Den selvstændige funktion, som atleter og trænere kan gå til, hvis de oplever uacceptabel adfærd, skal ligge i Anti Doping Danmark. Det har Team Danmarks bestyrelse besluttet. En beslutning der bl.a. bygger på input fra en lang række aktører i idrættens verden.

12. maj 2022

Et bredt flertal i Folketinget godkendte d. 20. april 2021 en ændring af lov om eliteidræt. En af de væsentlige ændringer var, at Team Danmark skulle stå for udviklingen af en såkaldt ’selvstændig funktion’, som atleter og trænere kunne henvende sig til, hvis de oplever uacceptabel adfærd i de elitetræningsmiljøer, som Team Danmark samarbejder med.

Team Danmarks adm. direktør, Peter Fabrin, fortæller, at hensynet til uafhængighed, tillid og indsigt i eliteidrættens præmisser har vægtet tungt i beslutningen om, at funktionen skal ligge i Anti Doping Danmark (ADD).

”Vi har lyttet til de mange gode input fra Atletkomitéen, forbund, Spillerforeningen og flere andre. Jeg er glad for, at de alle bakker op om løsningen.  ADD er uafhængige, og der vil ikke være mistanke om interessekonflikter og inhabilitet, når de behandler henvendelser fra atleter og trænere. ADD beskæftiger sig allerede i dag med en række integritetsspørgsmål, og de har erfaringerne og kompetencerne til at varetage funktionen,” siger Peter Fabrin.

Hos Anti Doping Danmark fortæller direktør, Lisbeth Jessen, at man ser frem til at tilbyde atleter og trænere en funktion, som kan bidrage positivt til atleternes trivsel og tryghed og dermed yderligere understøtte dansk idræt.

”Eliteidræt stiller store krav til atlet, træner og øvrige i miljøet, men det skal foregå i en acceptabel og bæredygtig elitekultur. Det er derfor vigtigt, at den selvstændige funktion med afsæt i viden om eliteidrættens præmisser, krav og gensidige forventninger er i stand til at skelne mellem høje krav, der er en del af eliteidrætten, og uacceptabel adfærd, som kan være i strid med det etiske kodeks, lovgivning og retssikkerhed,” siger Lisbeth Jessen.

Med beslutningen følger Danmark en international tendens til at flere og flere vestlige lande, som er førende inden for antidopingarbejdet, opretter uafhængige nationale integritetsenheder, der kan varetage integritetsspørgsmål på idrætsområdet. Australien, Finland, Canada og Estland har oprettet samlede integritetsenheder, mens det schweiziske parlament senest har truffet beslutning om at etablere en integritetsenhed fra 2022.

”Atleter og trænere fortjener gode rammer og tryghed i deres sportslige karriere. De giver alt hvad de har og yder en enorm indsats med Dannebrog på brystet, som vi alle begejstres over og inspireres af. Med den selvstændige funktion godt placeret i ADD er jeg glad for, at de nu har en mulighed for at gå et uafhængigt sted hen, hvis de oplever uacceptabel adfærd,” siger Peter Fabrin.

...

(Opdateret december 2022).

Det forventes, at den selvstændige funktion vil være fuldt udrullet i løbet af 2023.

 

---

Yderligere oplysninger

Peter Fabrin, adm. direktør, Team Danmark, tlf.: 20467722

Lars Balle Christensen, sportsdirektør, Team Danmark, tlf.: 25145640

Lisbeth Jessen, direktør, Anti Doping Danmark, tlf.: 25268056

Fakta

Fire spor

Den selvstændige funktion vurderes med fordel at kunne indeholde 4 spor, således at der ikke kun arbejdes med sagsbehandling og efterforskning, men også med forebyggelse, rådgivning, støtte og evaluering.

  • Spor 1: Forebyggelse af uacceptabel adfærd
  • Spor 2: Rådgivning og støtte ved henvendelser
  • Spor 3: Undersøgelse/efterforskning og indstilling til Team Danmarks bestyrelse
  • Spor 4: Evaluering, læring og tilretning

 

Aktører inddraget i analysen 

Arbejdsgruppen har afholdt møder med Danmarks Idrætsforbund (DIF), specialforbund som Team Danmark samarbejder med (sportschefer, direktører/formænd), atletkomitéen (AK), Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF) og Spillerforeningen, Anti Doping Danmark (ADD), Idrættens Analyseinstitut (IDAN) og Datatilsynet.

Arbejdsgruppen har desuden i processen haft udblik og søgt inspiration hos andre institutioner og set på håndtering af integritetsspørgsmål i andre lande og herigennem fået indblik i de internationale tendenser.

Tilmeld dig vores nyhedsmail