Team Danmark har i 2022 investeret i idrætsforskning gennem nedenstående projekter. Team Danmarks forskningsstøtte er blandt andet finansieret via midler fra en donation fra Novo Nordisk Fonden.

23. februar 2023

Team Danmarks forskningsinvesteringer i 2022 var delt mellem opslag i to puljer.

 

Pulje 1

Der blev støttet to større projekter til den prioriterede indsats om at etablere forskningsfaciliteter i Team Danmarks Nationale Elitesport Center, TD-NEC, i de kommende år.

 

 1. Varme-eksponering, træning og tapering som præstationsfremmer hos eliteudholdenhedsatleter

  Claes Høgh Cubel – 4-årigt projekt (vejledere professor Lars Nybo, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet; professor Carsten Lundby, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høghskolen i Innlandet, Norge samt professor Niels Ørtenblad, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

  Heri undersøges det hvordan varme og højde kan bruges som præstationsfremmere og hvordan tapering strategi skal anvendes forud for konkurrence.

  I tillæg gennemføres projektet med to tilføjelser.

  Første er i samarbejde med professor Niels Ørtenblad, hvor det undersøges om man med den non-invasive metode MRi-skanninger kan kvantificere glykogenindholdet i muskler for derved på sigt at Team Danmark kan arbejde med atleters sukkerlagre langt mere strategisk og konkret. Dette delprojekt er støttet med dkk 491.000 fra opslagets pulje 2.

  Andet samarbejde er med professor Carsten Lundby, hvor det undersøges om ophold i TD-NECs højdehuse har en virkning, der svarer til ophold i højden. Dette delprojekt er støttet med dkk 452.000 fra opslagets pulje 2.
 2. pREGAIN – prevention and REGaining motor function After sports Injury by combining Neurostimulation and rehabilitation training.

  August Lomholt Nielsen – 3-årigt projekt (vejledere lektor Jesper Lundbye-Jensen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet; docent og adjungeret professor Mette K Zebis, Institut for Terapeut- og Jordemoderuddannelser, Københavns Professionshøjskole; lektor Anke Ninija Karabanov, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet).

  Et neurofysiologisk projekt hvor teknologien transkraniel direkte elektrisk hjernestimulering undersøges.

  Hvordan kan hjernestimulation fremme udbyttet af koordinations- og styrketræning og bidrage til skadesforebyggelse hos idrætsudøvere?

  Hvordan kan hjernestimulation i kombination med træning fremme udbyttet af rehabiliteringstræning hos den skadede atlet?

Pulje 2

 1. Lektor Kasper Gejl, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Projektet Fysiologiske adaptationer til ekstraordinær stor styrketræningsvolumen hos danske eliteroere er støttet med dkk 207.000.
 2. Lektor Jens Bojsen-Møller og professor Per Aagaard, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Projektet Fysisk træning og præstationsoptimering for elite golfspillere er støttet med dkk op til 582.548.
 3. Lektor Mette Hansen, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Projektet Den kvindelige atlet – hormonelle præventionsmidlers indflydelse på præstation er støttet med dkk 280.000.
 4. Docent Mette K. Zebis, Institut for Terapeut- og Jordemoderuddannelser, Københavns Professionshøjskole. Projektet Udvikling og kvalitetssikring af en felttest til identificering af atleter i risiko for at pådrage sig en forreste korsbåndsskade er støttet med dkk 380.000.

Yderligere

information

Kontakt

Links

 • Forskningsprojekter og viden

  Oversigt over hhv. igangværende og afsluttede projekter samt links til praktisk viden samt publikationer.

 • Forskningsinvesteringer

  Principper for Team Danmarks investeringer i forsknings- og udviklingsprojekter samt information om satsningsområder og ansøgning om forskningsstøtte fra Team Danmark.

 • Historisk donation til dansk idrætsforskning

  Novo Nordisk Fonden ydede i december 2018 en historisk donation på i alt 100 millioner kroner til Team Danmark til fremme af idrætsforskningen i Danmark. Donationen har afgørende betydning for Team Danmarks forskningsarbejde i 2019-2024.

Tilmeld dig vores nyhedsmail