Team Danmark søger en medarbejder, som skal arbejde tæt sammen med forskningschefen omkring etableringen af Team Danmarks Nationale Elitesport Center (TD-NEC). Medarbejderen vil blive ansat med midler fra donationen fra Novo Nordisk Fonden, og stillingen er tidsbegrænset til 31.marts 2026.

03. januar 2023

Vi søger en ny medarbejder, som i tæt samarbejde med forskningschefen og med sparring fra forskellige styregrupper og nationale forskere skal koordinere og administrere, at de ny fysiske forskningsfaciliteter i TD-NEC etableres, er driftsklar og kan tages i brug.

TD-NEC og de ny forskningsfaciliteter skal etableres i Idrættens Hus i Brøndby for Novo Nordisk Fondens donation til Team Danmark.

Arbejdet og opgaven med etableringen af forskningsfaciliteterne er ny i Team Danmark, så du kommer sammen med en række centrale medarbejdere og under ledelse af forskningschefen til at skulle udmønte Novo Nordisk Fondens donation til virkelighed. Indtil nu er kun de overordnede rammer og præmisser for faciliteterne beskrevet. Men der er allerede gode og tætte samarbejder med en række forskere og forskningsgrupper, der i en forestående proces sammen med bl.a. dig skal være med til at definere indholdet i TD-NEC.

Du skal derfor starte med at sætte dig ind i Novo Nordisk Fondens præmisser for donationen og Team Danmarks ønsker for TD-NEC. Herefter skal du med på en spændende udvikling, hvor dine arbejdsopgaver vil være:

 • Med et hold fra Team Danmark og i tæt samarbejde med nationale forskere med kompetencer på specifikke udstyrstyper at vælge forskningsudstyr til TD-NEC, administrere bestillingen og indkøb heraf, modtage og opstille udstyret og beskrive vedligeholdelses-/serviceplan og opstille driftsbudget for hvert udstyr/facilitet.
 • Sammen med teknikere fra Idrættens Hus at koordinere eventuelle ombygninger af rammerne og lokalerne, hvori udstyr skal placeres.
 • At udvikle, beskrive og implementere infrastrukturen omkring ibrugtagning og anvendelse af forskningsudstyr og -opstillinger i TD-NEC, herunder regelsæt og procedurer for bookinger og adgange samt brug af udstyr og faciliteter.
 • At udvikle en sikker datalagringsmetode, som dels overholder GDPR-regler og dels er i henhold til nationale regler for lagring af forskningsdata samt overleveringsprocedurer for data til forskere.

Kravene til dig er, at vi ønsker os så mange af nedenstående kvalifikationer og kompetencer som muligt:

 • Dokumenterbart kendskab til/erfaring med så mange af nedenstående områder:
  fysiologi og/eller idrættens verden, IT-kyndig med kodning, softwareprogrammering og -udvikling,
  projektledelse,
 • Har en relevant faglig og uddannelsesmæssig baggrund, bachelor-/kandidatniveau som kan være suppleret med erhvervserfaring, der kvalificerer nogle af ovenstående punkter.
 • Har snilde og forståelse for at arbejde med elektronisk udstyr og elektronik.
 • Lader dig ikke skræmme af brugermanualer.
 • Tværfaglig tilgang til opgaveløsning.
 • Er god til at samarbejde og tage beslutninger under hensyntagen til flere faktorer.
 • Er proaktiv, selvstændig og en ideudvikler.

Kontaktinfo og ansøgningsfrist

Du kan få nærmere oplysninger om stillingen hos forskningschefen Lars Holm på tlf. 53603180 eller mail [email protected].

Ansøgning sendes i en samlet PDF til [email protected] senest 20.januar 2023, kl. 12:00.

Løn og tiltrædelse

Vi er klar til at byde dig velkommen hurtigst muligt. Stillingen er på fuld tid og løn er efter kvalifikationer. Arbejdssted er Idrættens Hus i Brøndby.

Tilmeld dig vores nyhedsmail