Der er generel tilfredshed med Team Danmarks arbejde, men manglende ressourcer presser atleter og forbund. Især fødekæden er under hårdt pres, og der mangler fokus på det langsigtede arbejde i eliteidrætten. Det er nogle af budskaberne i en ny kvalitativ undersøgelse af Team Danmarks virke.

21. juni 2023

Team Danmark har i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut gennemført en kvalitativ undersøgelse af, hvordan atleter, landstrænere og sportschefer vurderer Team Danmarks arbejde. Rapporten er en opfølgning på Team Danmarks atletundersøgelse 2022 og Team Danmarks trivselsundersøgelse 2022, der blev offentliggjort i marts.

De gennemførte interview viser, at der overordnet er stor tilfredshed med Team Danmarks virke og den rolle, organisationen udfylder i dansk eliteidræt. Team Danmarks indsats i forhold til atlet-trivsel, dual career-problematikker, ekspertbistand, støttefleksibilitet, forskning og uddannelse af landstrænere og sportschefer er ligeledes god og får ros af de interviewede.

”Vi glæder os over det gode samarbejde, vi har med atleter, trænere og sportschefer. Det bygger på tillid, dialog og tårnhøje fælles ambitioner. Dansk eliteidræt er på mange måder et godt sted med voldsomt dygtige atleter, trænere og sportschefer, der præsterer på højeste internationale niveau. Vi har en god, ansvarlig model, hvor der er fokus på at udvikle mennesker og medaljer, som vi godt kan tillade os at være stolte over i dansk idræt,” siger Lars Balle Christensen, sportsdirektør i Team Danmark.

Der er dog også forhold vedrørende dansk eliteidræt og Team Danmarks rolle, der ifølge de interviewede bør adresseres. Først og fremmest er det gennemgående, at de interviewede atleter og specialforbundsrepræsentanter, i de ikke-kommercialiserede sportsgrene, er ressourcemæssigt pressede.

En vigtig pointe i undersøgelsen er, at flere af de interviewede formulerer elitesportssystemet som en behovspyramide, hvor bunden trænger til at blive fyldt op.

”Med et stigende økonomisk pres er forbundene nødt til at prioritere midlerne til de allerbedste, der skal præstere her og nu. Det betyder, at midler til at investere i den kommende generation af stjerner bliver færre og færre, og derfor er fødekæden under voldsomt pres. Den bekymring landstrænere og sportschefer udtrykker i forhold til talentarbejdet deler vi fuldstændig, og det er et område, vi skal have fokus på de kommende år, hvis dansk eliteidræt også skal være med fremme på lang sigt,” siger Lars Balle Christensen.

Undersøgelsen kan læses i sin helhed her.

Fakta: Trivsel og tilfredshed

Analysen bygger på kvalitative interviews med 10 atleter samt på fire fokusgruppeinterviews med indbudte landstrænere og sportschefer i de specialforbund, der er omfattet af Team Danmarks støttekoncept.

De interviewede atleter er udvalgt, så de er repræsentative for den samlede gruppe af støttede eliteatleter.

Yderligere

oplysninger

Kontakt

Tilmeld dig vores nyhedsmail