Hvilken betydning har menstruationscyklussen for kvindelige atleter i forhold til blandt andet træning, præstationsevne og skadesrisiko? Team Danmark har kigget på, hvad der er op og ned inden for den nyeste viden på området.

31. maj 2024

Øget interesse fra atleter og trænere får Team Danmark til at skærpe og opdatere fokus med hensyn til, hvorvidt kvindelige atleters træningsudbytte, skadesrisiko og præstationsevne påvirkes af deres cyklus og hormonelle status. Team Danmarks to primære budskaber er, at udebleven menstruation ikke skal ignoreres, og at en individuel tilgang er nødvendig i forhold til, om eksempelvis træning bør indrettes i forhold til cyklus. 

Team Danmarks eksperter er med en tværfaglig tilgang dykket ned i mange af de nye studier og undersøgelser, der er publiceret inden for området, og vil på den baggrund være med til at sætte en retning for kvindelige atleter og deres trænere i relation til, hvordan man inden for elitesport håndterer, hvordan den enkelte atlet påvirkes af naturlige udsving i de kvindelige kønshormoner, brug af hormonel prævention som f.eks. p-piller og opmærksomhed omkring udebleven menstruation.

”Det er et komplekst område, men overordnet anser vi ikke det at træne eller konkurrere efter sin cyklus som en ny ”magic bullet”. Studierne på området finder kort fortalt ingen eller beskedne effekter på gruppeniveau. Det kan også være svært at tracke hormonel status nøjagtigt. Det varierer fra atlet til atlet og kan også variere fra måned til måned hos den enkelte atlet. En individuel tilgang er nødvendig, hvis man vil afprøve mulige effekter på individniveau, men vi anser det først som relevant hos atleter, der i forvejen konkurrerer, træner og restituerer på et højt niveau,” siger Team Danmarks sportsfysiolog Peter Møller Christensen.

Misforståelse af menstruation og performance

Team Danmarks fysiologer møder jævnligt kvindelige atleter, der tror, at det er normalt, at de ikke får deres menstruation, fordi de træner så meget, som de gør.

”Jeg har oplevet, at atleter tror, at de ikke træner nok, hvis de har regelmæssig menstruation, og særligt hvis de er i et miljø, hvor andre atleter har udebleven menstruation. Det er vigtigt, at vi hjælper atleterne og guider dem i alle de misforståelser, der er omkring kvinders cyklus i elitesport. Det er ikke et tegn på, at du er toptrimmet eliteatlet, hvis du ikke får din menstruation. Det skal tages alvorligt, da vi vurderer, at det kan have negativ betydning både for din sundhed, din præstationsevne og udbyttet af din træning samt øge risikoen for skader.”
Majke Jørgensen Ernæringsfysiolog

Hvis en atlet oplever, at menstruationen udebliver gennem en længere periode, opfordrer Team Danmark derfor atleten til at søge sparring hos Team Danmark eller hos en læge. Der kan være flere årsager til, at menstruationen udebliver. Inden for elitesport kan et for lille energiindtag fra kosten i forhold til en given træningsmængde (såkaldt relativ energimangel (REM-S)) f.eks. være en udløsende faktor.

”Når en atlet oplever, at menstruationen udebliver over længere tid, så bør det undersøges og udredes, så atleten ideelt kan få gang i en regelmæssig cyklus igen. Især knoglestyrken er oftest nedsat hos piger med udebleven menstruation, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til skadesrisiko,” siger Team Danmarks læge, Christoffer Brushøj.

Du kan læse mere og få råd og vejledning via linket her

 

Yderligere

oplysninger

Kontakt

Links

  • Kvindelige atleter og hormonel status

    For kvindelige eliteatleter kan den hormonelle cyklus og status betinget af brug af f.eks. p-piller have indvirkning på præstationsevne, tilpasninger til træning og skadesrisiko.

Tilmeld dig vores nyhedsmail