [email protected], hvis du har spørgsmål til stillingen.

Ansøgning og relevante bilag sendes i en samlet PDF til [email protected] senest den 25. marts 2019, klokken 9.00. Vi afholder samtaler ultimo marts 2019.

Løn og tiltrædelse:

Vi er klar til at byde dig velkommen hurtigst muligt og senest d. 1. maj 2019. Stillingen er tidsbegrænset med udløb 30. april 2024 - løn er efter kvalifikationer. Arbejdssted er Team Danmark, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Om Team Danmark

Team Danmark er en offentlig selvejende institution under Kulturministeriet, som varetager den overordnede koordinering og udvikling af dansk eliteidræt på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde.

Derfor arbejder Team Danmark på at forbedre rammer og vilkår i bl.a. uddannelsessystemet, og vi arbejder hver dag tæt sammen med specialforbund, landstrænere og atleter om at skabe store danske præstationer på alverdens sportsarener.

Læs mere her

Tilmeld dig vores nyhedsmail