Kick-off seminar sparker gang i fem forskningsnetværk, som er etableret i samarbejde med en lang række forskere og universiteter. Med midler fra Novo Nordisk Fonden i ryggen skal netværkene i samarbejde med forbund, trænere, atleter og Team Danmark om at udvikle viden, der kan give danske atleter afgørende fordele.

04. september 2020

”Det er en historisk dag.” sådan lyder det fra flere sider til Team Danmarks kick off-seminar for de fem forskningsnetværk, der skal være med til at løfte vidensniveauet i dansk eliteidræt. Med en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 100 mio. kr. har Team Danmark fået en unik mulighed for at investere i forskning på verdensklasseniveau inden for bl.a.  skader og behandling, teknologi, træningsmodeller og forberedelse til konkurrencer.

”Vi har glædet os enormt meget til at komme i gang med de mange uhyrligt spændende projekter. De små marginaler er afgørende for at vinde i eliteidræt, og kampen om at vinde dem spidser til. Danmark har forskningsmiljøer på meget højt internationalt niveau inden for idræt, sundhed og teknologi. Derfor er der et potentiale for at løfte vidensniveauet i dansk eliteidræt, og jeg er stolt og glad for den store opbakning vi mærker alle steder fra til det kommende forskningsarbejde. Fra Novo Nordisk Fonden, som vi skylder en stor tak, til forskere, universiteter og forbund,” siger Lone Hansen, direktør i Team Danmark.

De fem forskningsnetværkene går på tværs af universiteter og fagligheder og er en helt ny måde at tilgå arbejdet på. Netværkene er sammensat af forskere med forskellige kompetencer, som kan undersøge spørgsmål inden for et fokusområde. Samtidig har forbund, trænere og atleter muligheder for i samarbejde med Team Danmark at bringe spørgsmål i spil.  

”Udvikling af ny viden er en af de helt afgørende parameter i international eliteidræt, og med midlerne fra Novo Nordisk Fonden har vi mulighed for at gå helt nye veje. Vi har brug for, at den viden, som vi formilder til atleter og trænere, har den højest mulige kvalitet og er evidensbaseret. Derfor er et tæt samarbejde med universiteterne nødvendigt for dansk eliteidræt,” siger Lone Hansen.

De fem netværk

 • ”Træningsmodeller og konkurrenceforberedelse” med prof. Jens Bangsbo i spidsen (bevilliget 9,5 mio. kr.). Netværket spænder over forskergrupper på Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU), Syddansk Universitet (SDU) og Bispebjerg Hospital (BBH) og det idrætslige fokus er at optimere træningsformerne forud for konkurrencesituationer indenfor specifikke idrætsgrene – helt ned på individuelt niveau. Den kvindelige atlet er i særligt fokus og psykologiske såvel som fysiologiske konsekvenser af restriktive diæter.
 • ”Team Danmark – Dansk Sports Teknologi” med associeret prof. Mark de Zee i spidsen (bevilliget 5 mio. kr.). Formålet med netværket er at booste atleters præstation ved en forbedring af teknologier relateret til sporten. Dette gøres ved en interdisciplinær gruppe af forskere fra Aalborg Universitet (AAU), Danmarks Tekniske Universitet og KU, som samler en vifte af kompetencer indenfor hydro- og aerodynamik, maskinlæring, materialelære, biomekanik and bevægelsesanalyse.
 • ”Danish Elite Endurance Performance Network” med associeret prof. Nikolai B. Nordsborg i spidsen (bevilliget 5 mio. kr.). Fokus for dette netværk, som består af forskere fra KU, SDU og Rigshospitalet, er langtidsadaptationer indenfor udholdenhedsidrætter. Individuelle strategier for forbedring af præstation og restitution er centrale områder.
 • ”Diagnostik og behandling af skader og sygdom hos atleter” med seniorforsker Jesper L. Andersen i spidsen (bevilliget 11 mio. kr.). Netværket hører til på Bispebjerg Hospital og involverer seks klinisk centrale fagområder: Akutte og kroniske skader, hjerne og neuropsykologi, kardiologi, respiration og lungefunktion, motorisk kontrol og funktion, rehabilitering. Målet er at skabe en facilitet, hvor atleterne oplever én indgang til udredning og behandling og hvor forskning afvikles parallelt til fordel for atleternes behandling og det kliniske fagområde i Team Danmark.
 • ”Nationalt Netværk for Præstation, Restitution og Kostoptimering i Intervalidræt” med prof. Peter Krustrup og prof. Bente Kiens i spidsen (bevilliget 10 mio. kr.). Fokus er her på intervalidrætter og idrætter hvor gentagne kampe/konkurrencesituationer skal gennemføres indenfor samme eller få dage. Fokus er på arbejdskrav under præstationen og fysiologisk såvel som psykologisk restitution samt tekniske og taktiske evner og med specifikt fokus på betydningen af kosten dels for præstationen og dels for restitutionen. I netværket indgår forskere fra SDU, AU og KU.

Yderligere

information

Kontakt

Links

 • Forskningsprojekter og viden

  Oversigt over hhv. igangværende og afsluttede projekter samt links til praktisk viden samt publikationer.

 • Forskningsinvesteringer

  Principper for Team Danmarks investeringer i forsknings- og udviklingsprojekter samt information om satsningsområder og ansøgning om forskningsstøtte fra Team Danmark.

 • Historisk donation til dansk idrætsforskning

  Novo Nordisk Fonden ydede i december 2018 en historisk donation på i alt 100 millioner kroner til Team Danmark til fremme af idrætsforskningen i Danmark. Donationen har afgørende betydning for Team Danmarks forskningsarbejde i 2019-2024.

Tilmeld dig vores nyhedsmail