Hvordan står det til med atleternes trivsel? Et vigtigt spørgsmål for at sikre at dansk elitesport befinder sig et godt og sundt sted, og et spørgsmål som Team Danmark for tredje gang har fået undersøgt af Idrættens Analyseinstitut. Ifølge undersøgelsen trives de danske atleter over en bred kam. Samtidig stiger tilfredsheden med Team Danmarks arbejde blandt verdensklasseatleterne.

20. marts 2024

Langt de fleste atleter trives og har det godt. Det er det overordnede billede af den seneste trivselsmåling foretaget af Idrættens Analyseinstitut på vegne af Team Danmark. Atleternes høje trivsel kommer blandt andet til udtryk ved at atleterne har gode relationer til deres trænere og ledere og er tilfredse med deres træningsmiljøer. Derudover har atleterne et sundt og godt hverdagsliv. Hele 89 procent af atleterne svarer at de er trygge i deres daglige træningsmiljø.

84 procent af atleterne er ’meget enige’ eller ’enige’ i, at de overordnet set – i løbet af det seneste år – har været i stand til at håndtere udfordringer, de har mødt. Tilsvarende har 89 procent haft en hverdag fyldt med ting, der interesserer dem.

"I Team Danmark arbejder vi hver eneste dag på at skabe de bedste rammer for atleterne, og derfor følger vi naturligvis nøje, hvordan atleternes trivsel udvikler sig. Derfor glæder det mig, at denne undersøgelse viser et højt niveau af trivsel. Jeg og Team Danmark er af den overbevisning, at kun glade atleter kan levere præstationer på øverste hylde til gavn for både dem selv og resten af landet."
Lars Balle Christensen sportsdirektør i Team Danmark

Grænseoverskridende adfærd er nedadgående

I undersøgelsen af atleternes trivsel har det helt naturligt været et fokuspunkt at se på, hvor ofte atleterne oplever grænseoverskridende adfærd. I den første rapport fra 2021 fremgik det at 22 procent oplevede grænseoverskridende adfærd i varierende grad. Et tal der var højt og bekymrende. Det tal var i 2022 faldet til 17 procent og er i den seneste rapport nu nede på 15 procent.

”At arbejde i et elitesportsmiljø kan være en hård branche, hvor få når gennem nåleøjet i kampen mod verdenstoppen. Når man befinder sig i så kompetitivt et miljø, kan der opstå tilspidsede situationer, som kan opleves som uhensigtsmæssig adfærd. Men det er en kultur, som vi i Team Danmark sammen med forbundene og atleterne hver eneste dag arbejder for at holde sund. Derfor glæder det mig, at antallet af atleter, der oplever grænseoverskridende adfærd, falder igen i år. Men det er et arbejde, der aldrig slutter,” siger Lars Balle Christensen

Ifølge rapporten koncentrer den grænseoverskridende adfærd atleterne møder sig om nedladende kommentarer, nedvurderinger og kommentarer om krop og vægt. Det er positivt at under 1 procent af atleterne oplever dagligt eller ugentligt grænseoverskridende adfærd, hvor langt de fleste oplever det sjældnere end månedligt.

Flere overvejer karrierestop

Et andet vigtigt parameter i at se på atleternes trivsel er, at se på hvor stor en andel af de danske atleter, der indenfor det seneste år har overvejet at stoppe deres elitesportskarriere.

Her har der været en lille stigning i antallet af atleter, der overvejer karrierestop. Tallet er gået fra 55 procent i 2022 til 59 procent i 2023. Økonomi og manglende motivation bliver nævnt som faktorer, der sætter tankerne om karrierestop i gang.

Især det økonomiske aspekt er en væsentlig udfordring for mange atleter, der dyrker sportsgrene, hvor der ikke er store kommercielle interesser eller muligheder. Her kan det være en kamp at få hverdagsøkonomien til at hænge sammen trods økonomisk støtte fra forbund og Team Danmark.

”Selvom vi er lykkes med at løfte økonomien til dansk eliteidræt og atleterne er vi ikke i mål. Der er stadig behov for at kæmpe for et økonomisk løft til eliteidrætten, og det er undersøgelsen også med til at understrege,” siger Lars Balle Christensen.

Samtidig skal overvejelserne omkring karrierestop ses i lyset af den olympiske cyklus, hvor vi er meget tæt på et OL, og dermed befinder mange af atleterne sig i slutningen af den fireårige cyklus, der slutter med de olympiske lege i Paris. Nogle atleter ved allerede, at de ikke klarer kravene og dermed går glip af det, som de har arbejdet hen imod de sidste fire år.

 

"Når man begynder at nærme sig slutningen af en cyklus, er det naturligt, at man som atlet gør op med sig selv, om man skal tage fire år mere eller ej, når man er blevet valgt fra eller kan se, at man ikke lykkes med at opfylde kvalifikationskravene. Det gør naturligvis ondt på de atleter, der ikke skal til OL eller PL, og resultaterne i undersøgelsen skal også ses i det lys."
Lars Balle Christensen sportsdirektør i Team Danmark

Tilfredsheden med Team Danmark stiger

Udover trivselsrapporten så er atleternes tilfredshed med Team Danmarks ydelser også blevet undersøgt. Efter et fald i tilfredsheden i perioden 2018-2022, så er kurven nu knækket og er opadgående. Det er verdensklasseatleterne, der giver udtryk for den højeste tilfredshed, hvilket også er forventeligt, da det er den gruppe atleter, som Team Danmark arbejder tættest sammen med.

”Vores fornemmeste arbejde i Team Danmark er at understøtte de danske atleter. Derfor er det helt afgørende for os, at atleterne er tilfredse med den ekspertise, som vi kan tilbyde. Elitesport i verdensklasse bliver mere og mere kompetitivt og derfor stiller atleterne naturligvis også flere og højere krav til os som eksperter. Indenfor de rammer vi har at arbejde med, gør vi alt hvad vi kan for at vi kan imødekomme de krav, og det glæder mig at atleterne her giver udtryk for en øget tilfredshed,” siger Lars Balle Christensen.

Der er blevet målt på atleternes oplevelse af sportslige ekspertydelser, adgang og kvalitet af træningsfaciliteter, samt job- og uddannelsesmuligheder. Det er niende gang at målingen er blevet lavet.

 

Fakta

Baggrunden for trivselsrapporten er at spore hvordan atleterne som gruppe overordnet set trives, og på den måde opspore eventuelle problemstillinger. Undersøgelsen dækker alle Team Danmark støttede atleter og det er tredje gang at rapporten er udarbejdet. De foregående rapporter er fra henholdsvis 2021 og 2022.

Læs rapporten Team Danmark trivselsundersøgelse 2023

Læs rapporten Team Danmark atletundersøgelse 2023

Yderligere

oplysninger

Kontakt

Tilmeld dig vores nyhedsmail