Team Danmark og DIF har de seneste år haft massiv fokus på mental sundhed blandt eliteatleter. Vi har investeret i forskningsprojekter, uddannelse af landstrænere og sportschefer, nedsat en tænketank og gennemført en lang række initiativer.

Team Danmark og DIFs fælles indsatser

 • Nyt etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt – Læs mere her
 • Der er udnævnt trivselsansvarlige i alle 62 forbund under DIF
 • Team Danmark og DIF har finansieret flere forskningsprojekter om mental sundhed gennemført af SDU
 • DIF og Team Danmark har sammen med forskere fra SDU gennemført en stor undersøgelse om udbredelsen af spiseforstyrrelser i dansk eliteidræt – Læs mere her
 • Der er ved at blive etableret selvstændig funktion, som atleter og trænere kan gå til, hvis de oplever uacceptabel adfærd. Den selvstændige funktion kommer til at ligge i Anti Doping Danmark - Læs mere her
 • Team Danmark og DIF medfinansierer fuldtidsansættelse i Atletkomitéen for at styrke atleternes stemme
 • Atletrepræsentationen er blevet styrket i Team Danmarks bestyrelse, hvor den tidligere hækkeløber Sara Slott samt tidligere sejler og medlem af Aktivkomitéen Susanne Ward er repræsenteret.

Øvrige Team Danmark-initiativer

Forebyggelse:

 • Sportsspecifikke oplæg vedr. forebyggelse og håndtering (primært målrettet trænere/ledere)
 • Oplæg og workshops med atleter omkring krop, vægt og spiseforstyrrelser
 • Basalkursus i sportsernæring inddrager emnet kropskultur og vigtigheden af at få nok energi (målrettet 15-18-årige i Team Danmarks Elitekommuner)
 • Undervisningsmateriale til talentklasser i 7.,8. og 9.klasse (lanceret okt. 2022 med materiale til hhv. folkeskolelærere, elever og forældre) inddrager betydningen af hvordan krop, vægt og kost italesættes

Information:

 • Publikationen Spiseforstyrrelser i sport udgivet i samarbejde med DIF i maj 2023
 • Information vedr. bekymring omkring forstyrret spisning, spiseforstyrrelser og REM-S
 • Risikovurderingsmodel ift. deltagelse på træningssamlinger, konkurrencer og mesterskaber er tilgængelig på hjemmesiden og benyttes i samarbejdet med forbund

Se mere her

Opsporing og behandling:

 • SET-GO projekt med Bispebjerg Hospital (inklusiv screening for spiseforstyrrelser/REM-S) – start 1/6-22
 • Udredning- og behandlingstilbud til alle verdensklasse-, elite og bruttogruppeatleter i TD-støttede forbund
 • Månedlig konference i spiseforstyrrelsesteam (læge, klinisk psykolog og ernæringsfysiologer)
 • Faglig supervision til ernæringsfysiologer med ekstern psykolog 4 x årligt

Specifikke indsatser sammen med DBU ud over ovenstående

 • Team Danmark har både været inde over Herre- og Kvinde A-landshold med ernæringsvejledning og oplæg. På kvindesiden har der bl.a. været oplæg og workshops med atleter omkring krop og vægt med fokus på forebyggelse af lav energitilgængelighed.
 • Der har ligeledes været oplæg omkring betydningen af en regelmæssig menstruationscyklus, og på damesiden tilbydes alle blodprøvescreening.
 • I år har vi bevilget medrejsende eksperter på kvindesiden, med fokus på væske og optimal ernæring.
 • Tidligere år har der også været oplæg for staben (læger, fysioterapeuter mv.) omkring bl.a. REM-S

DIFs seneste initiativer

DIF’s bestyrelse har i november 2022 besluttet følgende på baggrund af en undersøgelse af trivsel i subeliten:

 • Der skal mere viden om spiseforstyrrelser ind i træneruddannelserne
 • Der skal udvikles nye redskaber, der understøtter forebyggelse og bedre håndtering af spiseforstyrrelser
 • Der skal etableres en rådgivningsenhed på forsøgsbasis i en 2-årig periode (inspireret af Sunn Idrett i Norge)
 • Workshops målrettet specialforbund og trænere
 • Løbende kommunikation og dialog med forbundene samt mere synlighed på DIF’s platforme om spiseforstyrrelser.
 • Der er etableret en whistleblower-ordning, som atleter kan benytte

 

Yderligere

oplysninger

Generelle spørgsmål

Ernæringsfaglige spørgsmål

links

 • Spiseforstyrrelser i eliteidræt

  Hvad er spiseforstyrrelser, og hvad skal du f.eks. som træner eller forældre være opmærksom på? Her finder du information om spiseforstyrrelser i eliteidræt samt forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser.

Tilmeld dig vores nyhedsmail