Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund har opdateret Etisk kodeks, der er en ”ledestjerne” for det ansvarlige værdibaserede arbejde i dansk konkurrenceidræt.

25. maj 2022

Jagten på medaljer er benhård og kan rumme en række dilemmaer, hvor det etiske kompas skal være rigtigt indstillet. Derfor har Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF) siden 2005 haft et fælles ’Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt’. I takt med at vores samfund udvikler sig og stiller nye krav, skal etisk kodeks følge med, og nu kan Team Danmark og DIF præsentere et opdateret etisk kodeks, der skal sætte retningen for det værdibaserede arbejde i dansk konkurrenceidræt, som understøtter atleterne i at nå deres mål.

”Vejen til tops i international eliteidræt er krævende og uden genveje. Netop derfor har vi et ansvar for at sikre, at alle i dansk konkurrence- og eliteidræt arbejder med afsæt i sunde værdier. Det handler om ledere, trænere og atleter, og som noget nyt henvender etisk kodeks sig også til de forældre, som skal hjælpe deres børn til en sund start på et liv med konkurrenceidræt. Det handler om mennesker før medaljer. Og med det nye ’Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt’ sætter vi retningen for en ansvarlig og værdibaseret konkurrence- og eliteidræt i Danmark."
Peter Fabrin adm. direktør i Team Danmark

Det etiske kodeks gælder for dansk konkurrenceidræt i bred forstand. Det skal således være en fælles referenceramme og skal fungere som indgang til dialogen med specialforbund, trænere, aktive mv. samt inspirere til den etiske debat.

”Vores etiske kodeks vil jeg kalde vores værdi-kompas i konkurrenceidrætten. Det udstikker spillereglerne for fx god opførsel, fairplay og respekt for hinanden. Sejre skal vindes på en ordentlig måde, og nederlag skal tackles rigtigt. Det skal det etiske kodeks blandt andet være med til at sikre, så alle – både atleter, trænere, dommere og ledere - får gode oplevelser i konkurrenceidrætten,” siger Hans Natorp, der er formand for DIF.

Det nye ’Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt’ er en revidering af Team Danmark og DIF’s fælles Etiske Kodeks fra 2005. En tværgående arbejdsgruppe i Team Danmark og DIF har arbejdet med revideringen og herunder sikret involvering af blandt andre specialforbund, Elitekommuner og Atletkomiteen.

Et af de nye elementer i etisk kodeks er et afsnit, som henvender sig til forældre. En målgruppe som en gang i mellem kan have svært ved at skelne mellem at støtte barnet på barnets egne præmisser og at indfri egne ambitioner på barnets vegne.

 

Læs ’Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt’ her

Fakta

I henhold til Lov om Eliteidræt skal Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund i samarbejde udarbejde et etisk kodeks for eliteidrætten. Kodekset forudsætter de nationale og internationale regler og love, som gælder for idrætten og bygger på konkurrenceidrættens værdier for individ og samfund.

’Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt’ skal være en del af samarbejdet mellem Team Danmark, DIF og specialforbundene. Det etiske kodeks vil blive suppleret af specifikke retningslinjer og procedurer relateret til særligt udvalgte områder f.eks. dual career, ernæring og sportsmedicin.

For den almene konkurrenceidræt skal det etiske kodeks understøtte gode trænings- og konkurrencemiljøer med fokus på kammeratskab, fællesskab og glæde samt bidrage til den enkeltes individuelle udvikling - sportsligt såvel som menneskeligt.

For talentarbejdet skal det etiske kodeks sammen med Team Danmark og DIF’s 'Værdisæt for talentudvikling’ være ”ledestjerne” for specialforbundenes værdibaserede og langsigtede talentarbejde.

Konkurrenceidrætten i Danmark inkluderer både talentarbejde, eliteidræt og den almene konkurrenceidræt.

Yderligere

oplysninger

Kontakt

Link

  • Om Team Danmark

    Team Danmark arbejder for at give danske atleter bedst mulige rammer og vilkår for, at de kan udleve deres potentiale og præstere på højeste internationale niveau. Vi optimerer hele vejen rundt om atleten - både på og uden for banen.

Tilmeld dig vores nyhedsmail