Frederiksborg Gymnasium og HF | Team Danmark

Uddannelsestilbud

På Frederiksborg Gymnasium og HF tilbyder vi  unge eliteidrætsudøvere en 3- eller 4-årig studentereksamen på vilkår, så eleven samtidig har mulighed for at dyrke sin idræt og deltage i stævner.

Uanset studieretning hjælper skolen til med at tilrettelægge et fleksibelt forløb. Størst fleksibilitet opnår man dog på vores 4årige TD-studieretning med studieretningsfagene Biologi A, Matematik B og Kemi C.

Læs mere her

Kontakt

Sune Juhl Sigsgaard
sune.sigsgaardmail.com
Tlf: 48 20 10 52 / 48 20 10 53

TEAM DANMARK