Uddannelsestilbud

På Frederiksborg Gymnasium og HF tilbyder vi  unge eliteidrætsudøvere en 3- eller 4-årig studentereksamen på vilkår, så eleven samtidig har mulighed for at dyrke sin idræt og deltage i stævner.

Uanset studieretning hjælper skolen til med at tilrettelægge et fleksibelt forløb. Størst fleksibilitet opnår man dog på vores 4årige TD-studieretning med studieretningsfagene Biologi A, Matematik B og Kemi C.

Læs mere her

Kontakt

Sune Juhl Sigsgaard, sj@FGC4.dk, 26848369

TEAM DANMARK