Vægt og kropssammensætning kan have betydning for præstationsevnen. Her finder du anbefalinger om, hvordan man taler om vægt og kropssammensætning på en hensigtsmæssig måde, så der ikke opstår utilsigtede reaktioner.

Team Danmark anbefaler, at alle, der arbejder med atleter, er opmærksomme på følgende i kommunikation omkring vægt og kropssammensætning.

Fokus på

 • Den hele atlet: Vægt er blot én ud af mange parametre, der kan have indflydelse på præstationen.
 • Præstation: Vægten må aldrig stå alene, der skal være et formål med enhver vejning og måling.
 • Optimale betingelser: Fokusér på at skabe de bedste forudsætninger for at præstere, restituere, fremme træningsrespons og undgå skader: Følg altid op på atleten og tilbyd samtale, når atleten er blevet målt og vejet.
 • Feedback og opfølgning.
 • Viden og hjælp: Atleter skal oplyses om, hvor der kan findes information, og hvem de kan tage kontakt til hvis behovet for hjælp opstår.

Undgå at

 • Sammenligne vægt og kropssammensætning med andre atleter.
 • Italesætte atletens vægt i andres påhør, og undgå at synliggøre den på skrift, hvor andre harmulighed for at se det.
 • Gøre brug af humor, ironi, sarkasme og stikpiller i relation til atleters vægt. Ovenstående kan giveanledning til misforståelser og forvirring.
 • Fokusere udelukkende på udseende og fysisk fremtoning.
 • Kommentere på madvalg, mængder og måltider generelt.

Team Danmark anbefaler, at specialforbund udarbejder specifikke retningslinjer samt procedurer vedrørende vejning og måling i samråd med Team Danmarks fageksperter.

 

...

Download Team Danmarks anbefalinger til italesættelse af vægt og kropssammensætning som PDF

Yderligere

oplysninger

Kontakt

Links

 • Kost og elitesport

  I 'Kost og elitesport' kan du læse mere om, hvordan du får den bedst mulige fordeling af næringsstoffer i din kost samt redskaber og viden, der hjælper dig til at træffe fornuftige valg omkring kosten og dermed skabe det bedst mulige udgangspunkt for at præstere.

 • Kend dit energibehov

  Beregn hvor meget energi, din krop har behov for, afhængig af hvor meget og hvor hårdt du træner.

 • Hvor meget væske har du brug for?

  Lav din egen væsketest for at regne ud, hvor meget det er nødvendigt at drikke før, under og efter konkurrence og træning.

 • Spiseforstyrrelser

  Hvad er spiseforstyrrelser, og hvad skal du f.eks. som træner eller forældre være opmærksom på? Her finder du information om spiseforstyrrelser i eliteidræt samt forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser.

Tilmeld dig vores nyhedsmail