Ni NTC-svømmere er en del af et testforløb, hvor de afprøver effekten af kosttilskuddet kreatin i forhold til en akut forbedring af præstationsevnen i korte højintense svømmediscipliner.

17. marts 2021

I samarbejde mellem Team Danmark og Dansk Svømmeunion er ni svømmere fra det nationale træningscenter (NTC) i gang med et testforløb, hvor de afprøver kosttilskuddet kreatin og tester dets akutte effekt på præstationsevnen.

”Vi har sat et forløb op for en gruppe af svømmere på NTC med supplementering med kreatin og efterfølgende tests for at dokumentere en effekt efter fem dage. Resultaterne peger på, at der kan være en forbedring på 3-4% i eksplosive tests korrigeret for den ændring i kropskomposition, som kreatin-supplementering medfører.”
Lars Johansen sportsfysiolog i Dansk Svømmeunion (udlånt fra Team Danmark)

Nyere forskning viser, at der kan være to effekter i spil i forhold til kreatin. Den klassiske effekt, som kan understøtte et styrketræningsforløb, og en mere akut effekt, som allerede kommer umiddelbart efter loading-fasen på fem dage, og som derfor kan være interessant i forhold til en række eliteatleters, heriblandt svømmeres, konkurrence-strategier. I svømning har man før arbejdet med kreatin, men aldrig så struktureret og målrettet som i dette testforløb, fortæller landstræner Stefan Hansen:

”I svømning har man on/off arbejdet med kreatin, men vi har aldrig før fået undersøgt præcist, hvilken effekt det har på præstationsevnen. Nu har vi fået det ind i en struktureret ramme, hvor vi måler og følger op det. Det har gjort det håndgribeligt for svømmerne og givet dem motivation i forhold til projektet, at der har været et klart formål, og at de hurtigt har fået synliggjort nogle resultater. Der ser ud til at være en akut effekt på den anaerobe præstationsevne, hvilket gør det enormt interessant for os, da det er et vigtigt parameter på alle de kortere svømmedistancer,” siger Stefan Hansen.

 

En individuel tilgang

De foreløbige resultater fra testforløbet viser nogle generelle tendenser på, at der ved hjælp af kreatin-supplementering kan opnås en akut effekt på præstationsevnen inden for kortere eksplosive svømmediscipliner. Resultaterne viser dog samtidig, at der er varians de enkelte svømmere imellem, og at det ikke er alle, der opnår en samlet positiv effekt på præstationsevnen. Det er derfor nødvendigt med en individuel tilgang.

”Når man arbejder med elitesport på allerhøjeste niveau, er det vigtigt med en individuel tilgang til test og implementering baseret på afprøvede data. Det kan danne grundlag for, at den enkelte atlet kan træffe en oplyst beslutning. Det er kun nogle af svømmerne, som vil have gavn af at benytte kreatin med henblik på at opnå en akut effekt. For dem vil næste skridt være at lave en individuel strategi og at afprøve og implementere den i konkurrence,” siger Lars Johansen.

Den enkelte svømmer vil på baggrund af afprøvningen og i samarbejde med trænerteamet og Team Danmarks eksperter foretage en individuel vurdering af, om kreatin er et redskab, der skal tages med i værktøjskassen frem mod kommende konkurrencer. Her kigger man både på det samlede billede fra afprøvning og tests, eventuelle ændringer i kropskomposition, som kreatin medfører, og den enkelte svømmers oplevelse af afprøvningen.

Fakta om testforløbet

Formålet med testforløbet er at belyse og dokumentere de fysiologiske effekter af supplementering med kreatin i forhold til en hypotese om, at kreatin kan bidrage til at:

  • Forbedre præstationsevnen i kortvarige (<1 min) højintense sportsgrene som f.eks. 50 og 100 m svømning.
  • Øge evnen til højintensivt intervalarbejde som det f.eks. forekommer i svømmetræning i set, der sigter mod forbedring af henholdsvis anaerob effekt/kapacitet og aerob effekt.
  • Øge styrke-udholdenheden som funktion af muligheden for at lave flere repetitioner med en given vægt.
  • Igangsætte/understøtte hypertrofi = øget muskelmasse.

Testforløbet udføres i samarbejde mellem Stefan Hansen, der er landstræner i svømning, Jon Langberg, der er NTC-træner og Lars Johansen, der er sportsfysiolog i Dansk Svømmeunion (udlånt fra Team Danmark) og med sparring fra både Kasper Otte Didriksen, der er ernæringsfysiolog i Team Danmark, og Peter Møller Christensen, der er sportsfysiolog i Team Danmark.

Testforløbet løber over i alt 16 uger med en indledende loading-fase og derefter en vedligeholdelsesfase.

består af funktionelle test i vandet, styrke-tests og måling af kropskomposition.

Yderligere

oplysninger

Kontakt

Links

  • Kosttilskud og elitesport

    Hvem er kosttilskud relevante for, og i hvilke situationer? Læs om effekten af de enkelte kosttilskud, bivirkninger med mere, og hvordan du undersøger om et kosttilskud er renhedstestet.

  • Afgørende marginaler eller spild af penge?

    Kosttilskud kan være relevante for eliteatleter i bestemte situationer, og hvis de benyttes korrekt. Team Danmark har udviklet en 6-trinsmodel, der skal gøre det lettere for atleter at træffe fornuftige valg.

Tilmeld dig vores nyhedsmail