Ny omfattende evaluering af Team Danmark-ordningen på ungdomsuddannelserne viser, at der er stor tilfredshed blandt både atleter og uddannelsesinstitutioner, og at ordningen løfter atleternes karaktergennemsnit ud over det forventede.

11. september 2020

I 1989 modtog fjorten gymnasieelever som de første en ’sportslig godkendelse’ fra Team Danmark. 31 år senere har knap 15.000 atleter taget en gymnasial ungdomsuddannelse på en Team Danmark-ordning, og en ny evaluering viser meget høj tilfredshed med ordningen blandt atleterne. Idrættens Analyseinstitut (Idan) har foretaget evalueringen, og analyse og forskningschef Rasmus K. Storm er hovedforfatter på rapporten. Han forklarer, at ordningen i dag er fuldt integreret i uddannelsessystemet og hjælper med at skabe balance i atleternes liv.

”Det er en grundlæggende succesfuld ordning, som skaber de muligheder for atleterne, den er sat i verden for. Ordningen er blevet institutionaliseret, og alle kender den i dag. På den måde er den en tryg og velkendt vej for de unge atleter, som skal i gang med en dual career,” siger Rasmus K. Storm.

Hos Team Danmark glæder direktør Lone Hansen sig over den positive evaluering.

”Eliteatleter skal have samme muligheder for at vælge uddannelse som alle andre unge. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi har udviklet en ordning, der gør det muligt for de unge atleter at kombinere eliteidræt med en ungdomsuddannelse. Ordningen betyder, at atleterne både bliver længere i idrætten og i deres uddannelse, og at de tilmed får mere plads til også at dyrke deres sociale relationer. Evalueringen viser tydeligt, hvor vigtigt det er, at vi tænker hele vejen rundt om atleterne og skaber nogle rammer, hvor de har muligheder for at forfølge deres største sportslige drømme, samtidig med at de udvikles som de mennesker, de er uden for kridtstregerne.”
Lone Hansen adm. direktør i Team Danmark

Atleter: Ordning skaber ro

Hos svømmeren Emilie Beckmann, der i 2016 afsluttede en HHX på Albertslund Gymnasium, NEXT har ordningen haft stor betydning.

”Ordningen har givet mig ro i maven til at investere tid i min sport. Jeg har aldrig følt, at jeg behøvede at gå på kompromis med hverken uddannelse eller min sportslige karriere. Derfor har jeg også valgt at tage en videregående uddannelse. Jeg har set, hvordan det kan lade sig gøre, og at elitesport ikke behøver at være en begrænsning for uddannelse,” siger Emilie Beckmann.

Rasmus Lund er en del af det succesfulde banelandshold i cykling. Han gik på en fireårig Team Danmark-ordning på Tornbjerg Gymnasium i Odense, hvor han med et ekstra år på gymnasiet fik tid til sociale aktiviteter med venner og familie.

”Jeg fik mulighed for at finde ud af, hvem jeg er som menneske ud over cykelrytteren Rasmus. Ordningen betød, at jeg med færre fag kunne fokusere på at få gode karakterer uden at gå på kompromis med sporten, så jeg i dag kan vælge den uddannelse, jeg drømmer om. Det har været rart at have noget andet at gå op i end cykling. Især når det er gået dårligt, har det været godt at få tankerne fokuseret på noget andet end sporten,” siger Rasmus Lund.

Ordning skal forsat udvikles

Selv om rapporten konkluderer, at Team Danmark-tilbuddene på ungdomsuddannelser skaber gode muligheder for atleterne, er der en række potentialer for udvikling.

”Team Danmark-koordinatorerne på uddannelsesstederne gør et fremragende arbejde og fremhæves helt fortjent af mange atleter. De har meget stor betydning for atleternes trivsel, og de fortjener, at vi hele tiden er med til at udvikle deres kompetencer,” siger Lone Hansen.

Samtidig bruger mange atleter på ungdomsuddannelserne tæt på 80 timer om ugen på uddannelse, sport og arbejde. Dog vælger kun 33 pct. At benytte muligheden for at forlænge uddannelsen med et år.

”Vi vil tage initiativ til dialog med forbund, kommuner og skoler om, hvordan der skabes endnu bedre sammenhæng i atleternes hverdag. Bl.a. skal der ses på muligheder for, at flere atleter vælger at forlænge ungdomsuddannelsen, og hvilke fleksible muligheder øget brug af virtuel undervisning kan give. Det store tidsforbrug, som atleterne giver udtryk for, giver stof til eftertanke. Der skal også være tid til at dyrke for eksempel sociale relationer, som også er vigtige for at skabe sig et balanceret liv som atlet,” siger Lone Hansen.

 

Rapportens hovedkonklusioner

 • Ordningen er meget velfungerende, og den er fuldt integreret i det danske uddannelsessystem. Der er stort kendskab og ejerskab til ordningen fra skoler, atleter, kommuner og forbund. Det betyder også, at det er helt normalt at vælge en Team Danmark-ordning for atleter (ingen stiller spørgsmålstegn).
 • Ordningen skaber god sammenhæng mellem sport, skole og socialt liv.
 • Atleterne får bedre karakterer, end man kunne forvente med så fuldt et ugeprogram. Det tyder på, at atleterne er gode til at overføre kompetencer fra deres elitesport til uddannelsen.
 • De atleter, der vælger en 1-årig forlængelse af deres uddannelse, fastholdes i højere grad i elitesporten, og de har mere tid til både socialt liv og til sporten. For få vælger at forlænge med det ekstra fjerde år. Det betyder, at den enkeltes atlets ugentlige timetal kan blive meget(!) højt
 • Samarbejdet mellem skole, klub, forbund, kommuner og Team Danmark gør en stor forskel for atleterne. Samarbejde og koordinering er afgørende for, at den enkelte oplever balance og trivsel.

 

Fakta om Team Danmark-ordningen

Ordningen er etableret i 1989 og gør det bl.a. muligt at forlænge uddannelsesforløbet med et år, modtage supplerende undervisning ved sportsrelateret fravær, fleksible muligheder ved morgentræning, fleksible afleveringsfrister og særlig vejledning ved lokale Team Danmark-koordinatorer.

Atleter fra alle forbund under Danmarks Idrætsforbund kan søge om en sportslig godkendelse, som er en forudsætning for at gøre brug af Team Danmark-ordningens tilbud.

Læs mere om sportslig godkendelse og Team Danmarks uddannelsespartnere her. 

Yderligere

oplysninger

Links

 • Evaluering af de gymnasiale ungdomsuddannelser

  Evaluering af Team Danmarks tilbud og ordninger på ungdomsuddannelsesområdet.

 • Evaluering af erhvervsskoleordningen

  Evaluering af Team Danmarks tilbud og ordninger på erhvervsuddannelsesområdet.

 • Uddannelse skaber hele idrætsmennesker

  Læs mere om, hvordan ordningen opstod i dette interview med Kurt Trangbæk, som var en af hovedarkitekterne bag.

 • Ungdomsuddannelse og eliteidræt

  Læs mere om sportslig godkendelse og Team Danmarks uddannelsespartnere her.

Tilmeld dig vores nyhedsmail