Team Danmark etablerer ny familiestøtteordning, der skal sikre bedre hjælp og støtte til atleter, der får børn undervejs i deres sportslige karriere. Ordningen er målrettet både mandlige og kvindelige atleter.

22. februar 2024

Det skal være lettere at være eliteatlet og mor eller far. Derfor søsætter Team Danmark nu en familiestøtteordning, hvor man som eliteatlet kan få hjælp og støtte til at forberede og planlægge en graviditet og den periode, der kommer efter en fødsel, hvor man som atlet kan have nogle særlige behov.
 
Det er bl.a. midler fra regeringens finanslov, der indebærer et økonomisk løft af Team Danmarks økonomi frem til 2027, der gør det muligt at tage initiativ til familiestøtteordningen, fortæller Lars Balle Christensen, sportsdirektør i Team Danmark.
 
”Familiestøtteordningen er et signal om, at vi sammen med forbundene gerne vil skabe større tryghed for de atleter, der planlægger at få børn, mens de dyrker elitesport på højeste niveau. At få børn behøver ikke være ensbetydende med, at man skal stoppe sin karriere som eliteatlet, selv om det naturligvis indebærer nogle nye vilkår. Vi vil gerne sammen med forbundene være med til at give den lille ekstra hjælp og støtte, der kan være med til at få enderne til at mødes, så familieliv og store sportslige mål og præstationer ikke behøver at udelukke hinanden,” siger Lars Balle Christensen.

Midler prioriteres skarpt
Eliteatleter har meget forskellige behov og vilkår. Hovedparten af de cirka 1.200 atleter, der er indplaceret hos Team Danmark, er ansat af klubber eller hold. Derfor er de underlagt almindelige arbejdsmarkedsvilkår og omfattet af almindelige barselsregler mv. I dag er ca. 400-500 Team Danmark-atleter dog ikke ansat på ansættelsesretlige vilkår, og det er primært dem, ordningen er målrettet.
 
”Vi kan ikke proppe alle atleterne ned i bestemte kasser, da de har vidt forskellige behov, ønsker og muligheder. Derfor kommer vi til at kigge individuelt på de atleter, der gerne vil planlægge familieforøgelse, så de kan få tryghed for, at det ikke er ensbetydende med karrierestop i sportens verden. Vi skal stadig prioritere vores midler skarpt og har stadig en økonomi, hvor vi sammen med forbundene vender hver en krone. Men vi vil prioritere familiestøtteordningen, og derfor er vi også i gang med at opruste internt på viden blandt vores eksperter, så ordningen ud over potentiel økonomisk støtte også kan indeholde råd og vejledning i forhold til træning, kost med videre under og efter en graviditet,” siger Lars Balle Christensen.
 
Hensynet til atleter uden børn
Behovet for en såkaldt barselsordning til eliteatleter har tidligere været diskuteret, men den nye ordning er ikke udelukkende en barselsordning. Det kan eksempelvis også være relevant med hjælp til pasning under en træningslejr – en ordning som nogle forbund allerede har iværksat med god succes.
 
”Det er vigtigt at sige, at sådan en ordning også skal tilrettelægges og planlægges med de andre atleter, hvis man er en del af et miljø, hvor man træner sammen. Det kan for eksempel være på træningslejre, hvor der skal være mulighed for at træne, sove og restituere uden at blive forstyrret af børn, der vågner tidligt eller støjer, når der eksempelvis skal hviles efter et træningspas. Det er vigtigt at få afstemt nogle retningslinjer internt, så alle er indforståede med, hvis der for eksempel er meget små børn med på rejser,” siger Lars Balle Christensen.
 
Familiestøtteordningen vil løbende blive evalueret og udviklet, og den forsætter som minimum frem til og med 2027.
 
Fakta: Kriterier for familiestøtte

  • Det er vigtigt, at støtten er koordineret, aftalt og afstemt med og forankret i forbund og f.eks. med respekt for de andre atleter i elitemiljøet.
  • Den ‘normale’ barselsperiode og reelt pasningsbehov af mindre børn vil blive prioriteret højest.
  • Tildeling af støtte fra Team Danmark sker på baggrund af en individuel vurdering med udgangspunkt i behov og sportsligt niveau/potentiale.

Yderligere

oplysninger

Kontakt

Tilmeld dig vores nyhedsmail