Viborg Katedralskole | Team Danmark

Uddannelsestilbud

Viborg Katedralskole tilbyder optimale forhold for, at du kan passe både din skolegang og din sport.

Det står dig frit for at vælge mellem alle skolens studieretninger, men vi har en studieretning med fagene Engelsk A- matematik B og samfundsfag B (talentklasse for alle sportsgrene), som er særlig målrettet eliteidrætselever. I talentklassen er der morgentræning hver tirsdag og torsdag, ligesom der er særlige forløb omkring eksempelvis kost, mentaltræning, træningslære og sundhed.

Læs mere her

Kontakt

Uddannelseschef 
Anders Høgenhaug Johnsen
ah@vibkat.dk
Tlf. 86620655

TEAM DANMARK