Forbundssamarbejde

Team Danmarks forbundssamarbejde handler om at udvikle og styrke et målrettet og ansvarligt elitesamarbejde, der giver danske atleter mulighed for at vinde medaljer på højeste internationale niveau ved EM, VM, OL og PL.

Team Danmark samarbejder tæt med forbundene om at styrke og støtte atleternes udvikling som hele mennesker – fra talent til eliteatlet og fra eliteatlet til livet efter den sportslige karriere.

Målet er at udvikle og styrke et målrettet og ansvarligt elitesamarbejde, der giver danske atleter mulighed for at vinde medaljer på højeste internationale niveau ved EM, VM, OL og PL.

For at indgå et samarbejde med Team Danmark, skal forbundene arbejde med idrætsdiscipliner med højt internationalt niveau og stor udbredelse. Sportschefer og landstrænere er nøglepersoner i samarbejdet mellem forbundene og Team Danmark.

Her kan du se en oversigt over de forbund, Team Danmark samarbejder med, og de atleter, der er en del af Team Danmarks bruttogruppe.

Disciplinanalysen

Alle forbund, der ønsker at indlede samarbejde med Team Danmark, skal udarbejde en disciplinanalyse til vurdering af disciplinens internationale niveau, resultat- og udviklingsperspektiv.

Analysen består af en række faktuelle og vurderingsmæssige data om disciplinen og viser i første omgang, om det internationale og det nationale niveau er tilstrækkeligt.

Er de overordnede kriterier opfyldt, vil analysen være udgangspunkt for dialog mellem Team Danmark og forbundene om indholdet af samarbejdet.

Disciplinanalysen afdækker:

 • International udbredelse og konkurrencetæthed
 • Olympisk/paralympisk deltagelse
 • Dansk niveau i forhold til internationalt niveau
 • Rekrutteringsgrundlag
 • Økonomiske aspekter
 • Andre særlige vilkår

Alle faktorer i disciplinanalysen indgår i en sportsfaglige vurdering, der danner baggrund for indstilling til Team Danmarks bestyrelse.

Samarbejdsformer

Der er tre samarbejdsformer for perioden 2022-2024 mellem Team Danmark og forbund.

 • Team Danmark Forbund
 • Team Danmark Puljen
 • Team Danmark og Danmarks Idrætsforbunds fælles indsatser

Læs mere om de tre samarbejdsformer her

Team Danmarks økonomiske investeringer bygger oven på forbundets elitearbejde og foretages altid i samfinansiering mellem forbund og Team Danmark. Derudover forventes det, at elitearbejdet er prioriteret i forbundets strategispor i samarbejdet med Danmarks Idrætsforbund.

Langsigtet udviklings- og resultatstrategi

Strategi skal i denne kontekst opfattes som en langsigtet plan, hvor forbundet orienterer sig mod fremtiden. Den langsigtede strategi skal være retningsgivende for forbundets elitearbejde og skal være med til at definere, hvor Team Danmark og forbundet i fællesskab skal investere i elitearbejdet. Strategien skal både inddrage Team Danmarks indsatsområder og forbundets egne indsatser for elitearbejdet.

Team Danmark Forbund skal forholde sig strategisk til forbundets elitearbejde og udarbejde en langsigtet udviklings- og resultatstrategi. Konkret skal strategien beskrive en overordnet vision, udviklingstendenser, målsætninger samt de indsatser, der skal understøtte, at strategien realiseres.

Masterplan

Team Danmark Forbund skal i samarbejde med Team Danmark udarbejde en Masterplan, der danner grundlag for samarbejdet og beskriver de handlinger, der ligger til grund for opfyldelse af de resultatmål og udviklingsmål specialforbundene vil opnå i støtteperioden 2022-2024.

Masterplanen er et dynamisk værktøj, der indeholder aftaler om det fælles elitesamarbejde. Masterplanen revideres årligt.

Masterplanen skal indeholde:

 • Resultatmål på baggrund af tidligere resultater ved internationale mesterskaber og forventet sportslig udvikling.
 • Udviklingsmål og handlinger, som bidrager til opfyldelse af de beskrevne resultatmål.
 • Udviklingsmål, der skal forholde sig til de prioriterede indsatsområder, elitekommunesamarbejdet og eventuelt særlige forbundsrelaterede mål.
 • Aftaler om konkrete tiltag og tildeling af ressourcer hertil.
 • Fælles elitebudget, hvor finansiering af de aftalte investeringsområder fremgår. Ved bevillingsperiodens udløb aflægges regnskab i henhold til gældende retningslinjer.

Den professionelle driftsorganisation

Den internationale udvikling inden for eliteidrætten har skabt et stigende behov for at udskille driften af eliteidræt i specialforbundene i driftsorganisationer eller administrationer med ansat personale til at varetage den løbende drift og eliteudvikling. Opgaverne for specialforbundene samt eliteatleternes hverdag og de deraf følgende krav til deres omgivelser har genereret behovet for etablering af professionelle driftsorganisationer med henblik på at sikre atleternes mulighed for at nå den internationale topelite på en social og samfundsmæssigt forsvarlig måde.

Den professionelle driftsorganisation er karakteriseret ved:

 • at der arbejdes ud fra en politisk vedtaget og forankret elitepolitik med klart definerede strategier og målsætninger.
 • at der er en klar adskillelse mellem politik og drift.
 • at driftsorganisationen udformer tilhørende handlingsplaner inden for de politisk vedtagne rammer – f.eks. budgetter og aktivitetsplaner.
 • at driftsorganisationen udarbejder beslutningsoplæg til det politiske system.

Yderligere

oplysninger

Kontakt

Links

 • Atleten i centrum

  Team Danmarks strategi og støttekoncept 2022-2024 for dansk eliteidræt sætter atleten i centrum.

 • Atleter og forbund

  Se oversigt over de forbund, Team Danmark har en samarbejdsaftale med, og de atleter, vi i samarbejde med forbundene støtter.

 • Konkurrencer og resultater

  Se oversigt over, hvornår de danske atleter skal i ilden, samt medaljer vundet ved EM, VM og OL.

 • Kompetenceudvikling

  Det er en central målsætning for Team Danmark at styrke trænernes og sportschefernes faglige niveau og kompetencer. De er afgørende for at sikre træningsmiljøer af højeste kvalitet.

 • Ansvarlighed

  Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. Derfor spiller ansvarlighed en helt central rolle i vores arbejde.

Tilmeld dig vores nyhedsmail

 
TEAM DANMARK