Både DIF og Team Danmark bifalder IOC’s udmelding om at intensivere drøftelserne om en udsættelse af OL som følge af den verdensomspændende situation med corona.

22. marts 2020

Fælles pressemeddelelse mellem DIF og Team Danmark.
Søndag aften meddelte IOC, at en aflysning af OL i Tokyo ikke kommer på tale. Samtidig meldte organisationen ud, at de nu intensiverer drøftelserne af forskellige scenarier for afviklingen af de kommende OL – herunder en udsættelse. IOC forventer, at drøftelserne er afsluttet inden for fire uger.

Og det er en udmelding, som både DIF, der også er Danmarks Olympiske Komité, og Team Danmark bifalder. Begge parter håber dog på, at der kan træffes en beslutning om udsættelse endnu hurtigere.

”Lige nu følger vi alle corona-smittens udvikling med stor bekymring – ikke bare i Danmark, men i hele verdenen. Også i idrætten har vi et stort ansvar for at støtte op om bekæmpelsen af corona. Derfor er det positivt, at IOC nu offentligt italesætter, at de helt konkret vurderer muligheden for at udsætte OL” fastslår Niels Nygaard, formand for DIF og fortsætter:

”Hvis der ikke er fuld kontrol over pandemien, når OL gennemføres, så risikerer vi ikke blot at sætte atleternes sundhed på spil, men hele verdens. OL samler folk fra alle kontinenter, og dermed risikerer vi potentielt at skabe et nyt epicentrum for smittespredning” siger Niels Nygaard, formand i DIF.

Atleterne befinder sig i en usikker situation

En vigtig årsag til, at DIF og Team Danmark håber på en snarlig beslutning om en udsættelse skyldes hensynet til atleterne, som lige nu befinder sig i en særdeles usikker situation med stærkt begrænsede muligheder for at træne.

Team Danmark har de seneste fire år arbejdet tæt sammen med atleter, trænere og forbund for at være godt forberedt til OL i 2020. Det er et kæmpe arbejde at forberede de danske atleter, og derfor håber Team Danmarks formand Frank Jensen også på, at der meget snart kommer en afklaring.

”Vi har brug for, at der hurtigst muligt kommer en klar besked, så atleterne ved, hvor de står. Vi har de sidste uger ligget vandret for at hjælpe atleter, trænere og sportschefer med alt fra alternative træningsprogrammer, vejledning om ernæring, sportspsykologi og så videre. Vi har sammen med forbundene lavet nødløsninger, men alt dette holder kun vand i relativ kort tid, inden det går ud over atleternes muligheder for at præstere på deres højeste niveau og uden stor risiko for alvorlige skader. Derfor er atleterne naturligvis også frustrerede over deres situation og uvisheden i forhold til OL,” siger Frank Jensen

Begge organisationer anerkender dog, at IOC og arrangørerne står over for en række komplicerede overvejelser og forhandlinger. OL er verdens største sportsbegivenhed, som samler over 10.000 atleter fra mere end 200 nationer og tilskuere fra hele verden. En udsættelse skal tilpasses med sportskalenderen for mindst 33 olympiske sportsgrene, og fx skal der skabes mulighed for et ombooke de millioner af hotelovernatninger, der er reserveret i Tokyo i juli og august.

Ulige sportslige vilkår
Når DIF og Team Danmark ser frem til en udsættelse, så skyldes det desuden hensynet til sportslig fairness.

”Selvom corona-krisen skulle være afblæst til den planlagte åbning af OL, så ændrer det ikke på, at hele situationen har skabt meget uens træningsvilkår for atleterne på tværs af landegrænser, og de sportslige konkurrencer vil derfor ske på helt ulige vilkår” siger Niels Nygaard.

Han henviser bl.a. til, at der er forskellige restriktioner fra land til land. Nogle steder er der decideret udgangsforbud, andre steder kan atleter træne helt som de plejer.

Derudover er en lang række kvalifikationsstævner til OL udskudt eller aflyst.
Det er IOC, der træffer den endelige afgørelse om en udskydelse, og derfor arbejdes der i Danmark pt. videre med forberedelserne mod OL i det omfang hensynet til at begrænse smittespredning tillader det. Fra dansk side vil det dog være afgørende, at der sundhedsfagligt er givet grønt lys fra WHO, hvis vi skal sende danske atleter til OL

FAKTA

  • OL i Tokyo er planlagt til 24. juli til 9. august 2020
  • Danmarks Idrætsforbund fungerer også som Danmarks Olympiske Komité og har ansvaret for den danske delegation til OL
  • Team Danmark har ansvar for at koordinere og udvikle dansk eliteidræt og samarbejder med atleter, trænere og sportschefer i 25 forbund om elitearbejdet.
  • IOC har nedsat en taskforce, der arbejder intenst med coronaudbruddet og vurderingen af, om det er forsvarligt at gennemføre OL. Taskforcen består bl.a. af repræsentanter fra IOC, Tokyo 2020 (arrangørerne), de japanske myndigheder og WHO.

Kontaktpersoner:
Niels Nygaard, formand i DIF, [email protected], / tlf. 20 73 71 12
Morten Mølholm Hansen, administrerende direktør i DIF, [email protected] / tlf. 21 66 37 74
Frank Jensen, formand i Team Danmark, kontakt via Christian Blomgreen, tlf. 26 83 07 24
Lone Hansen, administrerende direktør i Team Danmark, [email protected], tlf. 60 38 25 27

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsmail