Kulturminister Mette Bock har i dag lanceret en ny talentindsats inden for kunstarterne. Inspirationen kommer fra Team Danmarks Elitekommunesamarbejde, hvor unge får gode rammer og vilkår for at udvikle deres idrætstalent i stærke lokalmiljøer.

16. april 2018

Danmark er velsignet med masser af unge talenter. Ikke kun inden for eliteidrætten men også inden for mange andre kunstarter. Kulturminister Mette Bock lancerer i dag en ny talentindsats, som skal give talenter inden for musik, arkitektur, skuespil osv. mulighed for at udvikle internationalt niveau. Med indsatsen introduceres en ny talentkommuneordning, som kommunerne kan søge om at blive en del af.

Ordningen er blandt andet inspireret af Team Danmarks Elitekommunemodel, hvor Team Danmark samarbejder med 22 elitekommuner i hele landet for at udvikle talentmiljøer på internationalt niveau. Elitekommunerne Haderslev og Holstebro er allerede i gang med at tænke talentarbejdet bredere og giver både idrætstalenter og talenter inden for andre kunstarter mulighed for fleksible uddannelsesordninger.

Direktør Lone Hansen er stolt og glad over, at Elitekommunesamarbejdet kan inspirere talentarbejdet i andre kulturområder.

 

”Samarbejdet med Elitekommunerne er en innovativ succes, som viser, at vi gennem en koordineret indsats kan lykkes med at udvikle talenter på højeste internationale niveau. Det sker gennem stærke lokale miljøer og i systematisk samspil med mange interessenter. Resultatet er, at vi dels effektiviserer ressourcerne, og sidst men ikke mindst giver Danmarks børn og unge mulighed for at blive så dygtige som muligt på en social og samfundsansvarlig måde."
Lone Hansen Adm. direktør

Kulturminister Mette Bock siger:

”Med talentindsatsen sætter vi ind på nogle helt konkrete områder, hvor vi vurderer, at vi kan gøre størst forskel. I den unge kunstners begyndende karriere og ude i de lokale talentmiljøer i hele landet. Vi etablerer både et karriereprogram, hvor den enkelte unge kunstner kan få et rygstød og en ny ordning, hvor kommuner, der gør en særlig indsats for talenterne, kan få status som talentkommune samt støtte til at udvikle deres indsats på området. Vi skal gøre alt, vi kan, for at understøtte vores unge kunstudøvere, så de kan omsætte deres talent til en levevej,” siger Mette Bock.

Talentindsatsen indebærer bl.a., at der oprettes et karriereprogram til de allerbedste talenter, som har internationalt potentiale til at blive en del af eliten inden for deres fag. Programmet indebærer individuelle karriereplaner, støtte fra professionelle mentorer og økonomisk støtte til aktiviteter. 

Yderligere oplysninger

Links

  • Elitekommuner

    Team Danmark samarbejder med Elitekommuner i hele landet.

  • Ny talentindsats inden for kunstarterne

    Kulturministeren kickstarter ny talentindsats.

Tilmeld dig vores nyhedsmail