Team Danmark har i 2020 investeret i en række forsknings- og udviklingsprojekter, som skal styrke og udvikle dansk eliteidræt ved at komme med konkrete forslag og løsninger, som kan skabe værdi for forbund og atleter.

25. januar 2021

Fysiologiske konsekvenser af COVID-19 infektioner hos eliteatleter

Rammebevilling på 200.000 kr. til seniorforsker Jesper L. Andersen, Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital.

Formålet er at opgøre incidensen af COVID-19 infektioner blandt eliteatleter og at undersøge betydningen af COVID-19 infektion på respiratorisk, kardiologisk og skeletmuskel-funktion hos eliteatleter samt at følge op på disse funktionsniveauer.

Atleterne vil blive tilbudt en omfattende undersøgelse umiddelbart efter påvisning af COVID-19 infektion og igen 2-4 uger efter og evt. senere. Vi vil gerne indsamle specifik viden om, hvordan COVID-19 infektionen udbreder sig blandt eliteatleter, og i hvilken grad disse rammes af infektionen og bivirkninger heraf.

Målet er at kunne tilbyde vejledning til atleter, som rammes af COVID-19 infektion - især omkring deres muligheder for at vende tilbage til træning og konkurrence.

Dataindsamling blandt sub-eliteatleter ifm. undersøgelsen og forskningsprojektet ’Spisefortyrrelser blandt danske eliteatleter’.

75.000 kr. til seniorforsker Mia Bech Lichtenstein, Telepsykiatrisk Center, Region Syddanmark, Odense.

Der ydes tilskud til gennemførsel og færdiggørelse af spørgeskemaundersøgelse omkring spiseforstyrrelser blandt danske sub-eliteatleter og kontrolgruppe som tilføjelse til allerede gennemført tilsvarende undersøgelse blandt danske eliteatleter.

Der undersøges symptomer på spiseforstyrrelse, energimangle, træningsafhængighed og depression.

Der er givet en tilsvarende støtte fra DIF.

Lev højt – træn højt: Højdeophold sammenlignet med varmetræning ved havniveau og kontrol

Projektbevilling på 517.765 kr. til Professor Carsten Lundby, Inland Norway University of Applied Sciences, Lillehammer, Norge.

Dette projekt vil undersøge, om højde- og varmetræning øger komponenter af træningspræstation hos udholdenhedsatleter. Udholdenhedspræstationer beror blandt andre parametre på et højt blodvolumen og en stort antal mitokondrier i skeletmuskulaturen. Udsættelse for både højde og varme øger begge parametre i mennesker.

Formålet med dette studier er at undersøge disse fysiologiske variabler som følge af højde og varme træning hos eliteatleter og sammenligne med en kontrolgruppe. Vi undersøger ligeledes, om mulige adaptationer kan vedligeholdes med et reduceret stimulus.

Atletkohorte

Projektbevilling på 384.535 kr. til Professor Nikolai B. Nordsborg, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet i samråd med Team Danmarks forskningschef.

Team Danmark har besluttet at gå med på et pilotprojekt iværksat af Professor Nikolai B. Nordsborg i samarbejde med Dr. Anders Kilen fra Frømandskorpset om at tilføje eliteatleter til en kohorte, som søges testet inden for overordnede områder som fysiologisk præstation, hverdag og kost, medicinsk og klinisk, genetisk, og lignende.

Formålene med kohorten er at blive klogere på, om der er parametre, som identificerer eliteatleter, og bruge en dybdegående karakteristik af dem til, dels at udvælge talenter, dels at identificere områder for ekstra indsats og fokus inden for træning, profylakse, skjulte potentialer, trivsel, m.m.

 

Compassion i eliteidræt

Projektbevilling på 310.000 kt. til Professor Vibeke J. Koushede, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Projektet skal afdække brugen af compassion inden for sport og især elitesport. Selvom der i litteraturen findes links mellem compassion – eller aspekter af det – og atleters velbefindende, trivsel og præstation, er samlet viden herom yderst begrænset.

Med dette projekt vil der blive udarbejdet et videnskabeligt kvalitativt review om compassion i elitesport. Bl.a. vil der blive kigget på, hvilke aspekter af compassion, som faciliterer atleters trivsel og præstation, og hvilke potentielle compassion interventioner, som kan tænkes at virke på denne målgruppe.

Tarm-mikrobiota i forbindelse med reduceret protein i kosten hos veltrænede udholdenhedsatleter

Projektbevilling på 623.400 kr. til Professor Dennis S. Nielsen, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet.

