Svend Åge Sørensen (Badminton Danmark), Jan Christiansen (Dansk Sejlunion) og Thomas Kiel Larsson (Dansk Golf Union) er nominerede til Team Danmark og Salling Groups Talentpris 2018. Vi har taget en snak med dem om dansk talentudvikling.

20. december 2018

Hvad kendetegner et godt talentmiljø?

Svend Åge Sørensen: Samarbejde. I et talentmiljø handler det om at forene menneskelige og økonomiske ressourcer for at nå et fælles mål. Derfor er det vigtigt med trænere og ledere, der har hver deres styrker. Samtidig skal de også turde udpege deres egne mangler og italesætte deres svagheder for dermed at sætte andre i spil.

Jan Christiansen: Det kræver, at dem, der er i miljøet, er engagerede, og de skal ikke kun være engagerede omkring dem selv. De skal være engagerede i hele miljøet, værdsætte de andre i miljøet og dele ud af viden. I sejlsporten ligger den kultur helt naturligt i miljøerne, og det er hele fundamentet for det gode talentmiljø.

Thomas Kiel Larsson: Det handler om at have et miljø, hvor talenterne kan udvikle sig. De er ikke topprofessionelle endnu, når vi taler talenter, så det skal være et miljø, hvor de kan få nye skills og kompetencer. Og det kræver en god relation mellem ungdomsspillerne og seniorspillerne og helt op til de professionelle spillere. Der skal være nogle rollemodeller, som kan vise vejen og give talenterne noget at stræbe efter.

Hvad er de største barrierer for, at unge udvikler sig til verdensklasseatleter?

Svend Åge Sørensen: Klubberne er fundamentet, og det er vigtigt, at både klubber og klubtrænere er motiverede. Ellers får jeg ikke det bedste materiale at arbejde videre med. Efter blandt andet at have været i New ZeaIand i tre år er det blevet tydeligt for mig, at vi i Danmark har vores klubstruktur på plads, og vi har gode klubmiljøer. Vi har også brug for overbygning såsom TD Centre, men klubberne er fundamentet.

Jan Christiansen: Økonomi vil altid være en barriere, særligt for os i sejlsporten. Men derudover skal vi være bedre til at fortælle historierne om sejlerne, så det bliver mere acceptabelt at gå den vej. De talentfulde unge mennesker skal have plads og tid til at gå helhjertede ind i sporten. Det skal være okay, at de går en anden vej og gør noget anderledes frem for at gå den slagne vej. Man lærer noget værdifuldt, der også kan bruges senere, for eksempel i erhvervslivet, når man engagerer sig og helliger sig en sport på den måde.

Thomas Kiel Larsson: Det er den virtuelle verden, og her tænker jeg på mængden af tid, der bliver brugt på computerspil og sociale medier. Det er tid, der går fra restitution, fysisk træning eller træning på golfbanen. Det påvirker nærværet og er forstyrrende. Derudover er der behov for bedre fleksible vilkår på uddannelsesområdet.

Hvis du skulle give et godt råd til en talenttræner ude i klubberne, hvad skulle det så være?

Svend Åge Sørensen: Så vil jeg sige, at de skal nære drømmen hos den enkelte spiller. De skal inspirere og tro på spillerne og deres drømme. Og de må aldrig stå i vejen for den kærlighed til sporten, spillerne har.

Jan Christiansen: Mit råd er, at man skal skabe sig et netværk. Mange trænere står alene, og her er det vigtigt at have et netværk, man kan vende dilemmaer med. Nogle, man kan snakke med, diskutere med, finde løsninger med, udvikle ting med og lade sig inspirere af.

Thomas Kiel Larsson: Som træner skal man blive ved med at udvikle sig. Træneren kan i nogle tilfælde være den største barriere for, om talenter udvikler sig. Derfor er det vigtigt at opsøge andre for at erfaringsudveksle, og man skal blive ved med at dygtiggøre sig gennem uddannelse og kurser.

Hvilken følelse står du med, når du ser, at et af ”dine” talenter går hele vejen?

Svend Åge Sørensen: Jeg bliver stolt, når en spiller præsterer med integritet. For mig er det vigtigt, at de vinder uden at have mistet dem selv. Så bliver jeg stolt.

Jan Christiansen: Jeg bliver glad, og jeg tænker ”fedt at det lykkedes!” Og så gør jeg mig en masse tanker om, hvorfor det lykkedes. Jeg kigger tilbage på forløbet og den udvikling, den pågældende sejler har været igennem. For eksempel med Anne-Marie Rindom. Her har jeg kigget tilbage på den vej, hun er gået, og jeg har set på, hvilke evner, kompetencer og personlige egenskaber hun besidder, der har gjort, at hun er gået hele vejen. Og det samme med Katja Salskov-Iversen. Her glæder jeg mig over den vildskab og det engagement, hun besidder.

Thomas Kiel Larsson: Jeg bliver glad og stolt over, at de opnår deres mål. Det er vigtigt at huske på, at det ikke er os trænere, der laver præstationen. Det er ikke os, der svinger golfkøllen. Det er spillerne, der gør det. Men det giver en god følelse, når spillere lykkedes, og det kilder godt i kroppen.

Prisen overrækkes den 5. januar 2019 ved gallashowet Sport 2018, der vises direkte på DR. Det er sportscheferne fra Team Danmark-støttede forbund, der stemmer om, hvem der vinder prisen.

FAKTA

Team Danmark og Salling Groups Talentpris hylder en person, der har gjort en helt særlig indsats for at styrke udviklingen af danske sportstalenter. Prisen går til en talenttræner, en sportschef, en ildsjæl i en forening eller i en kommune eller en anden, som i løbet af det seneste år har gjort en ekstraordinær indsats for talentarbejdet i dansk elitesport.

Sidste år gik talentprisen til Kirsten Cornelius, Falkonergårdens Gymnasium.

Yderligere

oplysninger

Link

  • Læs mere

    Talentarbejde og tidligere prismodtagere

Tilmeld dig vores nyhedsmail