Skive Kommune og Team Danmark indleder forhandlinger om samarbejde. Målet er, at Skive bliver landets 24. Team Danmark Elitekommune. Samarbejdet skal skabe en langsigtet og bæredygtig talentudvikling ved at udvikle og styrke de lokale talentmiljøer i kommunen.

19. september 2019

Team Danmarks bestyrelse har onsdag den 18. september besluttet at indlede forhandlinger med Skive kommune med henblik på at indgå en samarbejdsaftale, der gør Skive til landets 24. Elitekommune. Med afsæt i det nye samarbejde er målet at skabe en langsigtet og bæredygtig talentudvikling ved at styrke og udvikle talentmiljøerne i kommunen. Aftalen mellem Team Danmark og Skive kommune vil løbe fra 2020 til udgangen af 2023.


”Jeg glæder mig over, at vi nu får Skive med som Elitekommune. Samarbejdet med Elitekommunerne er afgørende for at skabe og udvikle lokale talentmiljøer, hvor unge atleter kan afprøve og udvikle deres potentiale på en samfundsmæssig ansvarlig måde. Skive har gjort et godt og grundigt arbejde for at være med helt fremme - især synes jeg, at deres fokus på aktiv deltagelse i fællesskabet er spændende,” siger Lone Hansen, der er adm. direktør for Team Danmark.


Vi ved, at atleter, som får mulighed for at kombinere sport og uddannelse (Dual Career), klarer sig godt på begge arenaer. Det er vigtigt, at der bliver skabt en god balance mellem idræt, skole og fritid. Som en del af samarbejdet har Skive kommune blandt andet udviklet uddannelsestilbud, som gør det muligt for unge, der gerne vil afprøve talentet, at prioritere idrætten i et fleksibelt miljø i et rummeligt fællesskab.


Hos Skives borgmester, Peder Christian Kirkegaard (V), er der store forventninger til samarbejdet.


”Vi er naturligvis glade for og stolte over, at blive en Team Danmark Elitekommune. Det er en blåstempling af vores foreningers arbejde med de unge idrætsudøvere. I Skive Kommune vil vi gerne give de unge et sundt og aktivt ungdomsliv med gode fremtidsudsigter. De nye initiativer i forbindelse med Team Danmark elitekommunesamarbejdet giver de talentfulde unge en enestående mulighed for at dyrke deres idrætstalent og samtidig færdiggøre deres uddannelse i Skive Kommune. Når vi med idrætsklasserne og samarbejdet med ungdomsuddannelserne giver de unge muligheden for at udvikle sig både som mennesker og idrætstalenter, spreder vi ringe i vandet med en rækkevidde, der er længere end øjet rækker. Vi håber, at vi med disse initiativer kan motivere vores lokale unge til at ville endnu mere med deres idræt. Som ungdomstalenter og senioratleter bliver de nemlig gode ambassadører, der sætter Skive Kommune på Danmarkskortet som en attraktiv idrætskommune,” siger Peder Christian Kirkegaard.


I flere af Skive Kommunes idrætsforeninger arbejdes der allerede fokuseret med talentudvikling og eliteidræt. Det nye samarbejde giver mulighed for at styrke og fokusere dette arbejde yderligere, således at de gode træningsmiljøer i Skive Kommune kan udvikle sig yderligere.


Som en del af det kommende elitekommunesamarbejde vil Skive Kommune desuden arbejde for at fastholde unge talenter længere i idrætten ved at styrke træningsmiljøer og skabe uddannelsestilbud, som gør det muligt for den enkelte udøver at prioritere idrætten i et sundt uddannelsesmiljø, hvilket vil gavne og løfte idrætten i hele kommunen.

Fakta

Onsdag den 18. september besluttede Team Danmarks bestyrelsen, at der nu kan igangsættes forhandlinger med Skive Kommune om indgåelse af en samarbejdsaftale med henblik på, at Skive Kommune indtræder i elitekommunesamarbejdet pr. 1. januar 2020.

Som en del af det nye samarbejde har Skive kommune etableret en organisation og ansat en elitekoordinator med ansvar for det sportslige setup og for at etablere en dual career struktur, der kan understøtte de lokale talentmiljøer.

De prioriterede idrætsgrene i aftalen er:

  • Atletik
  • Håndbold
  • BMX
  • Sejlsport

Skive Kommune afsætter årligt 1,7. mio. kr til indsatsen. Aftalen mellem Team Danmark og Skive kommune kommer til at løbe fra 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Yderligere

oplysninger

Links

  • Elitekommuner

    Team Danmarks Elitekommuner udvikler og understøtter lokale talentmiljøer, så unge talenter kan udvikle sig til at kunne begå sig på højeste internationale niveau.

  • Talentarbejde

    Fokus i Team Danmarks talentarbejde er på stærke værdier og på at tilegne sig og videreformidle den nyeste viden om træning af børn og unge til vores samarbejdspartnere. Sammenhængende talentstrategier er nøglen til succes i eliteidræt.

Tilmeld dig vores nyhedsmail