Jobopslag: Team Danmark søger en forskningschef med indsigt i både national og international forskning indenfor elitesport og med stærke administrative og relationelle kompetencer.

17. maj 2023

International eliteidræt er under voldsom udvikling, hvor blandt andet den nyeste og bedste viden spiller en central rolle for atleternes muligheder for at vinde medaljer. Som forskningschef i Team Danmark får du en unik og central rolle i at sikre en målrettet og strategisk udvikling af dansk forskning i eliteidræt, der også kan komme den brede befolkning til gavn.

Du kommer til at lede og koordinere Team Danmarks forskningsprogram og forskningssamarbejde, samt sikre formidling og integrering af den nyeste viden fra de igangværende forskningsprojekter ind i Team Danmark og dansk eliteidræt.

Du refererer til Team Danmarks adm. direktør.

I det daglige vil du skulle samarbejde med Team Danmarks forskellige faggrupper på Team Danmarks kontor i Brøndby, samt med landstrænere, sportschefer og netværket fra forskningsmiljøerne i Danmark DIF/Innovation Lab og relevante eksterne partnere.

Stillingen er tidsbegrænset og udløber 31.marts 2026.

 Forskningschefens væsentligste arbejdsopgaver vil være:

 • Udvikling af organiseringen af forskningssamarbejdet med de relevante forskningsinstitutioner (med udgangspunkt i eliteidrættens spørgsmål).
 • Opbygning af en infrastruktur for specialfaciliteter og udstyr samt en national strategi for det fremadrettede arbejde med faciliteter og udstyr til eliteidrætsforskning
 • Ledelse og koordinering af Team Danmarks forskningsprogram og forskningssamarbejde
 • Sikre højt engagement og faglighed omkring forsknings- og innovationsindsatser i Team Danmark.
 • Facilitere en gensidig forståelse og accept mellem forskere, fageksperter i Team Danmark og idrætspraksis.
 • Sikre formidling og integrering af den nyeste viden fra de igangværende forskningsprojekter ind i Team Danmark og dansk eliteidræt.
 • Faglig afrapportering til Novo Nordisk Fonden.
 • At udarbejde en ny ansøgning om en donation til at sikre en fortsat forskningsfokus i dansk eliteidræt.

 Forskningschefens primære kvalifikationer og kompetencer:

 Faglig og uddannelsesmæssig baggrund (en videnskabelig uddannelse og en Ph.d.-grad).

 • Betydelig dokumenteret indsigt i applied forskning i eliteidræt i et internationalt perspektiv.
 • Erfaring med elitesport på nationalt niveau.
 • Et nationalt og internationalt netværk inden for idrætsforskning.
 • Implementeringsorienteret med en struktureret tilgang og evne til at balancere mange projekter på én gang.
 • Dokumenteret ledelseserfaring fra forsknings- og vidensmiljøer.
 • Gode samarbejdsevner herunder evner at overskue tværdisciplinært samarbejde.

Har du spørgsmål bedes de rettes til Team Danmarks adm. direktør Peter Fabrin, [email protected], mobil 20 46 77 22

Ansøgningsfrist 1.august 2023. Ansøgning inkl. bilag bedes sendt som samlet pdf til  [email protected]

Om Team Danmark

Team Danmark er en offentlig selvejende institution under Kulturministeriet, som varetager den overordnede koordinering og udvikling af dansk eliteidræt på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde.

Derfor arbejder Team Danmark på at forbedre rammer og vilkår i bl.a. uddannelsessystemet, og vi arbejder hver dag tæt sammen med specialforbund, landstrænere og atleter om at skabe store danske præstationer på alverdens sportsarenaer.

 

Tilmeld dig vores nyhedsmail