Novo Nordisk Fonden bevilger 100 mio. kr. til Team Danmark. Det er første gang, en forskningsbevilling er målrettet forskning i eliteidræt, og bevillingen markerer dermed en milepæl i Team Danmarks arbejde.

19. december 2018

Dansk idrætsforskning står over for et stort boost. Novo Nordisk Fonden har besluttet at imødekomme en ansøgning fra Team Danmark på 50 mio. kr. til at støtte national forskning i eliteidræt. Derudover bevilger fonden 50 mio. kr. til specialfaciliteter til en fremtidig bygning i Københavnsområdet, som Team Danmark er i dialog med flere interessenter om. Bevillingen vækker naturligvis stor glæde hos Team Danmarks, formand, Frank Jensen.

”Det er en fremragende nyhed for dansk eliteidræt. Sammen med Novo Nordisk Fonden går vi nye veje, som giver Team Danmark mulighed for at lægge endnu flere kræfter i den vidensudvikling, der også fremover skal give danske atleter mulighed for at levere resultater i verdensklasse. Vi skylder Novo Nordisk Fonden en stor tak for, at de vil være med til at udvikle det fundament af viden, som skal fremtidssikre dansk eliteidræt,” siger Frank Jensen.

Også hos Novo Nordisk Fonden har man store forventninger til bevillingen.

”Vores ambition er at understøtte danskernes trivsel og sundhed ved at bidrage til udvikling af ny viden, som kommer både eliteatleterne og de mange idrætsaktive danskere til gavn. Vi glæder os meget til at følge arbejdet over de kommende år,” siger Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden.

Viden er vejen til verdensklasse

I en analyse fremlagt af Team Danmark i 2017 er der formuleret en række ønsker til specialfaciliteter i Københavnsområdet. Det handler blandt andet om et fysisk mødested, der rummer en række generiske faciliteter, som bygger oven på de stærke lokale eliteidrætsmiljøer. Der er eksempelvis faciliteter som trykkammer og innovative testfaciliteter, der skal danne ramme om den nye vidensudvikling. Det er her, bevillingen på 50 mio. kr. til specialfaciliteter kommer i spil.

”En af de helt store styrker ved dansk eliteidræt er, at vi fokuserer på miljøerne omkring atleterne. Det er i miljøet mellem trænerne, atleterne og Team Danmark, at nøglen til succes ligger. Nu har vi midler til at invitere forskere endnu tættere på miljøerne og investere i den forskning, der kan udvikle nye innovative veje for dansk eliteidræt,” siger Frank Jensen.

Samtidig er den viden, der udvikles inden for eliteidræt ofte banebrydende og relevant for store dele af befolkningen, hvor idræt og motion spiller en stadig større rolle, forklarer han.

”Det kan være ny viden om skadesbehandling, fysisk træning, der kan reducere eksempelvis korsbåndsskader markant, ernæring, muskelopbygning og meget, meget andet. Derfor er midler til eliteidræt også en fantastisk nyhed for dansk idræt som helhed,” siger Frank Jensen.

National infrastruktur

Team Danmark arbejder i øjeblikket med at udvikle en national infrastruktur for eliteidrætten, hvor lokale og regionale elite- og talentmiljøer kobles til blandt andet videns- og forskningsmiljøer i Aarhus, Odense, Aalborg og København. Her kommer bevillingen fra Novo Nordisk Fonden til at spille en vigtig rolle. 

Muligheden for at investere i forskning i eliteidræt på et nyt niveau giver samtidig også nogle spændende perspektiver for relevant viden til den brede befolkning. Det kan være i forhold til fysisk træning, viden om skadesbehandling og -forebyggelse. Derfor vil forskning i eliteidræt også være med til at understøtte Danmarks Idrætsforbunds arbejde med breddeidrætten, hvor den nyeste viden kan være aktuel for en meget bred målgruppe.

”I Team Danmark investerer vi midlerne, hvor de gør en forskel, Det gælder både i forhold til vores støttekroner, og i forhold til de forskningsindsatser, som giver os ny viden og nye muligheder. Vi glæder os meget til det kommende arbejde, hvor vi skal i gang med at udvikle nye forskningsindsatser med universiteterne,” siger Frank Jensen.

Yderligere oplysninger

Frank Jensen, formand, Team Danmark, via kommunikationschef Christian Blomgreen, tlf. 2683 0724

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf. 3067 4805

 

Fakta: Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål:

1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen;

2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 16 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk

Tilmeld dig vores nyhedsmail