Uddannelser

Herunder kan du læse mere om de uddannelser, som SOSU H tilbyder.

Kontakt

Uddannelsesinstitutionens Team Danmark-koordinator(-er):

Gitte Felthaus, gif@sosuh.dk, 41380739

TEAM DANMARK