Her kan du læse om de overordnede principper for Team Danmarks forskningsinvesteringer, satsningsområder og ansøgningsproces.

Der er fire overordnede mål med Team Danmarks forskningsinvesteringer.

 1. Styrke dansk eliteidræt
  Styrke dansk eliteidræts konkurrenceevne ved at generere viden fra nytænkende og innovative forsknings- og udviklingsprojekter, hvor fagdiscipliner kobles på nye måder.
 2. Styrke dansk idrætsforskning
  Styrke danske forskningsmiljøer, der arbejder med eliteidræt, ved at arbejde ud fra en fælles national ledelsesstruktur, som skal forbinde forskere med eliteidrætsmiljøer i synergier og samarbejder til fordel for begge parter, og ved at bakke op om enkeltstående forskere inden for eliteidræt.
 3. Skabe dialog og infrastruktur mellem forskning og praktik
  Team Danmarks samarbejde med forskere og forskningsmiljøer skal danne grundlag for bedre, hurtigere og mere målrettet tilvejebringelse af viden, der styrker dansk eliteidræt.
 4. Spin-off til breddeidræt og menigmand
  Parterne er forpligtede til, at projekterne også har et spin-off, som blandt den brede befolkning øger forståelsen for betydningen af fysisk aktivitet og ernæring for generel sundhed og sygdom.

Satsningsområder

Team Danmark prioriterer udvalgte satsningsområder med særlig aktualitet og relevans for danske atleter og forbund. 

Læs om aktuelle satsningsområder her

Ansøg om forskningsstøtte

Team Danmark støtter dansk forankrede forskere og forskningsgrupper og investerer i forskning, innovation og udvikling og støtter projekter, der har relevans for udviklingen af dansk eliteidræt.

Her kan du læse om, hvordan du søger om forskningsstøtte fra Team Danmark samt om kriterierne for støtten.

Yderligere

information

Kontakt

Links

 • Forskningsprojekter og viden

  Oversigt over hhv. igangværende og afsluttede projekter samt links til praktisk viden samt publikationer.

 • Forskningsinvesteringer

  Principper for Team Danmarks investeringer i forsknings- og udviklingsprojekter samt information om satsningsområder og ansøgning om forskningsstøtte fra Team Danmark.

 • Historisk donation til dansk idrætsforskning

  Novo Nordisk Fonden ydede i december 2018 en historisk donation på i alt 100 millioner kroner til Team Danmark til fremme af idrætsforskningen i Danmark. Donationen har afgørende betydning for Team Danmarks forskningsarbejde i 2019-2024.

Tilmeld dig vores nyhedsmail