En stikprøveundersøgelse af 33 kosttilskud og produkter målrettet sportsudøvelse afslørede ingen dopingstoffer.

10. juli 2019

Fødevarestyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Anti Doping Danmark og Team Danmark har sammen undersøgt forekomsten af dopingstoffer i kosttilskud og produkter målrettet sportsudøvelse på det danske marked. I alt er 33 udvalgte produkter blevet undersøgt for 284 forskellige dopingstoffer på WADAs dopingliste. Listen favner stoffer, som er forbudte at indtage i idrætten. Undersøgelsen viste, at ingen af de 33 produkter indeholdt doping.

”Det er glædeligt, at vi ikke fandt dopingstoffer i de produkter, vi kontrollerede. Men vi er meget bevidste om, at stikprøven kun dækker et meget lille udsnit af det danske marked. Derfor kan vi heller ikke konkludere om alt, der kan købes i Danmark”, understreger akademisk medarbejder Sofie Søe, Fødevarestyrelsens Kosttilskudsgruppe.

Også hos Antidoping Danmark er man opmærksomme på, at stikprøven kun ser på et beskedent udsnit af det voksende marked for kosttilskud og sportsprodukter.

”Vi kan ikke på baggrund af denne undersøgelse sige, at alle kosttilskud forhandlet i Danmark er fri for dopingstoffer. Vores anbefalinger til udøvere om at udvise stor varsomhed ved brug af kosttilskud og produkter målrettet sportsudøvelse er derfor uændret,” siger videnskabelig seniorkonsulent Jakob Mørkeberg, Anti Doping Danmark.

Afsættet for undersøgelsen var talrige dopingsager fra udlandet og en dansk dopingsag fra 2017. Her blev en idrætsudøver testet positiv for et dopingstof efter at have indtaget et dansk kosttilskud. Med undersøgelsen ønskede organisationerne at få mere viden om omfanget af udeklarerede dopingstoffer i Danmark.

”For nogle eliteatleter kan kosttilskud og produkter målrettet sportsudøvelse være gavnligt, men der er en risiko for utilsigtet at indtage dopingstoffer gennem kosttilskud. Derfor arbejder vi hele tiden for at kunne rådgive udøverne bedst muligt. Her har undersøgelsen været et vigtigt element, om end vi er opmærksomme på de begrænsninger, der ligger i en stikprøveundersøgelse.”
Majke Jørgensen Ernæringsfysiolog i Team Danmark

Af de 33 undersøgte produkter blev 12 markedsført som kosttilskud, hvoraf kun 6 var lovpligtigt registreret hos Fødevarestyrelsen som kosttilskud. Manglende registrering vanskeliggør Fødevarestyrelsens overblik over kosttilskudsmarkedet. Fødevarestyrelsens almindelige kontrol omfatter ikke analyser for indhold af dopingstoffer.

Fakta om undersøgelsen

De 33 produkter er udvalgt på baggrund af bl.a., hvor udbredt brugen blandt eliteidrætsudøvere er, samt hvordan de markedsføres fx i forhold til muskelopbygning. Alle produkter blev forhandlet på det danske marked, men både produkter produceret i Danmark og udlandet blev undersøgt.

Der blev testet for 284 dopingstoffer fra WADAs dopingliste. Undersøgelsen afdækker ikke, hvorvidt det deklarerede indhold af andre stoffer svarer til det faktiske, eller hvorvidt indholdet lever op til eventuelle andre regler på fødevareområdet.

Fødevarelovgivningen skelner mellem kosttilskud og produkter målrettet sportsudøvelse. Kosttilskud er fødevarer, og som navnet angiver, tilskud til den almindelige kost. Kosttilskud indeholder typisk vitaminer og mineraler, men kan også indeholde udtræk fra fx planter. Produkter målrettet sportsudøvelse er derimod almindelige fødevarer, som virksomheder markedsfører til indtagelse i forbindelse med markant fysisk udfoldelse. Typisk er produkterne rige på kulhydrat eller protein eller er tilsat stoffer såsom kreatin.

Yderligere

oplysninger

Kontakt

Links

  • Kosttilskud

    Team Danmarks retningslinjer og gode råd vedr. anskaffelse og anvendelse af kosttilskud.

  • Anti Doping Danmark

    Hos Anti Doping Danmark kan du blive klogere på reglerne, og hvordan du sikrer, at du overholder dem.

  • Resultater fra undersøgelsen

    Læs rapporten 'Udeklarerede dopingstoffer i udvalgte kosttilskud og fødevarer' på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Tilmeld dig vores nyhedsmail