Aalborghus gymnasium | Team Danmark

Uddannelsestilbud

I en eliteidrætsklasse på Aalborghus får du en gymnasial studentereksamen på lige fod med alle andre gymnasieelever, hvad enten du vælger et 3- eller 4-årigt forløb. 

Vi har valgt at samle vores eliteidrætselever i en klasse med den studieretning, der hedder "Engelsk A/samfundsfag B/psykologi C eller biologi B". Det er den studieretning, der giver flest muligheder for selv at tone eksamen i sproglig eller matematisk retning.

Eliteidrætsklassen skemalægges med plads til morgentræning, og alle eliteidrætselever mødes med fleksibilitet og samarbejde mht. flytning af opgaver og eksamen, vejledning, kontakt til klubber og uddannelse i Life Skills.

Som eliteidrætselev kan man også vælge at gå i en almindelig klasse eller tage en hf-eksamen, men så kan vi ikke tilbyde morgentræning.

Læs mere her

Kontakt

Grethe Andersen
Vicerektor og Eliteidrætsansvarlig
ga@aalborghus.dk
Tlf. 25321015, 

Steen Refsgaard Olsen
Eliteidrætskoordinator
ro@aalborghus.dk
Tlf. 25210562

Kasper Sørensen
Studieretningskoordinator
ks@aalborghus.dk

TEAM DANMARK