Forskning til gavn for dansk eliteidræt får nu et stort boost. Med midler fra Novo Nordisk Fonden investerer Team Danmark i fem forskningsnetværk, som skal udvikle ny viden til dansk idræt. Forskningsnetværkene går på tværs af universiteter og fagligheder og er en helt ny måde at tilgå arbejdet på.

31. januar 2020

Forskning til gavn for dansk eliteidræt får nu et stort boost. Med midler fra Novo Nordisk Fonden investerer Team Danmark i fem forskningsnetværk, som skal udvikle ny viden til dansk idræt. Forskningsnetværkene går på tværs af universiteter og fagligheder og er en helt ny måde at tilgå arbejdet på.

Der var sådan cirka en fingernegl til forskel mellem Pernille Blumes OL-guld og de sekundære placeringer. Banelandsholdet i cykling var tæt på ny verdensrekord i 4000 meter forfølgelsesløb efter at have fintunet alt fra strømpernes længde og materiale til hjelmens aerodynamik. De små marginaler er afgørende i eliteidræt, og kampen om marginalerne spidser til.

Derfor investerer Team Danmark 40,5 mio. kr. i at løfte vidensniveauet i dansk eliteidræt. Midlerne kommer fra en bevilling på 100 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden, som Team Danmark modtog sidste år.

”Udvikling af ny viden er et afgørende parameter i international eliteidræt. Hvis danske atleter også fremover skal have mulighed for at kæmpe med blandt de bedste, skal vi udvikle den skarpeste viden inden for eliteidræt. Med midlerne fra Novo Nordisk Fonden har vi mulighed for at gå helt nye veje. Vi kan lægge endnu flere kræfter i den vidensgenerering, der også fremover skal give danske atleter mulighed for at få deres drømme opfyldt om at være blandt verdens bedste,” siger Lone Hansen, adm. direktør i Team Danmark.

Team Danmark har valgt at udvikle en model, hvor midlerne bl.a. bliver investeret i en række netværk, som hver især har et fokusområde. Her har forskerne og universiteterne været meget positive og konstruktive i at skabe nye relationer på tværs af fagdiscipliner og institutioner.

Netværkene er sammensat af forskere med forskellige forskningskompetencer, som kan undersøge spørgsmål inden for et fokusområde. Spørgsmålene vil blive formuleret af Team Danmark i samspil med forskere lige som forbund, trænere og atleter også kan bringe spørgsmål i spil. Områderne spænder fra eksempelvis skader og behandling, teknologi, træningsmodeller forberedelse til konkurrencer.

”Vi har brug for at den viden, vi formilder til atleter og trænere har den højest mulige kvalitet og er evidensbaseret. Det gør vi for at sikre, at atleterne har de bedst mulige forudsætninger til at udvikle sig ti verdensklasse. Derfor er et tæt samarbejde med universiteterne nødvendigt for dansk eliteidræt,” siger Lone Hansen.

Ansøgninger for 134 mio. kr.
Danmark har forskningsmiljøer inden for idræt, sundhed, og teknologi på meget højt internationale niveau, og der er derfor et potentiale for at løfte vidensniveauet i dansk eliteidræt. Der har været meget stor opbakning til Team Danmarks ambitioner om at udvikle netværk, der går på tværs af universiteter og fagligheder.

”Vi har modtaget ansøgninger for 134 mio. kr., som langt overstiger det beløb, vi har til rådighed. Vi er stolte over den store interesse i at samarbejde med Team Danmark og forske i idræt. Det har været en svær prioriteringsøvelse at skære emnerne til og sammensætte de rigtige mennesker til opgaverne, men vi er meget tilfredse med de netværk, der er etableret. De kommer til at gør en forskel for atleter og trænere på mange niveauer,” siger Lars Holm, der er Team Danmarks forskningschef.

Yderligere oplysninger

Lone Hansen, adm. direktør, Team Danmark, tlf. 6038 2527

Lars Holm, forskningschef, Team Danmark, tlf. 5360 3180

Fakta

De fem netværk er:

  • ”Træningsmodeller og konkurrenceforberedelse” med prof. Jens Bangsbo i spidsen (bevilliget 9,5 mio. kr.). Netværket spænder over forskergrupper på KU, AU, SDU og Bispebjerg Hospital og det idrætslige fokus er at optimere træningsformerne forud for konkurrencesituationer indenfor specifikke idrætsgrene – helt ned på individuelt niveau. Den kvindelige atlet er i særligt fokus og psykologiske såvel som fysiologiske konsekvenser af restriktive diæter.
  • ”Team Danmark – Dansk Sports Teknologi” med associeret prof. Mark de Zee i spidsen (bevilliget 5 mio. kr.). Formålet med netværket er at booste atleters præstation ved en forbedring af teknologier relateret til sporten. Dette gøres ved en interdisciplinær gruppe af forskere fra AAU, DTU og ITU, som samler en vifte af kompetencer indenfor hydro- og aerodynamik, maskinlæring, materialelære, biomekanik and bevægelsesanalyse.
  • ”Danish Elite Endurance Performance Network” med associeret prof. Nikolai B. Nordsborg i spidsen (bevilliget 5 mio. kr.). Fokus for dette netværk, som består af forskere fra KU, SDU og Rigshospitalet, er langtidsadaptationer indenfor udholdenhedsidrætter og individuelle strategier for forbedring af præstation og restitution er centrale områder.
  • ”Diagnostik og behandling af skader og sygdom hos atleter” med seniorforsker Jesper L. Andersen i spidsen (bevilliget 11 mio. kr.). Netværket hører til på Bispebjerg Hospital og involverer seks klinisk centrale fagområder: Akutte og kroniske skader, hjerne og neuropsykologi, kardiologi, respiration og lungefunktion, motorisk kontrol og funktion, rehabilitering. Målet er at skabe en facilitet, hvor atleterne oplever én indgang til udredning og behandling og hvor forskning afvikles parallelt til fordel for atleternes behandling og det kliniske fagområde i Team Danmark.
  • ”Nationalt Netværk for Præstation, Restitution og Kostoptimering i Intervalidræt” med prof Peter Krustrup og Bente Kiens i spidsen (bevilliget 10 mio. kr.). Fokus er her på intervalidrætter og idrætter hvor gentagne kampe/konkurrencesituationer skal gennemføres indenfor samme eller få dage. Fokus er på arbejdskrav under præstationen og fysiologisk såvel som psykologisk restitution samt tekniske og taktiske evner og med specifikt fokus på betydningen af kosten dels for præstationen og dels for restitutionen. I netværket indgår forskere fra SDU, AU og KU.

 

Tilmeld dig vores nyhedsmail