Team Danmark søger projektopslag, som skal danne grundlag for PhD-uddannelser, hvor ansøger skal bidrage med etableringen af forskningsfaciliteter i Team Danmarks rammer i Idrættens Hus, Brøndby, og ansøgers vejleder(-e) skal indgå i sparring omkring etableringen.

Hent skabelon til ansøgning i Pulje#1 her

Ansøger skal påbegynde en PhD-uddannelse med opstart 1.januar 2023 eller snarest derefter.

Ansøger ansættes i Team Danmark og indskrives på universitet med vejleder, som vedlægger et støttebrev til ansøgningen.

Der kan søges om op til 3 års løn og annuumsmidler for hele PhD-uddannelsen.

Der kan ikke dækkes overhead.

Der vil blive set positivt på, at der allerede er indhentet - eller er mulighed for at indhente - anden støtte til projektet. Der bedes redegjort for dette i budgettet.

 

Der kan ansøges indenfor områderne:

 • Sprint-udholdenhed. Er der et teoretisk og praktisk forbedringspotentiale for sprintpræstationen? Sprintpræstationen kan enten være dén, der ligger i slutningen af den langvarige udholdenhedspræstation (boldspilskampe, cykling, ect.) eller dén, hvor præstationen varer op til omkring 4 min og kombinerer arbejdskrav, som både er udholdenhed og sprintevner.
 • Højde/varme eksponering. Som præstationsfremmer forud for konkurrence eller som akklimatisering forud for konkurrence i lignende omgivelser.
 • Neuro-fysiologi i præstation og genoptræning. Koblingen mellem hjerne og periferi – forbedring og/eller ændring af motorik og kraftudvikling.
 • Teknologier og udstyr. (f.eks. bio-feedback, monitorering, virtual reality) som værktøjer til at forkorte return-to-sport tiden. Perspektiver som træningsload, kost, søvn, mental trivsel, m.m.

 

Kan du ikke nå at ansøge i denne runde, vil der i løbet af første halvdel af 2023 blive mulighed for at søge om lignende projektstøtte. Her vil der også komme opslag inden for andre præstationsoptimerende områder.

Hent skabelon til ansøgning i Pulje#1 her

 

Ansøgningen skal bl.a. redegøre for:

 • Et sportsligt udbytte. Nytænkning og udvikling af præstationsoptimerende koncepter (kost, træning, udstyr, m.m.), som udfordrer nuværende idrætspraksis og teoretisk konsensus.
 • Etablering af forskningsfaciliteter i Team Danmark. Beskrivelse af de tiltænkte anvendte målemetoder og apparaturer og hvorledes disse kan bidrage til præstationsoptimering i idrætter.
 • Et forskningsmæssigt udbytte.
 • De metodiske kompetencer, som vejlederne og forskergrupperne bag ansøgeren besidder og hvordan de er tænkt ind i projektet.
 • Hvordan ansøger ser, at disse/dele af disse metoder kan etableres som del af forskningsfaciliteterne i Idrættens Hus og hvordan de vil understøtte gennemførslen af PhD-projektet.
 • Brugen af andre metoder til at gøre projektet mere virkelighedsnært og belyse en større del af en komplet præstation. Her er der ikke krav til, at forskergruppen selv besidder de metodiske kompetencer. Men at det kan opnås ved at indgå i et multidisciplinært samarbejde.
 • Anskueliggøre et evt fortsat samarbejde med og tilknytning til et af de eksisterende forskningsnetværk.
 • Konkrete projektideer må gerne skitseres. Det skal dog understreges, at de endelige projekter – både forskningsspørgsmål og designs samt outcomes bestemmes i en dialogbaseret proces med involvering af relevante idrætsforbund og Team Danmark som en del af opstarten af projektet. Dette koordineres af Team Danmark i samarbejde med vejledere og tilpasset forbundenes årshjul og OL-cyklus.

 

Forskningsstøtte fra Team Danmark involverer altid en tæt og hyppigt dialog igennem hele projektets levetid. Den PhD-studerende skal være fysisk til stede hos Team Danmark i Idrættens Hus i væsentlige perioder under projektafviklingen.

Team Danmark har oprettet en Mobilitetspulje, hvor studerende kan søge kompensation for rejse til og fra Brøndby samt tilskud til kost og logi i forbindelse med ophold i Team Danmark for gennemførslen af PhD-projektet i forskningsfaciliteterne. Mere herom følger.

Yderligere

information

Kontakt

Links

 • Forskningsprojekter og viden

  Oversigt over hhv. igangværende og afsluttede projekter samt links til praktisk viden samt publikationer.

 • Forskningsinvesteringer

  Principper for Team Danmarks investeringer i forsknings- og udviklingsprojekter samt information om satsningsområder og ansøgning om forskningsstøtte fra Team Danmark.

 • Historisk donation til dansk idrætsforskning

  Novo Nordisk Fonden ydede i december 2018 en historisk donation på i alt 100 millioner kroner til Team Danmark til fremme af idrætsforskningen i Danmark. Donationen har afgørende betydning for Team Danmarks forskningsarbejde i 2019-2024.

Tilmeld dig vores nyhedsmail

 
TEAM DANMARK