Det er endnu uklart, om coronavirus kan give længerevarende eller ligefrem permanente skader. Derfor tilbyder og opfordrer Team Danmark-atleter, der er blevet testet positiv for COVID-19, en helbredsundersøgelse. Undersøgelsen skal sikre, at der ikke er fare ved at genoptage træningen som eliteatlet

12. juni 2020

Coronavirus er en ny virus, som vi først er i gang med at lære at kende. Det gælder også i forhold til om den kan give længerevarende påvirkning eller måske ligefrem permanente skader.

Derfor vil Team Danmark i samarbejde med Bispebjerg Hospital tilbyde atleter en grundig helbredsundersøgelse, hvis de er testet positiv for COVID-19.

”Vi vil gerne opfordre atleter, der er blevet testet positiv for COVID-19, til at henvende sig til os for at blive grundigt undersøgt. Man ved endnu ikke meget om, hvor hurtigt man kan gå tilbage til fysisk træning og specielt genoptage hård træning på eliteniveau. Det er vigtigt at vide mere om for den enkelte atlets ydeevne og for om det er sikkert at genoptage træning,” siger Team Danmarks læge, Christoffer Brushøj.

Undersøgelserne omfatter:

  • Blodprøver
  • Lungefunktionsundersøgelse
  • røntgen af lunger
  • Hjertekardiogram
  • Ultralydundersøgelse af hjertet
  • overvågning af hjerterytmen
  • test af muskelfunktion

Undersøgelserne vil så vidt muligt blive gennemført ved ét fremmøde. Undersøgelserne skal udføres, inden atleten genoptager vanlig træning, men de kan først udføres, når man ikke længere er isoleret og ikke længere kan smitte andre.

”Ud fra svarene på undersøgelserne kan vi bedst muligt vejlede den enkelte atlet i forhold til at genoptage træningen på eliteniveau,” siger Christoffer Brushøj.

Giver ovenstående undersøgelser mistanke om påvirkning af hjerte eller lungefunktion, kan der blive behov for yderligere undersøgelser.

Atleter, der er interesserede i at blive undersøgt eller har spørgsmål, skal henvende sig til Team Danmarks læge, Christoffer Brushøj.

Yderligere oplysninger:

Christoffer Brushøj, Læge, Team Danmark mobil: 27 29 20 68, mail: [email protected]

Fakta: COVID 19 og eliteatleter

Team Danmark har bevilget en ramme på op til 200.000 kr. til forskningsnetværket ”Tidlig opsporing, diagnostik og behandling af skader og sygdom hos eliteatleter” ved Seniorforsker Jesper Løvind Andersen på Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, til at følge forekomsten og følgerne af Covid-19 infektionen blandt en række danske eliteatleter herunder alle Team Danmark-støttede atleter.

Resultaterne fra undersøgelsen vil skabe vigtig empiri fra eliteatletmålgruppen og danne grundlag for den fremtidige vejledning af tidligere Covid-19 syge atleter, om hvorvidt det er trænings- og helbredsmæssigt forsvarligt for dem at genoptage træning og konkurrence på højeste plan eller om længere pause, behandling eller genoptræning er påkrævet.

Tilmeld dig vores nyhedsmail