Vægt og kropssammensætning kan være en præstationsparameter. Derfor er det vigtigt at forholde sig til inden for elitesport og at sikre, at det bliver håndteret på den rigtige måde.

Hvis det vurderes hensigtsmæssigt at veje en atlet, skal man sikre sig, at det bliver håndteret på den rigtige måde, og at atleten er tryg ved det.

Vejning bør kun foretages af personer med særlige sundhedsfaglige kompetencer.

Som udgangspunkt er vores anbefaling, at man ikke skal veje atleter under 18 år. Der kan være undtagelser f.eks. ved testning og under slutrunder, hvor formålet er monitorering af væsketab.

Følgende skal sikres::

 • At målingen altid har et formål.
 • At atleten er grundigt informeret om formål og procedure.
 • At atleten har givet samtykke.
 • At data behandles fortroligt.
 • At målingen foretages i privat/aflukket rum og trygge rammer.
 • At den samme vægt benyttes ved gentagne vejninger.
 • At vægten er placeret på en hård og plan overflade for at opnå en nøjagtig måling.
 • At atleten som udgangspunkt vejes på samme tid af døgnet – og umiddelbart efter toiletbesøg.
 • At atleten så vidt muligt har indtaget samme mængde væske og kost fra gang til gang.
 • At atleten vejes i det samme tøj fra gang til gang, gerne mindst muligt, men det skal føles trygt.

Procedure for vejning:

 • Spørg om atleten er okay med målingerne før tøjet tages af og målingen foretages.
 • Inden målingen foretages, spørges atleten om han/hun har spørgsmål eller kommentarer.
 • Bed atleten om at tage dét tøj af som atleten finder nødvendigt for en vejning.
 • Tallet på vægten siges kun højt hvis atleten spørger til det, ellers noteres det blot.
 • Data må ikke påtales i andres påhør. Undgå ligeledes at synliggøre data på skrift, hvor andre kan se dem.
 • Gem altid måledata væk efter endt måling.

Måling af kropskomposition:

 • Såfremt der laves kropskompositionsmåling, bør det foretages af sundhedsprofessionelle med erfaring. Det anbefales, at personerne er ISAK-certificerede.
 • Målingerne bør suppleres med væskestatus (f.eks. Urin Specifik Massefylde) for at kunne nuancere estimeringen af Fedtfri Masse.
 • Efter vejning bør atleten oplyses om, hvor der kan findes information, og hvem de kan tage kontakt til, hvis de har behov for hjælp, er usikre eller har spørgsmål.

...

Download Team Danmarks retningslinjer for vejning som PDF

Yderligere

oplysninger

Kontakt

Links

 • Kost og elitesport

  I 'Kost og elitesport' kan du læse mere om, hvordan du får den bedst mulige fordeling af næringsstoffer i din kost samt redskaber og viden, der hjælper dig til at træffe fornuftige valg omkring kosten og dermed skabe det bedst mulige udgangspunkt for at præstere.

 • Kend dit energibehov

  Beregn hvor meget energi, din krop har behov for, afhængig af hvor meget og hvor hårdt du træner.

 • Hvor meget væske har du brug for?

  Lav din egen væsketest for at regne ud, hvor meget det er nødvendigt at drikke før, under og efter konkurrence og træning.

 • Spiseforstyrrelser

  Hvad er spiseforstyrrelser, og hvad skal du f.eks. som træner eller forældre være opmærksom på? Her finder du information om spiseforstyrrelser i eliteidræt samt forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser.

Tilmeld dig vores nyhedsmail