2018 var præget af beskeden medaljehøst, men mange præstationer i top 8. Samlet set er den danske konkurrenceevne i international elitesport blevet forbedret i forhold til 2017, men der er mørke skyer i horisonten, skriver Idan i deres årlige resultatanalyse af dansk eliteidræt.

04. februar 2019

Medaljeåret 2018 var ikke imponerende. Til gengæld opnåede danske atleter mange flotte top 8-placeringer sidste år, og samlet set er dansk eliteidræt i god form. Det konkluderer Idrættens Analyseinstitut (Idan) i deres årlige resultatanalyse ’Danske eliteresultater 2018’.

”Efter et kraftigt bump på vejen i 2017 er niveauet nogenlunde på højde med, hvad der var tilfældet på samme tidspunkt i den foregående olympiske cyklus. Det tyder på, at der her i opløbet til det kommende OL er opnået en form for ligevægt i den danske konkurrenceevne,” skriver forfatterne Rasmus K. Storm og Klaus Nielsen i deres analyse.

Selv om man ikke kan sammenligne 2018 med 2017, da der ikke afholdes samme mesterskaber hvert år, peger analysen på, at der er relativt stor bredde i dansk eliteidræt, hvor mange atleter præsterer på højt internationalt niveau i mange forskellige discipliner.

”Vi havde gerne set flere VM-medaljer til Danmark, men de mange top 8-placeringer viser, at danske atleter fortsat har verdensklasse i mange forskellige sportsgrene. Opgaven er derfor at konvertere topplaceringer til medaljer, og jeg er fortrøstningsfuld, når jeg ser potentialet hos atleterne i de specialforbund, vi samarbejder med."
Lone Hansen Direktør

Stagnerende finansiering

Hun fremhæver nogle vigtige pointer i rapporten, som er med til at sætte dansk eliteidræt under pres. Både på den lange og den korte bane. Årsagerne til den svækkede danske konkurrenceevne skal formentlig findes i det faktum, at den internationale konkurrenceevne er stigende. Samtidig har Team Danmarks finansiering mange år været stagnerende og endda tenderende mod et fald, skriver forfatterne.

”Team Danmark har gennem flere år haft et meget positivt samarbejde med Salling Fondene, som har været med til at holde hånden under Team Danmarks muligheder for at investere i specialforbundenes elitearbejde. Når vi taler med specialforbundene, er det dog tydeligt, at de mangler ressourcer til selve fundamentet i deres elitearbejde og ikke kun til nye udviklingsinitiativer, hvor vi har fået opbakning fra fonde. Det bliver vi nødt til at tage alvorligt, for ressourcer er et af de mest afgørende parametre for en nations muligheder for at vinde medaljer,” siger Lone Hansen.

Præstationer skaber fællesskab

Derfor befinder dansk eliteidræt sig i et krydspres, hvor den økonomiske opbakning gennem mange år har været stagnerende, mens det internationale konkurrenceniveau er stigende, fordi flere lander satser på eliteidræt.

”Det er ikke mere end en uge siden, vi så et bevis på, hvor vigtigt dansk eliteidræt er for Danmark. De danske verdensmestre i håndbold formåede at samle Danmark på kryds og tværs af hele landet i et positivt fællesskab. Der er et fællesskab, som stort set kun eliteidrætten kan skabe. Den danske præstationsevne i international eliteidræt er virkelig værdifuld for Danmark og noget, som vi skal værne om. Derfor er det bekymrende, at den økonomiske opbakning til eliteidrætten er under pres,” siger Lone Hansen.

Yderligere

oplysninger

Link

  • Danske eliteresultater 2018

    IDANs analyse af danske atleters resultater i 2018.

Tilmeld dig vores nyhedsmail