Kammeradvokatens undersøgelse af forholdene i dansk elitesvømning retter berettiget kritik af Team Danmarks daværende ledelse i årene 2003 til 2014. Team Danmark svigtede svømmerne ved ikke at handle konsekvent over for trænere ansat i Dansk Svømmeunion, der handlede groft grænseoverskridende.

07. februar 2020

I juli bestilte Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund en uvildig undersøgelse af forholdene i dansk elitesvømning fra 2001 til i dag.

Den uvildige undersøgelse blev sat i værk på baggrund af DR-dokumentaren ”Svømmestjerner – Under overfladen”, som blev vist på DR1 den 22. april 2019. Den uvildige undersøgelse er nu afsluttet.

Rapporten bekræfter billedet fra DRs dokumentar, men den tegner desværre også et endnu værre billede af miljøet i dansk elitesvømning under de tidligere trænere Mark Regan og Paulus Wilderboer.

”Kammeradvokatens rapport er rystende læsning. Vi står i dag med en rapport, der beskriver en periode i dansk elitesvømning, som er under al kritik. Ikke mindst svømmernes beretninger gør et meget stort indtryk. Det er utilgiveligt, at det kunne foregå uden at nogen greb konsekvent ind. Jeg er som formand for Team Danmark rystet og meget, meget ked af det på svømmernes vegne."
Frank Jensen Formand for Team Danmark

Kammeradvokaten vurderer, at Team Danmark – i forhold til svømmernes træningsmiljø i perioden under Mark Regan og Paulus Wildeboer – ikke har levet op til sit ansvar. Team Danmark har i en række tilfælde haft konkret viden om alvorlige forhold uden at have fulgt op på, hvorvidt forholdene blev bragt i orden. Team Danmark har heller ikke vurderet, om samarbejdsaftalen med Dansk Svømmeunion burde hæves eller i øvrigt sanktioneres på baggrund af forholdene.

Udlevering af medicin

Rapporten stiller samtidig spørgsmålstegn ved Paulus Wildeboers brug og udlevering af udenlandsk medicin til svømmerne. Den retter skarp kritik af manglende kontrol, tilsyn og opfølgning med det forhold. Det blev blandt andet konstateret, at noget af den medicin, svømmerne fik udleveret, kunne medføre en positiv dopingprøve.

”Denne sag skal undersøges til bunds. Derfor har Team Danmark sammen med Danmarks Idrætsforbund henvendt sig til Anti Doping Danmark. De er nu i gang med at vurdere, om der er grundlag for at starte en nærmere undersøgelse af evt. brud på WADAs kodeks. Det er chokerende, at der ikke blev handlet korrekt, da den viden tilgik Team Danmark,” siger Frank Jensen.

Rapporten rejser desuden kritik af, at Team Danmarks daværende ledelse ikke orienterede bestyrelsen om sagen med Paulus Wildeboers udlevering af medicin til svømmerne.

Medaljer – men ikke for enhver pris

Siden 2015 har der været et fokus på ledelse og ansvar hos Team Danmark både i forhold til ansatte og til de personer, der har ansvaret i specialforbundene. Hertil er der i samarbejdsaftalerne med forbundene gjort tydeligt, at det medfører sanktion hvis gældende retningslinjer ikke følges.

”Den kritik Kammeradvokaten retter mod Team Danmark, for ikke at leve op til sit ansvar i perioden er fuldt berettiget. Vi kan kun undskylde for, at Team Danmark ikke handlede langt mere konsekvent. Team Danmark er – lige som forbundene - sat i verden for atleternes skyld. Ingen medalje er noget værd, hvis det er på bekostning af atleternes sundhed og trivsel,” siger Frank Jensen.

Yderligere oplysninger
Kontakt Frank Jensen, formand for Team Danmarks bestyrelse, via kommunikationschef Christian Blomgreen, [email protected], tlf: 26830724

Hvis du ønsker at læse hele Kammeradvokatens rapport, kan den rekvireres ved kontakt til [email protected].

Fakta om undersøgelsen

Den uvildige undersøgelse er bestilt af Team Danmark og DIF og er gennemført af Kammeradvokaten.

I kommissoriet til undersøgelsen er det beskrevet, hvilke temaer undersøgelsen skal afdække. Det drejer sig bl.a. om en afdækning af forskellige forhold i dansk elitesvømning i perioden 2001 og frem til i dag, om der har været systemiske svagheder eller konkrete ledelsesmæssige svigt og om Dansk Svømmeunion, Team Danmark og DIF har levet op til deres ansvar.

I undersøgelsen indgår bl.a.:

  • Interviews med 80 personer – herunder elitesvømmere, forældre, bestyrelsesmedlemmer, ansatte og frivillige i organisationerne inkl. trænere og klubtrænere. I alt er 44 elitesvømmere blevet interviewet – herunder 16 som fortsat er aktive.
  • Spørgeskemaundersøgelse, som i alt er sendt ud til 183 nuværende og tidligere elitesvømmere. 117 har besvaret hele undersøgelsen og 22 har besvaret dele af undersøgelsen. Det svarer til, at 76 pct. af modtagerne har svaret helt eller delvist.
  • Gennemgang af relevante dokumenter – herunder fuld adgang til Team Danmarks dokumentarkiv samt udlevering af mailbokse med over 75.000 mails.
  • Sparring med en referencegruppe bestående af personer med teoretisk og/eller praktisk erfaring med eliteidræt.

Yderligere

oplysninger

Kontakt

Tilmeld dig vores nyhedsmail