Det er nu muligt for specialforbund under Danmarks Idrætsforbund at ansøge om støtte til eliteaktiviteter hos Fonden til støtte for dansk bredde- og eliteidræt.

02. maj 2019

Fonden til støtte for dansk bredde- og eliteidræt uddeler på baggrund af begrundede ansøgninger, økonomi til udvikling af eliteidræt på baggrund af fondens fundats.

I fundatsen fremgår det at:

”De beløb, der årligt udloddes, skal anvendes til udviklingen af dansk eliteidræt. Eliteidræt forstås i denne sammenhæng, som det er formuleret i Lov om eliteidræt, idet fonden skal foretage uddeling til specialforbund eller enkeltpersoner i dansk idræt, der har kvalificeret sig til OL eller indfriet de respektive forbunds VM-krav.”

Der er ca. to mio. kr. til uddeling i fonden. Midlerne fordeles, så de kan understøtte OL-forberedende aktiviteter for atleter, som er kvalificeret til OL. Midlerne kan også anvendes til aktiviteter, der er relateret til VM-deltagelse hos atleter, som har opfyldt både de nationale og internationale krav for VM-deltagelse. Det giver mulighed for at give økonomiske bevillinger ud over de midler, som allerede er imødekommet af Team Danmark i både 2019 og 2020.

Ansøgningerne til fondens bestyrelse deles op i to:

 1. Økonomisk støtte til atleter eller hold i forbund som Team Danmark ikke har samarbejdsaftale med i forvejen. Støtten kan gå til atletens kvalifikation til og deltagelse ved VM samt forberedelse til VM og OL. Det er en forudsætning, at Team Danmark vurderer, at atleten eller holdet har potentiale til at opnå top 8 ved VM i 2019 eller 2020 og/eller OL 2020.
 2. Støtte til VM/OL-forberedende aktiviteter til forbund, som Team Danmark i forvejen har samarbejdsaftale med, men hvor der er fremkommet yderligere tiltag, der kan være særligt optimerende over de næste to år.

 

Ad 1.

Med henblik på at medvirke til udviklingen i forbund, der ikke har samarbejdsaftale med Team Danmark. 

Støtten skal være afgrænset til enkelte atleter, som har kvalificeret sig til OL og/eller har et særligt potentiale til at opnå topresultater (top 8) ved det kommende VM eller OL (VM kan være det kvalificerende stævne til OL).

For denne pulje gælder følgende kriterier:

 • Ansøgning om puljemidler sker gennem specialforbundet
 • Kan gives til en eller få atleter kan som over de næste to år (2019 -2020) kan udvikle resultater på højeste internationale niveau (top 8) ved VM og OL
 • Det skal kunne godtgøres, at atleten har et særligt potentiale som forbundet ikke har mulighed for at løfte indenfor de økonomiske midler de har til rådighed
 • Støtten er afgrænset til klart definerede forberedende aktiviteter til enten OL eller VM og vil ikke kunne forlænges
 • Der vil være mulighed for at benytte Team Danmarks ekspertsystem i specifikt defineret omfang
 • Forbundet skal beskrive og præsentere en troværdig strategi for resultatperspektivet, som godkendes af Team Danmark
 • Der gennemføres en afsluttende evaluering over indsatser, resultater og økonomi.
 • Såfremt disciplinen ikke er på det olympiske program i 2020, er det en forudsætning at disciplinen er vurderet støtteberettiget jfr. Team Danmarks disciplinanalyse
 • Der skal udarbejdes en målsætning med tilhørende aktivitets- og økonomiplan

 

Støtten kan gå til;

 • Finansiering af forberedende træningslejre
 • Konkurrencedeltagelse
 • Trænerdeltagelse

 

Ad. 2

Gives til målrettede VM- og OL-forberedende aktiviteter hos forbund, som i forvejen er støttet af Team Danmark.

Støtten er målrettet til definerede forberedende aktiviteter til enten OL eller VM og vil ikke kunne forlænges. Det er en forudsætning for denne støtte, at den bruges til at forbedre eksisterende forberedende aktiviteter, og at det vurderes, at støtten giver direkte forbedrende vilkår for atleter, som forventes at præstere på topniveau ved OL.

 

For denne pulje gælder følgende kriterier:

 • Samme kriterier som i dag er gældende jfr. Team Danmarks støttekoncept 2017-2020.

 

Støtten kan gå til:

 • Særlige forberedende træningslejre, som ikke i forvejen er finansieret af Team Danmark eller Kirkbi
 • Yderligere forberedende konkurrenceaktiviteter
 • Yderligere optimerende tiltag i den daglige træning
 • Ad hoc træneransættelser som kan optimere på de eksisterende setup

 

Forbundene skal ansøge Team Danmark inden for de ovenstående kriterier, og Team Danmark vil efterfølgende vurdere og prioritere ansøgningerne til endelig indstilling hos fondens bestyrelse.

Det er et krav, at forbundene skriftligt bekræfter, at atleterne har opfyldt forbundets VM-krav.

 

Ansøgningsproces

 • 2. maj: Ansøgningsmulighed og kriterier offentliggøres via DIFs og Team Danmarks hjemmesider
 • 24. maj: ansøgningsfrist
  • Ansøgningsskema kan downloades herunder.
 • På baggrund af ansøgningerne udarbejder Team Danmarks administration indstillinger til fondens bestyrelse
 • Fondens bestyrelse beslutter bevillinger på bestyrelsesmøde medio august 2019
 • Team Danmarks og DIFs administrationer udsender bevillingsskrivelser på vegne af fonden umiddelbart efter bestyrelsesmødet

 

Spørgsmål til ovenstående bedes rettet til Team Danmarks sportsmanager for forbundet eller afdelingschef Martin Elleberg Petersen på mail; [email protected] eller tlf.: 22341001

Yderligere

oplysninger

Dokumenter

 • Ansøgningsskema

  Ansøgning om støtte fra Fonden til støtte for dansk bredde- og eliteidræt

Tilmeld dig vores nyhedsmail