Det overordnede spørgsmål, som undersøges, er, om atleter inden for udholdenhedsidræt med fordel vil kunne justere deres proteinindtag til et lavere niveau end det, de typisk indtager for nuværende. Et stort proteinindtag kan evt. negativt påvirke tarmmikrobiomets sammensætning og aktivitet og ultimativt derfor også atletens præstation. I nærværende studie vil tarmmikrobiomets sammensætning som respons på en velkontrolleret kostændring til en reduceret proteinindtagelse (og øget kulhydratindtagelse) blive undersøgt og sammenlignet med en gruppe med høj proteinindtagelse hos individer med længerevarende stabil træningsperiode. Samtidig vil der blive gennemført udholdenhedstests samt udtaget blodprøver og muskelbiopsier og målt muskelproteinsyntese og en række sundhedsmæssige og præstationsmæssige parametre, hvortil data fra mikrobiota kan relateres.

Dette projekt er en tilføjelse på et netværksprojekt under PRoKIT-netværket med Professor Bente Kiens som PI og postdoc Andreas M. Fritzen.

Brain-Endurance-Training i orienteringsløb

Projektbevilling på 389.300 kr. til adjunkt Simon Lønbro, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Brain-Endurance-Training (BET) tager udgangspunkt i en reduktion i træningsinduceret akut mental træthed mhb. og deraf en præstationsoptimering under fysisk arbejde med kognitive opgaver.

Orienteringsløb kendetegnes ved et længerevarende aerobt arbejde (12-15 min for sprint distance og 30-40 min for skovdistance) med en integreret kognitiv opgave i form af mange beslutningstagninger (vejvalg) på baggrund af hurtig og præcis kortlæsning. Potentialet for at kunne påvirke orienteringsløbernes præstationsevne ved hjælp af BET giver god mening at undersøge.

Den primære hypotese er, at kombinationen af BET træning og løbetræning kan føre til en signifikant bedre fysisk præstation efter 5 uger med 3 ugentlige træningspas sammenlignet med almindelig løbetræning og reducere opfattelsen af træthed under arbejde/træning/konkurrence (lavere RPE). Den anden hypotese er, at 5 uger med orienteringsløb-specifik BET træning kan føre til en signifikant stigning i antallet af korrekte svar, samt en hurtigere reaktionstid i en orienteringsspecifik kognitiv test (vejvalgstest) målt standardiseret præ- og post intervention.

Demonstration og evaluering af fleksibel kraftplatform til optimering og forskning i elitetræning

Rammebevilling på 300.000 kr. til Lektor Anders Stengaard Sørensen, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Træningsteknologi Laboratorium, Syddansk Universitet.

Syddansk Universitets Trænings Teknologi Laboratorium (SDU-TTL) vil sammen med Team Danmark forske i teknologi til højopløst kraftmåling, der blandt andet kan anvendes til meget detaljeret at undersøge og dokumentere atleters kraftudvikling i forskellige situationer. En af SDU-TTLs styrker er evnen til at integrere kraftmåling med høj opløsning i specialiserede mekanismer. Denne know-how er udviklet i forbindelse med kraftstyring i robotteknologi, men kan også anvendes til kraftmåling i udstyr til idræt.

Team Danmark ønsker at teste eksempler på kraftmåling integreret i relevant udstyr, for at evaluere praktisk kvalitet og brugbarhed samt for at illustrere værdien ved integreret brug af kraftmåling for forskellige sportsgrene. Team Danmark ønsker mulighed for at udvide aktiviteten med henblik på et skift fra ”teknologitest” til ”teknologianvendelse”.

SDU-TTL ønsker at undersøge nye anvendelser af specialiseret kraftmåling i træning med henblik på at etablere eller indgå i forskningsprojekter baseret på disse nye muligheder samt at opnå yderligere know-how om avanceret kraftmåling.

Team Danmark og SDU-TTL er enige om at anvende ”Action Research” og ”Agile development” metodologier for at etablere og udvikle et samarbejde om kraftmåling. Udviklingen baseres derfor på en kæde af afgrænsede, explorative aktiviteter, der evalueres og danner grundlag for næste aktivitet i kæden.

Yderligere

information

Kontakt

Links

  • Forskningsprojekter og viden

    Oversigt over hhv. igangværende og afsluttede projekter samt links til praktisk viden samt publikationer.

  • Forskningsinvesteringer

    Principper for Team Danmarks investeringer i forsknings- og udviklingsprojekter samt information om satsningsområder og ansøgning om forskningsstøtte fra Team Danmark.

  • Historisk donation til dansk idrætsforskning

    Novo Nordisk Fonden ydede i december 2018 en historisk donation på i alt 100 millioner kroner til Team Danmark til fremme af idrætsforskningen i Danmark. Donationen har afgørende betydning for Team Danmarks forskningsarbejde i 2019-2024.

Tilmeld dig vores nyhedsmail